Hop til hovedindhold

Min Plan - for dig uden beskæftigelse

Min Plan er din personlige plan for at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Planen laver du og en medarbejder fra Jobcenteret sammen.

Hvad indeholder Min Plan?

 • Job- og/eller uddannelsesmål for dig
 • Aftaler der er indgået i forbindelse med samtaler
 • Indsatser, herunder status på igangsatte og afsluttede indsatser

Hvis du er under 30 år uden kompetencegivende uddannelse, vil du få et såkaldt uddannelsespålæg og en uddannelsesplan. Det betyder, at du med vejledning fra Jobcentret skal søge og starte på en uddannelse hurtigst muligt.

Du vil kunne se Min Plan på Jobnet.dk under Min side.

Hvad indebærer Min Plan?

 • Samtalen om en Min Plan vil typisk ske på det andet eller tredje møde med Jobcenteret.

 • Min Plan udarbejdes i samarbejde med Jobcentret. Det er vigtigt, at du giver så præcise og relevante oplysninger som muligt om dig selv, når vi udarbejder planen.

  En præcis og målrettet plan øger chancen for, at du hurtigt kommer tilbage på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse. Vi forsøger i videst muligt omfang at tage udgangspunkt i dine ønsker, men når det gælder planen, er vi også nødt til at skele til de brancher, hvor der er behov for arbejdskraft.

 • Planen kan indeholde:

  • Dit beskæftigelsesmål.

  • Hvilke tilbud du skal gennemføre.

  • Hvem der har ansvaret for eventuel tilmelding til uddannelse mv.

  • Hvor og hvornår du skal begynde tilbud.

  • Hvornår du og Jobcentret igen skal tale sammen, og hvem der skal kontakte hvem.

  • Din godkendelse af planen. Godkendelse foregår evt. via Jobnet.dk eller ved at underskrive planen.

  Du skal stå til rådighed

  Modtager du dagpenge, kontanthjælp eller uddannelsesydelse – og har du ikke andre problemer end ledighed - skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, også mens du er i gang med de aftalte tilbud i din plan.

  Du skal have en kopi af din plan evt. via adgang til jobnet.dk.

  Planen er bindende

  Min Plan er en bindende aftale, som du er forpligtet til at overholde. Planen kan kun ændres efter aftale med Jobcentret.

 • Et uddannelsespålæg indebærer, at:

  • du samarbejder med Jobcentret om at komme i gang med en uddannelse hurtigst muligt.
  • du får afklarende vejledningssamtaler.
  • du skal være realistisk i forhold til dine uddannelsesønsker
  • du får tilbud, der bidrager til, at du kommer i gang med en uddannelse hurtigt, fx kortere praktikforløb på en virksomhed eller på en af de uddannelser, du ønsker.
  • du skal deltage i de aftalte tilbud, som bringer dig tættere på uddannelse.

  Senest en måned efter, at du har henvendt dig på Jobcentret, har du ret og pligt til at deltage i tilbud, som får dig tættere på uddannelse.

 • Du kan i Min Plan

  • få tilbud om nyttejob, virksomhedspraktik eller job med løntilskud.
  • få tilbud om vejledning og opkvalificering, som fx kan bestå af nærmere bestemte uddannelser rettet mod beskæftigelse, særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, danskundervisning eller korte vejlednings- og afklaringsforløb.
  • deltage i et introduktionsforløb til en erhvervsuddannelse. Hvis du er i tvivl om, hvilken uddannelse du skal tage, så spørg i Jobcentret, hos en UU-vejleder eller i studievejledningen på uddannelsesinstitutionen
  • få mentorstøtte i tilfælde, hvor det vurderes nødvendigt - både før og under uddannelse.