Hop til hovedindhold

Bliv aflastnings- eller døgnplejefamilie

Har du og din familie overvejet, om I har hjerterum og overskud til at dele med et barn, som har brug for at bo væk fra sin familie på deltid eller fuldtid?

Ca. 5000 familier i Danmark har valgt at blive enten døgnplejefamilie eller aflastningsfamilie. Bliv klogere på, hvad det betyder at være aflastnings- eller døgnplejefamilie, og hvordan du søger.

Kontakt familieplejekonsulenterne

Vores familieplejekonsulenter vil meget gerne tage en snak med dig, hvis du overvejer at blive døgnpleje- eller aflastningsfamilie. Skriv til os og angiv dit navn og telefonnummer, så ringer vi dig op. Skriv til os på familieplejen@rudersdal.dk 

 

Spørgsmål og svar om aflastnings- og døgnplejefamilier

 • En døgnplejefamilie er kort fortalt en familie, som har overskud og hjerterum til at åbne sit hjem for et barn, der af den ene eller anden grund ikke kan bo hos sine egne forældre. Børn har brug for at vokse op i trygge og stabile rammer med adgang til omsorgsfulde voksne, som de kan knytte sig til. Og det er bl.a. det, en døgnplejefamilie skal kunne tilbyde.

  De børn, der bliver anbragt i døgnfamiliepleje har ofte oplevet svigt og levet under belastende forhold. De har derfor ofte brug for omsorg, stabilitet og støtte i langt højere grad end andre børn.

  Forud for en døgnanbringelse udarbejder kommunen en handleplan, hvoraf målene med anbringelsen fremgår. Målene kan bl.a. være, at barnet har brug for støtte til sin sociale og følelsesmæssige udvikling. 

  Som døgnplejefamilie i Rudersdal Kommune vil I modtage supervision samt råd og vejledning fra Kommunens familieplejekonsulenter og i nogle tilfælde fra psykolog eller anden specialist. Herunder tilbydes relevante kurser minimum svarende til 2 dage årligt.

 • En aflastningsfamilie er kort fortalt en familie med lyst og overskud til at passe et eller flere børn hver anden eller tredje weekend - plus måske en hverdag i ugen og i ferier.

  Det kan være børn med psykosociale vanskeligheder eller børn med handicap.

  De enkelte børn har forskellige behov: Nogle vil gerne være aktive og ud at opleve noget, mens andre i højere grad har brug for omsorg, stabilitet og trygge, hjemlige rammer. En del af børnene har desuden glæde af at opleve et anderledes familieliv med andre hverdagsrutiner.

  Inden et barn kan komme i aflastning, udarbejder kommunen en handleplan, hvoraf målene med aflastningen fremgår. Målene kan bl.a. være, at barnet har brug for støtte til sin sociale og følelsesmæssige udvikling. 

  Som aflastningsfamilie i Rudersdal Kommune vil I modtage supervision samt råd og vejledning fra kommunens familieplejekonsulenter. Herunder tilbydes relevante kurser. 

 • Både enlige voksne, par uden børn og par med børn. 

  Alle aflastnings- eller døgnplejefamilier skal have en generel godkendelse fra socialtilsynet og gennemføre en kort grunduddannelse, før de kan få et barn i døgnpleje eller aflastning. 

  Hvis du gerne vil være døgnplejefamilie eller aflastningsfamilie for et barn i din familie eller netværk, kan du søge om en konkret godkendelse. Det er kommunens familieplejekonsulenter, der tager stilling til, om du kan få en konkret godkendelse. 

 • Din familie skal søge godkendelse som døgnplejefamilie eller aflastningsfamilie. Det er socialtilsynene, som står for godkendelsen. Bor du I Rudersdal Kommune, er det Socialtilsyn Hovedstaden, som I skal søge om at blive godkendt hos.

  I skal blandt andet give oplysninger til Socialtilsynet om jer som familie. Socialtilsynet vil besøge jer, ligesom der vil blive indhentet oplysninger om jeres økonomi samt straffe- og børneattester. Endelig skal I gennemføre et lovpligtigt grundkursus i 2 gange af 2 dage, så I er rustede til at blive en god plejefamilie. Hvis I er 2 voksne i familien, skal I begge deltage.

  Du kan skrive til os via Digital Post eller ringe 46 11 41 41 og bede om at tale med en familieplejekonsulent i Børn og Familie, hvis du har spørgsmål til godkendelsesprocessen. 

 • Det kræver menneskeligt overskud og tålmodighed at være plejefamilie. Derfor er det en beslutning, som hele familien bør være enige om. Et barn, der har brug for at komme væk fra sin familie, har ofte svære ting med i bagagen. Plejefamilien skal derfor kunne give barnet ekstra tryghed, omsorg og stabilitet samt rumme barnet, når det har det sværest. 

  Som plejefamilie skal man være indstillet på at være der for barnet resten af livet. Med et plejebarn følger ofte forældre/biologisk familie, som det er vigtigt at kunne samarbejde med til gavn for barnet.
   
  Det er vigtigt at overveje, hvad det kan betyde for evt. egne børn at få et andet barn ind i familien. Endelig skal I indstille jer på, at man som døgnpleje- eller aflastningsfamilie skal kunne samarbejde med kommunen og modtage tilsyn, supervision samt råd og vejledning. 

 • Som plejefamilie står I ikke alene. Der er hjælp at hente.

  Kommunens professionelle supervision står altid klar til at rykke ud med sparring.

  Nogle gange er der allerede fra start koblet professionel hjælp til barnet. Det kan være alt fra psykologhjælp og fysioterapi eller lignende. 

 • Som døgnpleje- eller aflastningsfamilie modtager man et antal vederlag, der afspejler opgavens omfang og tyngde. Desuden modtager man et skattefrit beløb til kost og logi samt i døgnplejesager et beløb til tøj- og lommepenge til barnet. Herudover kan der søges en række tillægsydelser bl.a. til ferie med plejebarnet.