Hop til hovedindhold

Fra dagpenge til job

Hvad kan du selv gøre for at komme i job? Og hvordan kan Jobcentret hjælpe dig videre til næste job? Få overblik over dine pligter og muligheder, som varierer afhængig af din alder.

Dine samtaler med Jobcenteret vil blive booket af Jobcentret. De vil fremgå af Jobnet mindst en uge før mødet og du vil modtage digital post om mødet.

Hvad skal du selv gøre?

 • Du skal logge på jobnet.dk mindst hver 7. dag og tjekke, hvilke jobforslag der er til dig.

 • Indenfor de første to uger af din ledighed skal du oprette et CV på jobnet.dk. Din a-kasse skal godkende dit CV.

 • De første tre måneder af din ledighed, er du tilknyttet a-kassen med samtaler der. Først efter de tre måneder overgår du til møder i Jobcentret og vi indkalder dig. Efter hvert møde (uanset om det er i a-kassen eller Jobcenteret) vil din plan frem til næste møde være beskrevet under ”Min Plan” på Jobnet. 

 • Du skal dokumentere, at du søger job – din a-kasse fortæller dig, hvordan du skal registrere din jobsøgning. Husk at du mindst én gang pr. måned skal vedhæfte dit CV og din ansøgning til en given jobsøgning. 

 • Du skal til samtale om dit CV i din a-kasse i løbet af to uger efter, at du er blevet ledig. Det foregår på et møde sammen med en gruppe andre ledige medlemmer. På mødet bliver du vejledt i at oprette et fyldestgørende CV. Du får også at vide, hvordan du i det hele taget forholder dig som ledig.

  I løbet af de første seks måneder

  I a-kassen skal du til tre rådighedssamtaler i løbet af de første tre måneder. Den første, inden der er gået 14 dage, fra du er blevet ledig. Den anden, inden der er gået to måneder.

  I Jobcenteret skal du til tre samtaler mellem 3. og 6. ledighedsmåned - ca. en gang om måneden. Møderne bookes af Jobcentret og kan være telefoniske, digitale eller personlige.

  Efter seks måneder

  I samarbejde med Jobcentret aftales en plan for det fremadrettede efter seks måneders ledighed. Dette kaldes en intensiveret indsats for at mindske din ledighedsperiode.

 • Vær opmærksom på, at dine dagpenge ophører efter to år. Har du spørgsmål til dine dagpenge, er det altid din a-kasse, du skal ringe eller skrive til. Det er a-kassen, der vurderer, om du er berettiget til dagpenge.

  Hvis du – i din ledighedsperiode - får en periode med ansættelse (uden støtte fra løntilskud), vil denne periode kunne lægges til din dagpengeperiode 2:1. Det betyder, at et to måneders vikariat ude af dagpengeforløbet er lig med fire måneders tillæg til din dagpengeperiode. Samtidig kan det give dig ekstra kompetencer eller netværk frem mod dit næste job.

Hvad kan vi gøre for dig, der er under 30 år?

 • I løbet af de første tre måneder som ledig skal du i gang med et af vores tilbud, som kan hjælpe dig med at komme i arbejde. For nogle kan det fx være en seks ugers jobrettet uddannelse. For andre kan det måske være en virksomhedspraktik. De forskellige tilbud afhænger af din uddannelse, alder og dit behov. A-kassen drøfter mulighederne i samtalerne med dig. Når du overgår til Jobcenteret efter tre måneders ledighed, fortsætter vi denne dialog.

 • Seks ugers jobrettet uddannelse

  Hvis du er faglært, ufaglært eller har en kort, videregående og erhvervsfaglig uddannelse, kan du tage en jobrettet uddannelse i op til seks uger - og få flere af de kompetencer, som virksomhederne har brug for. 

  Du kan kun få én jobrettet uddannelse. Du skal være færdig med uddannelsen, inden du har været ledig i seks måneder, hvis du er under 25 år, og inden ni måneder, hvis du er over 25 år. Tal med din a-kasse om dette.

  Voksenlærling - hvis du er over 25 år

  Hvis du er over 25 år og enten er ufaglært eller har en faglig uddannelse, du ikke har brugt i fem år, kan du blive faglært via en såkaldt voksenlærlingeordning. 
  Det betyder, at du indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, hvor du skal arbejde, samtidig med, at du har undervisning på en erhvervsskole. 

 • I praktik eller i job med løntilskud

  Hvis du ikke har behov for mere uddannelse, skal du sammen med a-kassen finde ud af, hvilket tilbud der kan være det rette for dig. Det kan være at komme i virksomhedspraktik eller løntilskud i en privat eller offentlig virksomhed. Du kan allerede fra din første ledighedsdag starte i en virksomhedspraktik. Når du har været ledig i seks måneder, kan du starte i en stilling med løntilskud – med mindre du er fyldt 50 år eller er enlig forsørger til mindreårige børn. Så kan du nemlig starte løntilskud fra dag 1.

