Hop til hovedindhold

Aktivitetscenter Teglporten

Lev livet og bliv både et klogere, sundere og gladere menneske!

Har du lyst til at udvide din horisont med nye oplevelser, så har vi måske lige netop det kursus, den studiekreds eller det motionshold som er noget for dig. Aktivitetscenter Teglporten har adresse centralt beliggende i Birkerød. Vi har faste og varierende tilbud, som er drevet af både personale og vores mange frivillige. Kig længere ned på siden og se et lille udpluk af kommende aktiviteter.

Du er også altid velkommen til at komme forbi i vores åbningstid og møde andre til uformelt samvær i vores hyggelige opholdsstue, hvor du kan nyde en kop kaffe eller te.

Aktivitetscenter Teglporten

Teglporten 11

3460 Birkerød

Tlf: 46 11 39 50

Leder: Eva Vallentin Sørensen 

 

Kontakt og åbningstider

 • Telefon: 46 11 39 50

   

  Hvis du vil skrive til os, anbefaler vi af hensyn til data- og informationssikkerheden, at du skriver til os via Digital Post.

  Send Digital Post til:
  Aktivitetscentret Teglporten, Rudersdal Kommune

   

  Centerleder Eva Vallentin Sørensen
  Mobil telefon 72 68 50 83

 • Aktivitetscentret har åbent på følgende tidspunkter:
  Mandag til torsdag kl. 9.00 – 15.30
  Fredag kl. 9.00 – 14.00

  Kontoret er åbent for personlig henvendelse mandag til fredag kl. 10-13

   

Tilbud på Aktivitetscenter Teglporten

 • Går du allerede på et hold, så har du førsteret til den efterfølgende sæson.

  Vi har løbende optag gennem hele sæsonen, hvilket vil sige, at ledige pladser tilbydes ventelisten i rækkefølge. 

   

  Du kan tilmelde dig:

  • Ved personlig henvendelse på kontoret på 1.sal i vores åbningstid.
  • Ved telefonisk henvendelse på telefon 46 11 39 50
  • Ved mail skal det foregå fra Teglportens hjemmeside
 • Brugerbetaling

  Brugerbetaling pr. 1. januar 2024 udgør 360 kr. for 4 måneder med en mødegang om ugen. I sommersæsonen er prisen for 4 måneder kr. 270 for hold med en mødegang om ugen.

  Der reduceres ikke i prisen ved aflysninger.

  Enkelte hold kan have færre mødegange og dermed lavere brugerbetaling. Enkeltstående aktiviteter som for eksempel temauger og workshops har en særlig brugerbetaling.

  Brugerbetaling for sæsonen skal indbetales i starten af sæsonen. Betaling kan ske enten ved Dankort, MobilePay 702959 eller ved kontant betaling.

  Håndtering af kontanter

  Det er blevet meget besværligt for os at komme af med kontanter, da bankerne lukker sine døgnbokse.

  Det vil derfor være en meget stor hjælp, hvis du betaler med mobilepay, dankort eller via bankoverførsel.

  Du kan også lave en bankoverførsel til konto nr.: reg.nr. 4319, konto nr. 477 902 7945.

  HUSK at deltagers navn samt aktivitetens navn og ugedag fremgår tydeligt ved betaling via bankoverførsel eller MobilePay.
  En betaling via Bankoverførsel eller MobilePay gælder ikke automatisk som en tilmelding, man skal altid rette henvendelse til kontoret først for at tilmelde sig, da man ikke kan være sikker på, at der er ledige pladser på holdet.

  Hold

  Et hold defineres som:

  En organiseret tilbagevendende aktivitet, der lægger beslag på et lokale, eller dele af et lokale. Det kan foregå indendørs eller udendørs og indgår i aktivitetscentrets program. Et hold kan ledes af en medarbejder, en frivillig eller af en gruppe brugere i fællesskab.

 • Retningslinjer for kørsel

  Kørsel bevilliges som en “abonnementsordning” - dvs. afhentning og hjemkørsel på faste tidspunkter på aftalte dage.
  Dette kan som hovedregel ikke ændres, men selvfølgelig aflyses.

  Ved aflysninger af aktiviteter refunderes kørsel ikke, da det er tale om en abonnementsordning.

  Kørsel er en ydelse du skal godkendes til efter visse kriterier om fysisk og psykisk funktionsniveau. Det er centerlederen, der i samarbejde med medarbejderne vurderer dette.

  Du kan få kørsel med ankomst til Aktivitetscenteret mandag- torsdag: kl. 9.45 eller 12.45. Fredag: kl. 9.45 og 11.45
  Hjemkørsel kan finde sted kl. 12.15 eller kl. 15.00, fredag dog kl. 12.15 og 14.30.

  Betalingen sker ved holdstart, samtidig med betaling af holdgebyr.

   

  Egenbetaling pr. 1 januar 2024

  Prisen for 4 måneder er:

  1 gang om ugen 470  kr.
  2 gange om ugen 940 kr.
  3 gange om ugen 1.410 kr.
  4 gange om ugen 1.880 kr.
  5 gange om ugen 2.350 kr.

