Hop til hovedindhold

Anmeld støj og røg

Kommunen kan gribe ind via miljølovgivningen i visse typer af sager om støj-, røg- og lugtgener.

Det gælder fx lugt og støj fra virksomheder og forretninger samt støj og støv fra midlertidige bygge- og anlægsarbejder. Læs mere herunder.

Vi kan ikke behandle klager over høj musik og støjende adfærd fra privatpersoner. Her skal du henvende dig til politiet, hvis problemet ikke umiddelbart kan løses.

Kilder til støj og røg

 • Ønsker du at klage, kan du sende en skriftlig klage, eller du kan benytte vores klageblanket.

  Bemærk: Du kan ikke klage anonymt. Kommunen har notatpligt, og den person, der klages over, har ret til at se sagens akter og dermed få kendskab til, hvem der har klaget.

 • Vi kan kun skride ind, hvis vi vurderer, at der er tale om væsentlig gene for omgivelserne. Her er det afgørende, om generne ligger ud over, hvad du almindeligvis må acceptere i det område, du bor i.

  Gener, som vi kan behandle, er fx:

  • Lugt og støj fra virksomheder og forretninger
  • Støj fra sportsanlæg
  • Støj og støv fra midlertidige bygge- og anlægsarbejder
  • Støj fra varmepumper
  • Røg og støj fra private fyringsanlæg – fx oliefyr og brændeovne
  • Lugt og støjgener fra private dyrehold – fx høns

  Her kan vi ikke hjælpe

  Vi kan ikke behandle klager over høj musik og støjende adfærd fra privatpersoner. Her skal du henvende dig til politiet, hvis problemet ikke umiddelbart kan løses.

  Få gode råd:

  Nabostøj (borger.dk)

  Nordsjællands Politi: Tlf. 49  27 14 48, nsj@politi.dk