Hop til hovedindhold
Tilladelse

Ændrede åbningstider for Genbrugspladsen, Blokken

Ønske om udvidet åbningstid uden bemanding fra kl. 6-9 og 17-22

Genbrugsplads Blokken planlægger at udvide sin åbningstid og har derfor søgt om vilkårsændring i den eksisterende miljøgodkendelse.

I den udvidede åbningstid vil genbrugspladsen være uden bemanding, og projektet omfatter derfor etablering af en selvbetjeningsløsning, hvor de besøgende kan registrere sig hos Norfors og dermed få adgang til pladsen uden for den bemandede åbningstid.

Genbrugspladsen ønsker fremover at holde åbent alle ugens dage fra kl. 6-22. Fra kl. 6-9 og igen fra 17-22 vil pladsen være ubemandet.

Besøg vil blive spredt ud på flere timer

Med de ansøgte ændringer i genbrugspladsens åbningstid forventes der ikke en stigning i antal besøgende, men alene at besøgene vil være spredt ud på flere af døgnets timer, herunder fra kl. 6-7, som er inkluderet i natteperioden.

Det vil alene være muligt at aflevere affald i containere, som ikke anvender komprimator, og der vil ikke blive foretaget renholdelse i dette tidsrum. Støjkilder i den ubemandede åbningstid omfatter derfor kun støj fra kørsel samt håndtering / aflæsning af affald.

Rudersdal kommune vurderer, at den øgede åbningstid samt muligheden for selvbetjening kan gennemføres uden at betyde væsentlige miljømæssige gener.

Klagefrist er onsdag den 24. april, læs om klageadgang mv. i godkendelsen.

Godkendelse af ændrede åbningstider på Genbrugsplads Blokken