Hop til hovedindhold

BBR-oplysninger

Oplysninger om din ejendom, såsom type, materialer, areal, antal bygninger på grunden mv., er registreret i Bygnings- og Boligregisteret - i daglig tale BBR. Oplysningerne i BBR danner grundlag for bl.a. din ejendomsvurdering.

Hvor bruges BBR-oplysninger?

Oplysningerne i BBR bruges også i andre sammenhænge, fx ved forsikring, belåning og ved handel af ejendommen. Så det er vigtigt, at oplysningerne er opdaterede. Du er som ejer ansvarlig for, at oplysningerne i BBR er korrekte.

Du skal være opmærksom på, at selvom bygninger og arealer er registreret i BBR, er dette ikke ensbetydende med, at forholdene er lovligt opført.

Hvis du er i tvivl så kontakt Byplan på e-mail på bbr@rudersdal.dk

Jeg ønsker at ændre mit projekt undervejs

 • Hvis du vil ændre i dit projekt, efter du har fået byggetilladelse, skal ændringen godkendes af kommunen, før du går i gang. Du skal ansøge om ændringerne via dit projekt i Byg og Miljø-portalen. Du finder link til Byg og Miljø herunder.

  Du skal være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at det ændrede projekt kan godkendes. Hvis du har udført et andet projekt end det, der er givet byggetilladelse til, kan du risikere at skulle fjerne det byggede helt eller delvist.

  Ansøg om ændringer (Byg og Miljø)

 • Opdateringen af dine BBR-oplysninger sker først, når vi har modtaget din færdigmelding af dit byggeri og den dokumentation, der er stillet krav om i byggetilladelsen. Vi tjekker oplysningerne op mod de godkendte forhold på ejendommen. Det er vigtigt, at oplysningerne i BBR er korrekte, da de bruges ved fx vurdering, belåning og handel af ejendommen.

Om BBR

 • Du kan se BBR-oplysninger om alle registrerede ejendomme i Danmark på BBR's hjemmeside, her kan du også udskive en BBR-meddelelse og rette dine BBR-oplysninger.

  BBR (Udviklings- og Forenklingsstyrelsen)

  BBR-meddelelsen, du kan udskrive, har samme juridiske gyldighed som den, du eventuelt tidligere har modtaget fra kommunen.

 • Når du er ejer af en ejendom, bygning eller en bolig- /erhvervsenhed, har du pligt til at give kommunen alle de oplysninger, der skal til for at ajourføre BBR.   

  Det betyder, at du skal oplyse os, hvis der sker ændringer i din bolig. Det kan f.eks. være ny bebyggelse, om- og tilbygning, nedrivning, ny tagdækning, eller hvis der sker ændring af installationsforhold, herunder opvarmningsform.

  Du skal ligeledes huske at oplyse, hvis du finder fejl og mangler i BBR-oplysningerne.

  Du kan se i næste trin, hvordan du retter dine BBR-oplysninger.

 • Hvis du har rettelser til dine BBR-oplysninger, kan du rette de flest i selvbetjeningsløsningen Ret BBR. Her finder du også vejledning og svar på ofte stillede spørgsmål om BBR.

  Ret dine BBR-oplysninger (Bygnings- og Boligregistret)

  De BBR-oplysninger, du ikke kan rette i selvbetjeningsløsningen Ret BBR, kan du få ændret ved at skrive en mail til bbr@rudersdal.dk.

  Det er vigtigt, at du er så præcis som mulig, når du oplyser ændringer til BBR. Hvis du fx skal oplyse om et udhus, skal du oplyse areal samt materiale for vægge og tag.

  Når du fremsender oplysninger enten gennem Ret BBR eller på mail, kontrollerer vi, om ændringerne kræver tilladelse, og om denne tilladelse er givet.

  Hvis ændringerne kræver tilladelse, og en sådan ikke er givet, vil vi kontakte dig med vejledning i, hvordan du ansøger. Der vil, indtil vi har modtaget og godkendt din ansøgning, være oprettet en lovliggørelsessag, som afsluttes samtidig med du modtager din godkendelse.

  Vejledning og ofte stillede spørgsmål til BBR (Bygnings- og Boligregistret)

  Vejledning om opgørelse af areal (Bygnings- og Boligregistret)