Hop til hovedindhold

Træer på din grund

Hvis du er på vej ud i skuret for at hente motorsaven, opfordrer vi til lige at trække vejret en ekstra gang, inden du begynder at fælde det smukke fuldkronede træ i din have.

Måske er det bedre at lade det stå, mange glædes over de mange træer i Rudersdal, de er en vigtig del af vores smukke kommune.

Træer giver også livskvalitet, de sørger for en dejlig skygge en varm sommerdag, og endelig kan de rumme liv, som gør, at du faktisk ikke må fælde eller beskære træet uden tilladelse.

Men har du besluttet dig for at fælde træet, er der således nogle ting, du skal være opmærksom på, inden du går i gang. Og i alle tilfælde vil vi opfordre til, at du bruger en fagmand, især hvis træet reelt er til fare, ligesom du kan overveje at plante et nyt træ af samme slags.

Før du begynder at fælde eller beskære dit træ

 • Et træ kan være udpeget som fredet eller bevaringsværdigt i en lokalplan, byplanvedtægt, landskabsfredning eller i en deklaration.

  Baggrunden er ofte, at træerne har stor kultur- og naturmæssig værdi og målet er, at de skal bevares længst muligt.

  På rudersdal.dk kan du se, om du har et fredet eller bevaringsværdigt træ, der er udpeget i en lokalplan, byplanvedtægt eller landskabsfredning:

  ‌Hvad gælder for min grund?‌

  I tingbogen kan du se, om du har et træ, der er omfattet af en deklaration:

  tinglysning.dk

  Ønsker du at fælde eller beskære et sådant træ, skal du altid søge om dispensation.

  Kun ejeren eller en repræsentant med skriftlig fuldmagt kan søge om dispensationen.

  Vi skal bruge følgende informationer:

  • Adresse og kontaktoplysninger (er ansøger ikke ejer, skal der foreligge en ejerfuldmagt)
  • Lokalplan nr., evt. Byplanvedtægt nr.
  • Beskrivelse af træet
  • Oversigtskort m. angivelse af træets placering
  • Fotodokumentation, der viser problematikken
  • Hvorfor ønskes træet fældet?
  • Udtalelse fra træ-fagmand

  Skriv til byplan@rudersdal.dk

 • Er du i tvivl, om træet står i skel, skal du altid kontakte ejeren af den tilstødende matrikel.

  Vil du beskære et træ, der står i skel til et areal ejet af Rudersdal Kommune, skal det sker i samråd med os.

  Skriv til tom@rudersdal.dk (Teknik og Miljø)

 • Ser dit træ dødt og trist ud, er det fristende straks at fælde det. Du skal dog først undersøge, om det indeholder spættehuller eller er hjemsted for andet dyreliv som ugler eller flagermus.

  Er det tilfældet, må du ikke fælde træet.

  Naturstyrelsen skriver:

  ” Hule træer og træer med spættehuller må iflg Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter §6, stk. 4, ikke fældes i perioden 1. november til 31. august.

  Endvidere er denne beskyttelse udvidet ifølge Naturstyrelsens økologiske retningslinjer, hvorefter hule træer, løvtræer med huller og andre redetræer for rovfugle, ugler, ravne, spætter, kolonirugende fugle eller flagermus som udgangspunkt slet ikke må fældes.”

 • Hvis du har spørgsmål om:

  • Beskæring eller fældning af fredede eller bevaringsværdige træer: Byplan, tlf. 4611 25 00, byplan@rudersdal.dk.
  • Spørgsmål om træer på vej- og stiarealer: Vejafdelingen, tlf. 4611 23 00, vej@rudersdal.dk
  • Spørgsmål til træer på andre kommunale arealer: Natur, Park og Miljø, tlf. 4611 24 00, naturparkogmiljoe@rudersdal.dk
  • Beskyttelse af dyrearter som er knyttet til træerne: Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 40 00.