 • Vil du se Aktivitetscenter Teglporten?  Så skal du tilmelde dig på tlf. 46 11 39 50

  Der er rundvisning kl. 10.30 den sidste tirsdag i måneden. 

   

 • Vi har parkeringsmuligheder for gangbesværede lige uden for døren, og almindelig parkering finder du langs vejen Teglporten, meget tæt på huset.

Frivillig på Aktivitetscenter Teglporten

 • Som frivillig bliver du en del af et fællesskab sammen med andre frivillige.

  Du får mulighed for at gøre en aktiv indsats til glæde for mange borgere, - og du vil med garanti også selv få en masse glæde og oplevelser ud af at være frivillig.

  Der er mange grunde til at blive frivillig … og der er mange gevinster ved at være frivillig.

  Du får mulighed for at:

  • udbygge dit netværk
  • møde andre engagerede mennesker
  • gøre en forskel for andre og dig selv
  • prøve kræfter med nye opgaver og udvikle og styrke dine kompetencer i forhold til dit frivillige arbejde
  • få medansvar
  • være med til at udvikle og styrke aktivitetscentret.

   

 • Har du en idé til en aktivitet?  Eller kunne du tænke dig, på anden måde at bidrage til gode oplevelser for andre borgere i kommunen. Så kontakt os endelig, så vi sammen kan finde ud af, hvordan du evt. kan blive frivillig på Aktivitetscenter Teglporten. 

  Du bestemmer selv hvor mange timer og hvor mange kræfter, du vil bruge på dit frivillige arbejde. Du kan også være periodevis frivillig, således at du ikke forpligter dig til mere end du har lyst til.

  Der vil også mulighed at sætte et nyt hold i gang, altså undervise inden for et område du selv vælger, eller bliver opfordret til. Du kan stå for aktiviteter alene, i samarbejde med andre frivillige eller sammen med en ansat.

  PT. har vi frivillige tilknyttet følgende områder:

  • Undervisning af forskellig art
  • Planlægning og udvikling af foredrag
  • Blomster og udsmykning
  • Hjælp ved fester og andre arrangementer
  • Kunstgruppe
  • Planlægning af ture
  • Praktisk hjælp
 • Det frivillige arbejde er ikke lønnet, men din indsats er en vigtig forudsætning for et velfungerende aktivitetscenter.

  Den enkelte frivillige har en kontaktperson blandt personalet.
  Inden du starter afholdes der en indledende samtale, hvor vi bl.a. taler om hvad du gerne vil bidrage med og lave aftaler for arbejdets art, omfang og varighed. 

  Vi tilbyder også en opfølgningssamtale, hvor vi taler om hvordan det går med dit frivillige arbejde.

  Planlægningen af det frivillige arbejde foregår altid i samarbejde mellem personalet og den frivillige, og bygger på gensidig respekt og samarbejdsvilje.

  Du vil få en introduktion aktivitetscentret, og hjælp til at komme i gang med dit frivillige arbejde.

  Vi glæder os til at byde dig velkommen i Aktivitetscenter Teglporten.

Om Aktivitetscenter Teglporten

 • Rudersdal Kommunes værdighedspolitik afspejler den vision og de værdier, som kommunen lægger til grund, når borgere har brug for hjælp fra Social og Sundhed. Værdighedspolitikken er samtidig et værdibaseret redskab for de ansatte i deres daglige arbejde.

  Værdighedspolitik

  Rudersdal Kommune er borgernes fællesskab. En god dialog mellem borgere, politikere og medarbejdere er afgørende for fællesskabets udvikling.

  Kommunalbestyrelsen tror på, at den gode dialog skaber bedre løsninger og bidrager til at gøre Rudersdal Kommune til en attraktiv kommune. Formålet med dette kodeks for den gode dialog er at fremhæve de værdier, som kommunen som myndighed og servicevirksomhed vil lægge vægt på i dialogen med borgerne.

  Borgerdialogpolitik

 • Brugerråd 
  Vedtægter  
  Forretningsorden for Brugerrådet Aktivitetscenter Teglporten 

  Referat af ekstraordinært brugerrådsmøde 17.06.24

  Referat af husmøde og brugerrådsvalg marts 2024

  Referat af husmøde d. 24. april 2023

  Referat af brugerrådsmøde februar 2024

   

  Aktivitetscenter Teglporten er et sted, hvor brugerne og de frivillige er drivkraften. Brugerne har medindflydelse igennem Brugerrådet, som holder møde med centerlederen og står for at afholde Husmødet.
  Brugerrådet arbejder ud fra politisk godkendte vedtægter.

  Brugerrådet består af 9 pensionister, der vælges for to år ad gangen ved skriftlig afstemning i marts, med mulighed for genvalg.

Om organisationen – hvem er vi?

 • Centerleder:

  Eva Vallentin Sørensen

  Administrativ medarbejder: 

  Helene 

  Aktivitetsmedarbejdere: 

  Hanne 
  Louise 

  Marie 
  Rebekka