Hop til hovedindhold

Bål i haven og på bålpladser

I din egen have må du gerne brænde sankthansbål og tænde bål til rekreative formål, fx til pølser og snobrød.

På offentlige arealer er det kun tilladt at brænde bål på de særlige bålpladser.

Læs mere om bål hos Nordsjællands Brandvæsen

Haveaffald må ikke afbrændes

Med få undtagelser, se herunder, må haveaffald ikke brændes af, men skal først og fremmest afleveres til kompostering.

Det kan enten ske via kommunens indsamlingsordning for haveaffald, på genbrugspladsen eller ved hjemmekompostering i egen have.

Undtagelser

Undtaget fra ovenstående er, man gerne må afbrænde haveaffald på Skt. Hans Aften, hvis man enten bor i byzone eller i et sommerhusområde.

Disse steder må man også gerne afbrænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser.

Bor man i landzone, må man som privat grundejer afbrænde mindre mængder tørt haveaffald fra 1. december til 1. marts.

Generelt må afbrænding kun finde sted, hvis det kan ske uden at genere naboejendomme og skal i øvrigt følge brandmyndighedens anvisninger.