Hop til hovedindhold

Fra kontanthjælp til job

Hvad kan du selv gøre for at komme i job? Og hvordan kan Jobcentret hjælpe dig videre til næste job? Få overblik over tilbud, pligter og muligheder, du har. De varierer afhængig af din alder.

Hvad skal du gøre for at finde job?

 • Indenfor de første to uger af din ledighed skal du oprette et CV på jobnet.dk.

 • Du skal registrere dine jobsøgningsaktiviteter i Joblog på Jobnet.dk.

 • Du skal løbende til samtaler med Jobcentret. Hvor tit du skal til samtale afhænger af din alder og din situation.

  Som jobparat kontanthjælpsmodtager eller modtager af uddannelseshjælp har du pligt til at booke dine samtaler med din jobkonsulent.

  Gå ind på ’Min side’ og vælg selv et tidspunkt, der passer dig.

  Se nedenfor, hvad vi kan gøre for dig.

Hvad kan vi gøre for dig, der er under 30 år og har en uddannelse

 • Hvis Jobcentret vurderer, at du er i stand til at passe et arbejde, så er du vurderet til at være jobparat. Det betyder, at Jobcentret forventer af dig, at du hurtigst muligt skal i job. Du skal derfor intensivt søge forskellige typer af job. 

  Du skal arbejde for kontanthjælpen

  Hvis det ikke lykkes for dig at finde et ordinært job, skal du arbejde for din kontanthjælp. Det betyder, at du enten skal i:

  • virksomhedspraktik i op til 4 uger                     
  • løntilskud i op til 6 måneder i en offentlig eller en privat virksomhed 
  • nytteindsats, dvs., at du bliver sendt i arbejde inden for service eller vedligeholdelse af bygninger og udendørsarealer.

  Du skal til to samtaler i Jobcentret i løbet af de første tre måneder, du er blevet ledig. Hvis du ikke er kommet i job, skal du i løbet af 12 måneder til yderligere fire samtaler i Jobcentret. 

 • Hvis Jobcentret vurderer, at du ikke er i stand til at passe et arbejde, bliver du vurderet som aktivitetsparat. Det betyder, at du vil få ekstra hjælp og støtte, så du hurtigst muligt kan få et job. Du vil skulle deltage i et forløb, der kan gøre dig klar til at få et job - senest seks måneder efter, du har henvendt dig i Jobcentret.

  Du kan enten komme i:

  • virksomhedspraktik i op til 13 uger
  • løntilskud i op til 6 måneder i en offentlig eller en privat virksomhed
  • vejlednings- og opkvalificeringsforløb, som kan være korte vejlednings- og afklaringsforløb eller særlige projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet og danskundervisning. Det kan også være ordinære uddannelsesforløb, som blandt andet omfatter almen voksenuddannelse, AMU-kurser og erhvervskompetencegivende uddannelser.

  Har du brug for en mentor?

  Hvis Jobcentret vurderer, at du har behov for det, vil du få en mentor, der kan hjælpe og støtte dig med de udfordringer, du kan have i forhold til at få et job. Du vil også blive tilbudt at få en koordinerende sagsbehandler, som kan hjælpe dig med kontakten til andre forvaltninger. 

  Du indkaldes til mindst fire samtaler med Jobcentret inden for 12 måneder, hvis du ikke er kommet i job inden da.

Hvad kan vi gøre for dig, der under 30 år og ikke har uddannelse

 • Hvis Jobcentret vurderer, at du kan starte på og gennemføre en uddannelse inden for den nærmeste fremtid, så er du vurderet ’åbenlyst uddannelsesparat’. Det betyder, at Jobcentret forventer af dig, at du hurtigst muligt skal finde, søge optagelse på og gennemføre en uddannelse. 

  Inden du starter uddannelse

  Mens du venter på, at din uddannelse starter, skal du finde et job. Hvis det ikke lykkes at finde et job, skal du arbejde for din uddannelseshjælp, som ydelsen hedder. Du bliver sendt i virksomhedspraktik eller i nytteindsats, som er et forløb på en kommunal arbejdsplads med opgaver inden for fx service eller vedligeholdelse af bygninger og udendørsarealer.

