Hop til hovedindhold

Særligt om seniorjob

Hvis du er ledig, og der højest er fem år til, at du når efterlønsalderen, så har du ret til et seniorjob i den kommune, du bor i. Du skal have opbrugt retten til dagpenge.

Her kan du læse mere om seniorjob. I tabellen nedenfor kan du også se, hvornår du har ret til et seniorjob, og hvornår du kan gå på efterløn.

Seniorjob

 • Et seniorjob er en ansættelse i kommunen, hvor du er sikret job, til du kan gå på efterløn. Det er som udgangspunkt et helt almindeligt fuldtidsarbejde på overenskomstmæssige vilkår. Kommunen har pligt til at ansætte dig i et seniorjob og finder jobbet til dig.

 • Du kan søge om seniorjob tidligst tre måneder før og senest to måneder efter, at du mister dagpengeretten. Du skal selv kontakte Jobcentret og søge om et seniorjob. Forinden skal du have indhentet dokumentation hos din a-kasse om, at din dagpengeret er opbrugt, og at du har ret til efterløn, når du opnår efterlønsalderen.

  Du kan få mere at vide om ordningen med seniorjob i din a-kasse eller på Jobcenteret.

 • For at komme i betragtning til et seniorjob, skal du opfylde en række betingelser. Du skal:

  • være ledig
  • fortsat være medlem af en a-kasse
  • fortsat indbetale efterlønsbidrag
  • kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når du når efterlønsalderen
  • have opbrugt dagpengeretten, tidligst fem år før du når efterlønsalderen.

  Mens du er i et seniorjob, optjener du ikke ret til dagpenge. Du skal desuden stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis dit jobcenter henviser dig til et ordinært job.

  Når du rammer efterlønsalderen og dermed har ret til efterløn, ophører dit seniorjob. Men dit seniorjob ophører tidligere, hvis du ikke længere vil kunne gå på efterløn, når du når efterlønsalderen, på grund af manglende indbetaling af medlemsbidrag eller efterlønsbidrag til din a-kasse, eller fordi du er udmeldt af a-kassen. Det samme gælder, hvis du vælger at hæve dit efterlønsbidrag, inden du når efterlønsalderen.

  Endelig vil seniorjobbet ophøre, hvis du afslår et rimeligt arbejde, som jobcenteret henviser til.

  Du kan også miste din ret til seniorjob, hvis du bliver afskediget som følge af, at du har misligholdt din ansættelsesaftale.

  Indhold hentet fra borger.dk

Hvornår er du født? Hvornår kan du få seniorjob? Hvornår kan du gå på efterløn?
1.1.1954 - 30.6.1954 55½ år 60½ år
1.7.1954 - 31.12.1954 56 år 61 år
1.1.1955 - 30.6.1955 56½ år 61½ år
1.7.1955 - 31.12.1955 57 år 62 år
1.1.1956 - 30.6.1956 57½ år 62½ år
1.7.1956 - 31.12.1958 58 år 63 år
1.1.1959 - 30.6.1959 58½ år 63½ år
1.7.1959 - 31.12.1962 59 år 64 år
1.1.1963 - 31.12.1966 60 år 65 år
1.1.1967 - 61 år 66 år

Seniorjob

Baggrundsinformation

På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan du læse alle detaljer om ordningen med seniorjob.

Seniorjob (Beskæftigelsesministeriet)

Lov om seniorjob (Retsinformation)   

Hvis du vil klage

Du har mulighed for at klage over en række af vores afgørelser vedrørende seniorjob. Du kan se, hvilke afgørelser du kan klage over i Lov om seniorjob.

Du kan klage til kommunen senest fire uger efter afgørelsen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender de din klage videre til Ankestyrelsen senest fire uger efter, de har modtaget din klage.