Hop til hovedindhold

Visionsplan for Nærum

Nærums nye erhvervs- og vidensby.

Visionsplan for Nærum

I 2014 viste en analyse af erhvervsområderne i Rudersdal Kommune, at erhvervsområdet i Nærum rummer et særligt potentiale for udvikling. Nærum ligger godt, tæt på DTU og København, men også tæt på store grønne kvaliteter og velfungerende byfunktioner. Det gør bl.a. byen attraktiv for videnserhverv.

Byens erhvervsområde bærer imidlertid præg af, at området i mange år primært blev brugt til produktion. Det betyder, at flere bygninger er utidssvarende, og at hegn og parkering dominerer byrummene.

Derfor valgte Bycenterudvalget i forlængelse af Planstrategi 2015, at igangsætte udarbejdelsen af en visionsplan for Nærum.

På baggrund af drøftelser i udvalget og dialog med ejerne i erhvervsområdet, udarbejdede et rådgiverteam i efteråret 2016 en visionsplan for en ny erhvervs- og vidensby i Nærum.

Rådgiverteamet bestod af urbanist og Ph.d. Niels Bjørn, STED Arkitekter og Primus Arkitekter. 

Du kan læse visionsplanen herunder.

Visionsplanen 

Tids- og procesplan for Visionsplanen

 • Planstrategi 2015 vedtages af Kommunalbestyrelsen. Planstrategien indeholder en målsætning om udarbejdelse af helhedsplan for erhvervsområdet i Nærum.

 • Bycenterudvalget igangsætter udarbejdelsen af visionsplan.

 • Rudersdal Kommune afholder indledende møder med grundejere i området.

 • Niels Bjørn, Sted Arkitekter og Primus Arkitekter vælges som rådgiver til udarbejdelse af visionsplan for Nærum.

 • Forslag til visionsplanen udarbejdes og behandles i Bycenterudvalget.

 • Dialogmøder om forslaget til visionsplanen for borgere, grundejere, virksomheder og foreninger afholdes.

 • Bycenterudvalget genoptager visionsplanen med eventuelle rettelser og planen forventes vedtaget.

 • Dialog med ejere om realisering af planen og eventuel udarbejdelse af nye lokalplaner igangsættes.

Ny plan for Nærum Erhvervsby

På baggrund af Visionsplanen for Nærum har kommunen i februar 2020 igangsat udarbejdelsen af en ny rammelokalplan, der skal fastlægge udviklings- og byggemuligheder i Nærum Erhvervsby og stationsområdet. Du kan læse mødereferatet fra Bycenterudvalget her: 

Mødereferat fra Bycenterudvalget d. 05. februar 2020​

For at realisere udviklingen af området skal der laves en rammelokalplan, der baserer sig på principperne i visionsplanen. Rammelokalplanen vil ikke give mulighed for at bygge, men skal fungere som en overordnet plan, der danner rammen for de efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner, som skal udarbejdes for de konkrete byggeprojekter inden for Nærum Erhvervsby og stationsområdet. 
 
Bycenterudvalget har den 16. september 2020 truffet beslutning om rammelokalplanens overordnede principper. De overordnede principper er fastlagt med udgangspunkt i et oplæg. Du kan læse udvalgssagen og finde oplægget herunder: 

Mødereferat fra Bycenterudvalget d. 16. september 2020 ​

Tids- og procesplan for Nærum planen

 • OBS: Er afholdt

  Lørdag den 7. november 2020 fra kl. 11:00-14:00 inviterer Bycenterudvalget til "kig ind forbi"- arrangement på Nærum Gymnasium. Her kan du høre mere om kommunens arbejde med den nye planlægning for erhvervsområdet og drøfte de mange idéer med Bycenterudvalget og forvaltningen. 

  I samme tidsrum fra kl. 11:00-14:00 kan du også møde kommunen på Nærumvænge Torv og Nærum Hovedgade. Kommunen har kort og plancher med, som vi kan tale ud fra. Du kan se plancherne her: 

  Plancher - Nærum Visionsplan

  Er du forhindret i at deltage lørdag den 7. november 2020, har du du mulighed for at komme forbi Nærumvænge Torv, Nærum Hovedgade og Nærum Station onsdag den 11. november 2020 mellem kl. 16:00-18:00. 

 • Kommunen vedtog i december 2020 et forslag til rammelokalplan for erhvervsområdets udvikling i Nærum. Lokalplanen indeholder overordnede principper for områdets anvendelse, bebyggelsesstruktur, bebyggelsesprocenter, principper for arkitektur, parkeringsforhold og principper for ubebyggede arealer. 

  Efterfølgende blev planen blive sendt i høring og vedtaget i foråret 2021.