Hop til hovedindhold
TEMA

Udvikling af Holte Bycenter

Kommunens Bycenterudvalg har den 5. februar 2020 vedtaget en ny helhedsplan for Holte bymidte. Helhedsplanen sætter overordnede strategiske rammer og mål for den fremtidige udvikling af Holte bymidte.

Helhedsplan for Holte bycenter

Læs hele Helhedsplan for Holte bymidte her (bemærk stor pdf-fil):

Helhedsplan for Holte bycenter

Helhedsplanen for Holte bymidte, er resultatet af en længere proces hvor både lokale borgere, foreninger, butikker og grundejere har givet deres input. Du kan læse mere om processen og rammerne for helhedsplanen nedenfor her på siden.

Forslag til helhedsplanen var i offentlig høring fra tirsdag den 1. oktober 2019 til og med tirsdag den 10. december 2019. Alle høringssvar der blev modtaget af kommunen i denne periode blev præsenteret for Bycenterudvalget på udvalgsmøde den 5. februar 2020 i forbindelse med endelig vedtagelse af helhedsplanen. Enkelte høringssvar gav anledning til mindre redaktionelle rettelser i helhedsplanen. Alle modtagne høringssvar samt forvaltningens besvarelser og vedtagne rettelser kan læses af dagsordenspunktet for Bycenterudvalgets udvalgsmøde den 5. februar 2020. 
Du kan finde dagsordenspunkt for helhedsplanens vedtagelse på følgende link: 

Dagsordenspunkt for helhedsplanens vedtagelse

Om helhedsplanen

 • Helhedsplanen ser blandt andet på, hvordan vi kan sikre butikslivet i og omkring Holte Midtpunkt mod den tilbagegang, som detailhandlen oplever over hele landet i disse år. Udviklingen skal ske med en respekt for de eksisterende, lokale kvaliteter og samtidig sikre et bæredygtigt butiksliv i området.

  Rudersdal Kommune ansatte den bystrategiske rådgivningsvirksomhed, Hauxner, til at udarbejde den nye helhedsplan for Holte bycenter, i samarbejde med forvaltningen og kommunens Bycenterudvalg.

  Rygraden i helhedsplanen er seks overordnede temaer, som skal sikre en bred og helhedsorienteret planlægning. Temaerne er:

  • identitet og udvikling
  • handel og erhverv
  • bolig og fællesskaber
  • infrastruktur og forbindelser
  • byliv og byrum
  • bæredygtighed og sundhed.
 • I forbindelse med en helhedsplan for Holte skal man blandt andet forholde sig til følgende problemstillinger:

  • Hvordan sikrer man en bred involvering, og hvordan sikrer man engagement fra ejendomsejere og butikker?
  • Hvordan styrker man butikslivet i Holte i forhold til udviklingen i detailhandel?
  • Hvordan kan man udvikle arealet fra stationen ned til bycenteret?
  • Hvordan kan man udvikle området på og omkring p-pladsen bagved foran Holte Midtpunkt?
  • Kommunen ejer den del af p-pladsen, der støder op til banearealet. Hvordan kan dette areal bedst bidrage til Holtes udvikling?
  • Kan kommunens infrastruktur understøtte udviklingen i Holtes bycenter?

Proces for arbejdet med helhedsplan for Holte bycenter

 • I november 2018 tiltrådte Bycenterudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 500.000 kr. til finansiering af udarbejdelse af en helhedsplan for Holte bycenter.  På udvalgsmøde blev det vedtaget at ansætte Hauxner Aps til at udarbejde helhedsplanen. Rammerne for helhedsplanen blev vedtaget med udgangspunkt i Bycenterudvalgets indledende drøftelse om Holte i løbet af foråret 2018.

  Se dagsorden fra d. 7. november 2018 ​

 • OBS: ER AFHOLDT

  Tirsdag d. 19. februar 2019 blev der afholdt Gå-hjemmøde for ejere og lejere af butikker og lokaler til liberalt erhverv. Til mødet deltog ca. 30 butiksejere og repræsentanter for de handlende i Holte. Derudover deltog politikere og medarbejdere fra forvaltningen samt rådgivere fra virksomheden Hauxner. 