 • Hvis Jobcentret vurderer, at du i løbet af et år kan blive i stand til at tage en uddannelse, bliver du vurderet ’uddannelsesparat’. Det betyder, at du skal i gang med at finde en realistisk og relevant kompetencegivende uddannelse, som du kan søge ind på og fuldføre.

  Senest en måned efter, du har henvendt dig i Jobcentret, skal du i gang med et forløb, der kan gøre dig klar til at komme i uddannelse. 

  Du skal til to samtaler i Jobcentret i løbet af de første tre måneder. Herefter vil du komme til samtale, når du og Jobcentret synes, der er behov for det.

  Læs mere om dine uddannelsesmuligheder på Ministeriets for Børn, Undervisning og Ligestillings særlige hjemmeside: Uddannelsesguiden.

  Uddannelsesguiden (Uddannelsesguiden)

  Hvis Jobcentret vurderer, at du har behov for det, vil du få en mentor, der kan hjælpe og støtte dig både i din opstart af uddannelse og undervejs i uddannelsen. Snak med din jobkonsulent om denne mulighed.

 • Hvis Jobcentret vurderer, at du er aktivitetsparat, betyder det, at du vil få ekstra hjælp og støtte, så du på længere sigt kan få en uddannelse. Det kan fx være, at du skal:

  • på et introduktionsforløb til en bestemt uddannelse
  • have undervisning i dansk og matematik
  • i praktikforløb i en virksomhed
  • besøge en uddannelse
  • have rådgivning om gæld og boligforhold
  • have rådgivning i forhold til psykiske barrierer for uddannelse som fx angst eller depression
  • deltage i et specialiseret tilbud som fx praktisk værkstedsundervisning til skoletrætte
  • arbejde i en virksomhed, som led i din afklaring og valg af uddannelse.

  Har du brug for en mentor?

  Hvis du har brug for det, kan du få tilknyttet en mentor, som du altid kan kontakte, hvis du har brug for hjælp til at komme videre. Mentoren kan også hjælpe dig ift. emner som bolig, gæld og behandling som led i, at du kommer i gang med en uddannelse. Hvis du er på en uddannelsesinstitution, kan din mentor evt. være en lærer fra uddannelsen, som støtter dig i forhold til lektielæsning, deltagelse i undervisningen m.v. 

Hvad kan vi gøre for dig, der er fyldt 30 år

 • Hvis Jobcentret vurderer, at du er i stand til at arbejde – og dermed jobparat – skal du hurtigst muligt have et job. Det betyder, at du intensivt skal søge forskellige typer af job.

  Hvis det ikke lykkes for dig at komme i job inden for tre måneder, skal du arbejde for din kontanthjælp. Det betyder, at du enten skal i:

  • virksomhedspraktik i op til 4 uger                     
  • løntilskud i op til 6 måneder i en offentlig eller en privat virksomhed 
  • nytteindsats, dvs., at du bliver sendt i arbejde inden for service eller vedligeholdelse af bygninger og udendørsarealer.

  ​Du vil blive indkaldt til to samtaler inden for de første tre måneder. Hvis du ikke er kommet i job, skal du i løbet af 12 måneder til yderligere fire samtaler i Jobcentret. 

 • Hvis Jobcentret vurderer, at du på længere sigt kan komme i arbejde, skal du deltage i et forløb, der kan gøre dig klar til at få et job - senest seks måneder efter, du har henvendt dig i Jobcentret.

  Du kan enten komme i:

  • virksomhedspraktik,
  • job med løntilskud eller
  • få et vejlednings- og opkvalificeringsforløb. 

  Hvis Jobcentret vurderer, at du har behov for det, vil du få en mentor, der kan hjælpe og støtte dig med de udfordringer, du kan have i forhold til at få et job. Du vil også blive tilbudt at få en koordinerende sagsbehandler, som kan hjælpe dig med kontakten til andre forvaltninger. 

  Hvis du ikke er kommet i job, skal du i løbet af 12 måneder til mindst fire samtaler i Jobcentret.