Hop til hovedindhold

Studerendes mulighed for at få hjælp

Som hovedregel kan studerende ikke få økonomisk hjælp i ferieperioden mellem to uddannelser - heller ikke i sommerferien.

Hvis du ikke skal læse videre

Hvis du ikke skal læse videre, har du mulighed for at henvende dig i Jobcentret, stille dig til rådighed for arbejdsmarkedet og søge om integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp.

Det kræver dog, at du:

 • afslutter din studentereksamen uden at søge optagelse på en videregående uddannelse
 • ikke forventer at fortsætte din uddannelse i form af en elev-, lære- eller praktikplads
 • ikke har et arbejde

Aktivering

Hvis du er berettiget til hjælp, skal du være opmærksom på, at du har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og deltage i aktivering.

Spørgsmål og svar om studerende og økonomisk hjælp

 • Du er studerende/uddannelsessøgende, når du:

  • har afsluttet en gymnasial eller en grunduddannelse (fx handelsskole, gymnasium eller teknisk skole), og forventer at fortsætte uddannelsen i form af elev-, lære- eller praktikplads
  • var studerende før sommerferien og fortsætter dit studie efter sommerferien
  • var studerende før sommerferien på en adgangsgivende uddannelse (f.eks. gymnasium) og søger om optagelse på en videregående uddannelse med start efter sommerferien. Dette gælder også, selvom du endnu ikke har fået besked om, at du er optaget på den videregående uddannelse
  • har orlov fra din uddannelse
  • endnu ikke har fået en forhåndsgodkendelse af dit speciale fra dit uddannelsessted
  • følger dit studie selv om du ikke har flere SU-klip tilbage
 • Du er ikke studerende, når du:

  • læser et enkelt HF-fag om aftenen
  • tager et kursus via AOF eller anden aftenskoleundervisning
  • har orlov fra dit studie og alle dine SU-klip er opbrugt, uden mulighed for at tage SU-slutlån eller uden flere SU-klip på grund af barsel eller adoption
 • Er du enlig forsørger, under 30 år og i gang med en uddannelse, har du mulighed for at søge om et behovsbestemt tillæg i perioden mellem en uddannelses grund- og hovedforløb eller mellem to uddannelser. Det er en betingelse, at du ikke har mulighed for at få uddannelsesstøtte efter SU-loven. Kontakt Ydelsesområdet i Borgerservice - se oplysninger nedenfor.

 • Modtager du integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, og skal du starte uddannelse, skal du være opmærksom på, at SU er forudbetalt, mens selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, uddannelses- og kontanthjælp er bagudbetalt.

  Det betyder, at hvis du fx får uddannelseshjælp den 31. juli og SU den 1. august, har du ikke ret til uddannelseshjælpen, da både uddannelseshjælpen og SU'en skal dække din forsørgelse i august. Skulle du få udbetalt begge dele, vil du skulle betale din uddannelseshjælp tilbage.