 • Få papir på dine erfaringer

  Har du erhvervserfaring, og vil du gerne i gang med en uddannelse, kan du bede Jobcenteret om en såkaldt realkompetencevurdering. Det foregår ved, at den skole, som du gerne vil ind på, laver en vurdering af dine praktiske erfaringer. Det kan betyde, at dine erfaringer kan gøre det ud for formelle kvalifikationer, så du kan få adgang til den ønskede uddannelse og reducere uddannelseslængden. Tal med dit Jobcenter, hvis du vil have papir på dine erfaringer. 

 • Hvis du stadig er ledig efter 16 måneder, vil du få en særlig indsats med fx en personlig jobformidler, hyppigere samtaler og en virksomhedspraktik eller et løntilskud.

Hvad kan vi gøre for dig, der er fyldt 30 år?

 • I løbet af de første tre måneder som ledig skal du i gang med et tilbud, som kan hjælpe dig med at komme i arbejde. For nogle kan det fx være en seks ugers jobrettet uddannelse. For andre kan det måske være en virksomhedspraktik. Tal med din a-kasse.

  De forskellige tilbud afhænger af din uddannelse, alder og dit behov. Mulighederne drøftes med dig under samtalerne.

 • Seks ugers jobrettet uddannelse

  Hvis du er faglært, ufaglært eller har en kort, erhvervsfaglig videregående uddannelse, kan du tage en seks-ugers jobrettet uddannelse - og få flere af de kompetencer, som virksomhederne har brug for.  

  Du kan kun få én jobrettet uddannelse. Du skal være færdig med uddannelsen, inden du har været ledig i ni måneder. Tal med din a-kasse om forløb under seks ugers jobrettet uddannelse - de har en liste over muligheder. Der skal udfyldes et skema, som efterfølgende skal godkendes af Jobcenteret.

  Korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb

  Du kan også komme på korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes at være job. Der er over 500 forskellige uddannelsesforløb med forskellig varighed. Det er typisk AMU-kurser inden for fx bygge og anlæg, jern, metal og auto, industriproduktion, hotel og restauration og it- og teleområdet – og en hel del akademiske kurser for ledige med højere uddannelse eller erfaring.

  Jobcenteret skal godkende dit valg af uddannelse, og uddannelsen skal være afsluttet, inden din dagpengeperiode udløber. Jobcentret kan sende dig et skema, som du skal udfylde og få godkendt inden en uddannelse kan starte.

  Du kan se listen over korte, erhvervsrettede kurser og uddannelser på Det Regionale Arbejdsmarkedsråds hjemmeside – også kaldet Positivliste for den regionale uddannelsespulje for Hovedstadsområdet.

  Liste over korte, erhvervsrettede uddannelser (De regionale Arbejdsmarkedsråd)

 • Bliv faglært som voksenlærling

  Hvis du er ufaglært eller har en faglig uddannelse, du ikke har brugt i fem år, kan du blive faglært via en såkaldt voksenlærlingeordning. Det betyder, at du indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, hvor du skal arbejde, samtidig med, at du har undervisning på en erhvervsskole. 

  En hel erhvervsuddannelse

  Er du ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, kan du tage en erhvervsuddannelse allerede i starten af din periode som ledig. Du skal kunne gennemføre uddannelsen inden for dagpengeperioden på 2 år.

  Mens du tager en erhvervsuddannelse, kan du gennem din a-kasse søge om at få 80 procent af den maksimale dagpengesats. Du har derudover mulighed for at låne resten, så du kommer op på det fulde dagpengebeløb. Lånet kan være op til ca. 3.500 kr. om måneden, hvis du er fuldtidsforsikret. Tal med din a-kasse om dette – de kan guide dig og fortælle dig om ydelsen under uddannelse.

  På Uddannelsesguiden kan du se en oversigt over, hvilke erhvervsuddannelser du kan vælge imellem.

  Oversigt over erhvervsuddannelser (Uddannelsesguiden)

 • Har du erhvervserfaring, og vil du gerne i gang med en uddannelse, kan du bede Jobcentret om en såkaldt realkompetencevurdering. Det foregår ved, at den skole, som du gerne vil ind på, laver en vurdering af dine praktiske erfaringer. Det kan betyde, at dine erfaringer kan gøre det ud for formelle kvalifikationer, så du kan få adgang til den ønskede uddannelse og reducere uddannelseslængden. Tal med Jobcentret, hvis du vil have papir på dine erfaringer. 

 • Hvis du ikke har behov for mere uddannelse, skal du sammen med Jobcentret finde ud af, hvilket tilbud der så kan være det rette for dig. Det kan være virksomhedspraktik, løntilskud eller jobrotation. 

  Du kan komme i praktik i en virksomhed allerede fra den første ledighedsdag. Men vær opmærksom på, at hvis du: er ledig skal du være i gang med en form for aktivering, fx virksomhedspraktik eller løntilskud inden udløb af de første seks måneders ledighed.

  For at kunne få tilbud om et løntilskudsjob før seks måneders ledighed, skal du være fyldt 50 år eller være enlig forsørger.

 • Hvis du stadig er ledig efter 16 måneder, vil du få en særlig indsats med eksempelvis en personlig jobformidler, hyppigere samtaler og fællesmøder med inddragelse af a-kassen.