Hop til hovedindhold

Repatriering - at vende tilbage til hjemlandet

Rudersdal Kommunes repatrieringskonsulent kan hjælpe dig med at besvare spørgsmål, hvis du overvejer at flytte tilbage til dit hjemland. Vi kan også vejlede dig om reglerne, og om hvordan du ansøger om økonomisk støtte.

Rudersdal Jobcenter har som myndighed pligt til systematisk at vejlede om repatriering, når vi er i kontakt med dig. Hvis du er tilknyttet Jobcenteret som ledig, vil din jobkonsulent skulle vejlede dig om reglerne i forbindelse med kontaktforløbet i Jobcenteret.

Hvilke muligheder er der?

 • Hvis du er omfattet af repatrieringsloven, har du mulighed for at få økonomisk hjælp. Du kan modtage støtte, hvis du har fået opholdstilladelse som:

  • Familiesammenført til flygtninge
  • Familiesammenførte, der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst fem år
  • Udlændinge med opholdstilladelse fra før 1983 og efterkommere
  • Udlændinge, der er nægtet forlængelse af eller har fået inddraget opholdstilladelsen. De er omfattet indtil udløbet af den udrejsefrist, som er fastsat af udlændingemyndigheden
  • Danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der i forbindelse med repatriering løses fra deres danske statsborgerskab

  Udlændinge- og Integrationsministeren kan beslutte at andre er omfattet af loven.

 • Hjælp til repatriering kan som udgangspunkt kun gives, når den familiesammenførte vender tilbage til sit hjemland/opholdsland sammen med den person vedkommende er familiesammenført med. Der gælder dog undtagelser ved skilsmisse, dødsfald m.m.

  Læs mere her:

  Dansk Flygtningehjælp 

 • Hvis du gerne vil vide mere om dine muligheder for repatriering, kan du kontakte Rudersdal Kommunes repatrieringskonsulent på 4611 3000 eller mail beskaeftigelse@rudersdal.dk.

 • Jobcenterets vejledning om repatriering indgår som et led i den almindelige integrationsindsats, og i øvrigt i samtaler, når der er anledning til det.

  Jobcenteret afholder også dedikerede vejledningssamtaler med udlændinge, som ikke længere er omfattet af integrationsprogrammet, men har modtaget ydelse i mindst 18 ud af de seneste 36 måneder. 

  Dertil afholdes der interne informationsmøder, hvor alle kommunens medarbejdere har mulighed for at høre om repatriering og hvordan der kan vejledes, hvis de er i kontakt med borgere, hvor det er relevant.