  På mødet blev deltagerne introduceret til arbejdet med helhedsplanen, og gav deres input til udfordringer og ønsker i Holte. På mødet deltog desuden Peter Bur Andersen fra BRIQ med et inspirationsoplæg om de nyeste trends indenfor detailhandel. 

  Læs opsamling på mødet

 • OBS: ER AFHOLDT

  Lørdag den 9. marts blev der afholdt to byvandringer gennem Holtes bymidte. Anledningen er, at kommunen i samspil med borgerne over den næste tid skal se på, hvordan Holte skal udvikle sig de kommende år.

  På byvandringen kunne interesserede borgere høre mere om arbejdet med en helhedsplan for Holte bycenter og stille spørgsmål til medlemmerne fra Bycenterudvalget og medarbejdere fra forvaltningen i Rudersdal Kommune.

  Byvandringen startede ved Holte Midtpunkt, hvorefter deltagerne blev guidet til forskellige udvalgte steder i Holte bymidte af Arkitekt Søren Arildskov fra konsulentvirksomheden Hauxner.

  På byvandringen blev der bl.a. snakket om følgende temaer:

  PARKERING OG TRAFIK

  Parkering og trafik er et vigtigt tema i helhedsplanen for Holte bycenter. Mange borgere og erhvervsdrivende i Holte giver udtryk for, at der i perioder er mangel på parkeringspladser. Omvendt fylder parkeringspladserne meget i byrummet og tager plads fra potentielle opholdsarealer.

  BAGINDGANG OG HOVEDINDGANG TIL HOLTE MIDTPUNKT

  Bagindgangen til Holte Midtpunkt fra parkeringspladsen fungerer i praksis som en hovedindgang. Derimod ligger hovedindgangen mere skjult, og forpladsen, der ligger godt i solen, udnytter ikke sit potentiale som opholdsplads og byrum.

  TORV I HJERTET AF HOLTE

  Parkeringspladsen på begge sider af Rønnebærvej er hjertet af Holtes bymidte, men pladsen er domineret af en bagsidekarakter med uskønne bygningsfacader, klodset vareindlevering og et fravær af gode opholdspladser.

  Der er et potentiale i at arbejde med reel torvedannelse på pladsen. Dette kræver naturligvis en mere effektiv håndtering af parkeringen.

  BEDRE FORBINDELSE MELLEM HOLTE HAVN OG BYMIDTEN

  Holte Havn er en lokal attraktion og med en ny legeplads på vej, vil området kun blive endnu mere attraktivt. Men området ved Holte Havn er meget utilgængeligt i forhold til Holte bymidte. Der er et potentiale i at arbejde på at skabe bedre forbindelse mellem bymidten og Holte Havn.

  MERE SAMMENHÆNG MELLEM HOLTE STATION OG BYMIDTEN

  Strækningen fra Holte Station ned til Dronninggårdsvej hænger ikke sammen med bymidten. Der er et potentiale i at udvikle området, så det bliver mere sammenhængende med resten af byen.

 • OBS: ER AFHOLDT.

  Kig forbi og tag en uformel snak om Holte bycenter med repræsentanter fra kommunens Bycenterudvalg og forvaltningen. 

  Tid & sted:

  Onsdag d. 20.03.2019 Kl. 16.00-17.45, Åben informationsbord i Holte Midtpunkt

 • OBS: ER AFHOLDT

  Dialogcafeen er for interesserede, som ønsker mere viden om arbejdet med helhedsplanen. Hvad er formålet og hvorfor er der behov for en helhedsplan? Bliver helhedsplansarbejdet afsæt for konkrete fysiske forandringer? Dialogcafeen indledes, efter en kort velkomst, med en faglig introduktion. Hvem arbejder med helhedsplanen og hvilke fokuspunkter er allerede i spil? Derefter er der mulighed for at diskutere forskellige tematikker. Her kan du høre mere om de konkrete temaer og bidrage med egne ideer og input.

