Hop til hovedindhold

Rudersdal Handicappris

Handicapprisen i Rudersdal Kommune er en ny pris, som er sat i verden for at hylde ét særligt initiativ eller tiltag til gavn og glæde for mennesker med handicap i Rudersdal.

Den første modtager af Rudersdal Handicappris skal findes, og alle kan nominere kandidater til prisen. Så kender du en organisation, en virksomhed, forening eller bare nogle aktive ildsjæle, som indenfor det seneste år har stået for et særligt initiativ, en god idé eller tiltag til gavn for mennesker med handicap i Rudersdal Kommune, så er det nu, du kan nominere din kandidat. 

Så klik dig ind via knappen, og fortæl os, hvorfor lige præcis din kandidat skal være med i opløbet til at modtage dette års pris.

 

Du kan nominere kandidater til og med maj 2024. Herefter beslutter Handicaprådet, hvem der skal modtage årets pris. Handicaprisen bliver uddelt i september måned. 

Godt at vide om Handicapprisen

 • Prisen gives til en virksomhed, en forsamling, organisation, forening eller personer, der har gjort en særlig indsats eller vist et særligt initiativ til gode for mennesker med handicap i Rudersdal. 

  Handicapprisen skal gå til det tiltag, som flere mennesker kan have glæde af. Næstekærlighed er en vigtig ting, men det er ikke nok at være en sød bror eller hjælpsom nabo for at kunne modtage prisen. 

  Herudover skal tiltaget tilføre noget nyt ud over lovgivningsmæssige krav. 

  Det kan for eksempel være:  

  • En erhvervsdrivende, der har gjort noget specielt for medarbejdere med handicap i sin virksomhed.
  • En butiksindehaver, der har øget tilgængeligheden til sin forretning.
  • En frivilliggruppe eller en forening, der har arbejdet for at sikre, at borgere med handicap kan deltage i foreningslivet.
  • En sportsklub, der har arbejdet aktivt for handicapidræt.
  • Et byggeri, hvor man har medtænkt adgang for personer med handicap.
  • Øvrige personer, som uegennyttigt har arbejdet for at forbedre forholdene for flere borgere med handicap.

  Tiltaget skal foregå indenfor kommunegrænsen og komme borgere i Rudersdal Kommune til gode.

 • Udover æren består Handicapprisen af et diplom og en gave, som kan være et pengebeløb eller kunstværk. Helt præcis hvad gaven vil være afhænger af om den vindende kandidat er en eller flere personer, en virksomhed, en organisation eller en forening. 

 • Handicapprisen i Rudersdal Kommune er sat i verden for...

  • at hylde de mange initiativer der finder sted i kommunen, som er til gavn for mennesker med handicap 
  • at synliggøre nye og virkningsfulde initiativer til gavn for mennesker med handicap
  • at sætte fokus på vilkårene for mennesker med handicap.
 • Det kommende forløb:

  • Du kan nominere dine kandidater via knappen til indstillings-skemaet indtil den 31. maj
  • Handicaprådet gennemgår herefter de indkomne forslag 
  • Den eller de heldige vindere vil modtage Handicapprisen 2024 i september måned
  • Følg med i nyt om Handicapprisen på denne side og på kommunens facebookside 
    

   For yderligere information kan du kontakte Handicaprådets sekretariat via mailen: handicapraad@rudersdal.dk