Hop til hovedindhold

Danskundervisning for udlændinge

Er du udenlandsk statsborger, der for nylig er kommet til Danmark som voksen, har du i de fleste tilfælde mulighed for at modtage danskundervisning via kommunen.

Om danskundervisning for udlændinge

  • Ordningen er for flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, herunder arbejdstagere, au pair og studerende fra både EU-lande og tredjelande.

    Du kan få danskundervisning, hvis du er fyldt 18 år, har adresse i Rudersdal Kommune og har dansk CPR-nummer. Du kan også få danskundervisning, hvis du er EU-grænsependler – dvs. bor i udlandet men arbejder i Danmark. Er du turist eller diplomat, kan du ikke få tilbudt danskundervisning.

  • Der er tre forskellige danskuddannelser. Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3. Hver danskuddannelse består af 6 moduler. Hvert modul afsluttes med en modultest. Du bliver indplaceret på den danskuddannelse og det hold, der passer til dig og dine forudsætninger.

    Er du kommet til Rudersdal Kommune som flygtning eller familiesammenført fra lande udenfor EU/EØS og Schweiz, får du tilbudt et integrationsprogram, som danskuddannelsen er en del af.

  • Hvis du er selvforsørger (inkl. au pair) og for første gang henvises til danskundervisning fra januar 2018, kan du få undervisning i op til en 5-årig periode. Den 5-årige periode starter den dag du henvises til danskundervisning, uanset om du benytter dig af tilbuddet eller ej. Hvis du er henvist til danskundervisning efter integrationsloven, skal du gennemføre danskuddannelsen inden for 5 år.

  • Der er ingen deltagerbetaling, men der er et depositum på 2.000 kr., for arbejdstagere og studerende fra både EU-lande og tredjelande, som refunderes, når modulet er bestået. Der betales ikke depositum for au-pairs.

Relateret information

Søg om dansktillæg

Hvis du har bestået prøve 2 i dansk, en tilsvarende eller en højere prøve i dansk, kan du søge om et såkaldt dansktillæg. Det er et tillæg til integrationsydelsen.

Du skal printe og udfylde nedenstående ansøgning, vedhæfte det eksamensbevis, der giver dit ret til at få udbetalt tillægget og sende dokumenterne til Rudersdal Kommune, Borgerservice, Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Bemærk at du kun behøver at udfylde afsnittene om Personoplysninger, Ansøgning om dansktillæg og Erklæring og underskrift.