  Tid & sted: 

  Onsdag d. 20.03.2019 Kl. 18.00-20.00 på Holte Bibliotek

 • Hvis du er særligt engageret i udviklingen af Holte bycenter, kan du også tilmelde dig en følgegruppe, hvor du kan få mulighed for at gå mere i detaljen. I følgegruppen er får du mulighed for at følge projektet på lidt tættere hold, samt bidrage med viden og holdninger og være i dialog med kommunen om helhedsplanen for Holte Bycenter. 

  Af praktiske hensyn opfordrer vi til at boligforeninger nøjes med at sende en enkelt repræsentant. 

  Tid & sted: 

  Tirsdag d. 26.03.2019 Kl. 16.00-17.00 på rådhuset i Holte

 • Hvis du er særligt engageret i udviklingen af Holte bycenter, kan du også tilmelde dig en følgegruppe, hvor du kan få mulighed for at gå mere i detaljen. I følgegruppen er får du mulighed for at følge projektet på lidt tættere hold, samt bidrage med viden og holdninger og være i dialog med kommunen om helhedsplanen for Holte Bycenter. 

  Af praktiske hensyn opfordrer vi til at boligforeninger nøjes med at sende en enkelt repræsentant. 

  Tid & sted: 

  Mandag d. 13.05.2019 Kl. 16.00-17.00 på rådhuset i Holte

 • På udvalgsmøde onsdag d. 12. juni 2019 drøftede Bycenterudvalget 2. udkast til forslag for helhedsplan for Holte bycenter. På mødet besluttede udvalget, at der var yderligere behov for at bearbejde helhedsplanen. Som følge heraf blev den offentlige høring af helhedsplanen udskudt. Det var oprindeligt planlagt at helhedsplane skulle sendes i offentlig høring i perioden 1. juli til 15. september 2019. 

  Læs dagsordenspunkt for udvalgsmøde d. 12. juni her​

 • På udvalgsmøde d. 11. september 2019 drøftede Bycenterudvalget 3. udkast til forslag til helhedsplan for Holte bycenter. På mødet besluttede udvalget at godkende det fremlagte forslag for helhedsplanen sendes i offentlig høring i perioden d. 1. oktober 2019 til d. 10. december 2019, samt at der i forbindelsen med den offentlige høring afholdes borgermøde d. 5. november 2019. På mødet blev det desuden aftalt at udkast til den endelige helhedsplan behandles på udvalgsmøde i februar 2020. 

 • OBS: ER AFHOLDT

  På udvalgsmøde d. 11. september 2019 vedtog Bycenterudvalget at sende forslag til helhedsplan for Holte bycenter i offentlig høring i perioden 1. oktober 2019 til 10. december 2019. I forbindelsen med den offentlige høring afholdes borgermøde d. 5. november 2019.

 • OBS: ER AFHOLDT

  Tirsdag d. 5. november klokken 19.00 blev der afholdt borgermøde om forslag til den nye helhedsplan for Holte bycenter. På mødet blev helhedsplanen præsenteret, hvorefter den blev kommenteret af deltagerne. 

  Borgermødet blev afholdt på Dronninggårdskolen i Holte. 

 • På udvalgsmøde d. 11. september 2019 vedtog Bycenterudvalget at sende forslag til helhedsplan for Holte bycenter i offentlig høring i perioden 1. oktober 2019 til 10. december 2019. Efter d. 10. december vil forvaltningen behandle de indkommende høringssvar. Når alle høringssvar er blevet behandlet vil disse blive fremlagt for Bycenterudvalget sammen med udkast til den endelige helhedsplan for Holte bycenter. 

 • På udvalgsmøde d. 5. februar besluttede Bycenterudvalget at vedtage den endelige version af Helhedsplan for Holte bycenter. På udvalgsmødet blev udvalget præsenteret for alle modtagne høringssvar. Enkelte høringssvar gav anledning til mindre redaktionelle rettelser i helhedsplanen.