Hop til hovedindhold
Afgørelse

Vandrenseanlæg, Vejlesø, kan etableres uden miljøvurderingspligt

Novafos har ansøgt om at opstille et midlertidigt vandrenseanlæg - klagefrist: 20. juni 2024

Rudersdal Kommune har truffet afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for at etablere vandrenseanlæg til søvand i Vejlesø, Holte Havn, Vejlesøvej 16-24, matr.nr. 1vf, 1mm og 2af, Dronninggård, Ny Holte.

Novafos har ansøgt om at opstille et midlertidigt vandrenseanlæg og bygge et nedgravet bygværk, med to pumpestationer, nord for Holte Havn Pumpestation.

Vandrenseanlægget skal oprense søvandet i Vejlesø efter uheldet i 2018. Derudover vil effektiviteten af rensemetoden blive testet, så metoden kan udvikles og anvendes til design af det permanente vandrensningsanlæg til regnvand ifm. separatkloakering i området.

Klagefrist: Torsdag den 20. juni 2024.

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for etablering af vandrenseanlæg til søvand i Vejlesø (inkl. bilag)