Hop til hovedindhold
Nyhed

Rudersdals afgangselever forbliver blandt landets bedste

Det årlige karaktergennemsnit hos afgangselever placerer fortsat Rudersdal Kommune i top fire på landsplan.

Resultaterne fra forsommerens afgangsprøver i folkeskolerne viser, at Rudersdal Kommunes elever fortsat præsterer over landsgennemsnittet og befinder sig på niveau med de kommuner, Rudersdal normalt sammenligner sig med.

Ved årets afgangsprøver opnåede 9. klasse-eleverne i Rudersdal Kommune et karaktergennemsnit på 8,2, mens landsgennemsnittet ligger på 7,4. 

Formand for Børne- og Skoleudvalget, Anne Christiansen (L), siger:

"Jeg er tilfreds med, at vi sammen med Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Hørsholm kommuner fastholder positionen blandt de fire kommuner i landet med det højeste karaktergennemsnit. Det er også værd at bemærke, at samtlige otte folkeskoler i kommunen præsterer på det forventede niveau, når man tager højde for socioøkonomiske faktorer, der vurderes ud fra elevernes og deres forældres baggrund. Jeg noterer mig dog også, at karaktergennemsnittet er faldet både i dansk og matematik, hvilket ikke umiddelbart er tilfredsstillende."

Unaturligt høje karakterer efter Covid-19

Sidste år og året før var specielle, fordi den højeste karakter fra standpunktskarakteren og prøvekarakteren blev brugt som afgangsprøvekarakter i kølvandet på corona-nedlukningen. Det betød, at karaktererne i 2022 og 2021 var unaturligt høje. Nu er vi tilbage på det sædvanlige niveau fra tiden før Covid-19.

I 2021/22 var karaktergennemsnittet i dansk 8,8, og i 2022/23 lå det på 7,8. I matematik er der i samme periode sket et fald fra 8,8 til 7,4. Derudover er der lidt færre elever, der opnår karakteren 2 eller højere i de to fag, selvom denne andel stadig ligger på et meget højt niveau på 95,1 procent. 

På nationalt plan er gennemsnittet i dansk faldet fra 8,0 til 7,1 og i matematik fra 7,7 til 6,5. Andelen af elever med karakteren 2 eller højere i dansk og matematik er faldet med 6,0 procentpoint på landsplan og udgør nu i alt 89,8 procent. 

Anne Christiansen uddyber: 

"Landet som helhed oplever et fald i karaktererne, men faldet er større i Rudersdal Kommune, og vi skal nu undersøge, hvad der ud over Covid-19 kan være årsagen til faldet på vores skoler. Resultaterne fra afgangsprøverne indgår som et centralt element i den videre dialog med den enkelte skole om skolens udvikling."