Hop til hovedindhold

Hvis du er i akut bolignød

Er du pludselig blevet boligløs, kan vi måske hjælpe dig.

Ved meget akut opstået bolignød kan hjælpen være en anvisning til en midlertidig bolig, som fx et pensionat eller hotel, hvor du selv betaler lejen. Du skal selv finde en permanent bolig. Kun i helt særlige tilfælde er der mulighed for, at vi kan hjælpe dig med at finde en permanent bolig.

Rudersdal Kommune kan ikke akut hjælpe dig med en bolig, hvis du er flyttet til kommunen med et forudsigeligt boligproblem.

Om akut boligbehov

 • Kriterierne vedrører anvisning til almene og kommunale boliger, idet botilbud, opgangsfællesskaber, ældreboliger mv. ikke er omfattet.

  Rudersdal Kommune bliver tildelt et begrænset antal boliger i en del af det almene boligbyggeri.

  Boligerne tildeles borgere ud fra en konkret og individuel vurdering af deres situation. Dette betyder, at det ikke nødvendigvis er den borger, som har skrevet sig først på ventelisten, som først får tilbudt en bolig, men derimod den borger, som har det mest akutte behov. 

  Kriterier

  Hovedkriteriet er, at der skal være tale om et akut, betydeligt og påtrængende boligsocialt behov.

  Et akut boligsocialt behov betyder, at man både har et akut boligproblem, et boligsocialt problem og har sociale problemer, som kan afhjælpes helt eller delvist ved anvisning af en bolig.

  Den primære gruppe er familier og enlige, der udover at mangle en egnet bolig, også har eller er i risiko for at få andre alvorlige problemer, hvis ikke det boligsociale behov løses. Det er eksempelvis ikke i sig selv et alvorligt problem, at en borger går gennem en samlivsophævelse eller skilsmisse, hvis der ikke er andre problemstillinger.

  Du skal opfylde følgende kriterier for at komme i betragtning til en akutbolig:

  • Du skal have et akut boligsocialt behov, som du ikke selv kan løse, og som samtidig ikke har været til at forudse. Derudover skal du kunne bo i en almindelig bolig, eventuelt med støtte fra kommunen.
  • Det er et krav, at du har bopæl i Rudersdal Kommune (en lovlig og permanent adresse, som er registreret i CPR) samt er skrevet op til en permanent bolig i mindst to boligselskaber.
  • For at få anvist en bolig skal boligproblemet være opstået under ophold i Rudersdal. Det er ikke gyldig grund, at du er flyttet til Rudersdal uden udsigt til en varig bolig, eller blot fordi du ønsker at flytte til Rudersdal.

    

  Kommunen afgør ud fra en individuel og konkret vurdering, hvem der opfylder de boligsociale kriterier.

  Følgende personkreds er omfattet af kriterierne i ikke-prioriteret rækkefølge:

  • Familier og enlige, der er akut boligløse og som har eller er i risiko for at få andre sociale problemer.
  • Husvilde med midlertidigt ophold på herberg, pensionat eller lign.
  • Ansøgere, hvor anvisning af bolig forhindrer børns anbringelse uden for hjemmet eller kan medvirke til børns hjemgivelse.
  • Unge, der af sociale årsager ikke kan bo hos deres forældre, og hvor der er risiko for, at de kan blive hjemløse.
  • Borgere, der er syge eller har et handicap, hvor flytning til anden bolig kan afhjælpe fx uhensigtsmæssig indretning.

  Andre borgere, som efter en helhedsvurdering af sociale, sundhedsmæssige og økonomiske forhold har et ganske særligt behov for at få anvist en bolig.

 • Typisk vil du ikke kunne komme på den kommunale boligsociale venteliste hvis:

  • Dit boligproblem har været forudsigeligt. F.eks. hvis du har boet i fremlejet eller tidsbegrænset bolig, har boet hos familie eller venner eller flytter hjemmefra
  • Du har solgt din bolig og ikke har fundet et nyt sted at bo
  • Du skal flytte, fordi du er blevet skilt eller du og din partner er gået fra hinanden (En undtagelse kan dog være hvis der har været vold indblandet.)
  • Den bolig, du bor i nu, er for lille eller er for dyr til din familie
  • Du vil gerne flytte hjemmefra, fraflytte din studiebolig eller en bolig, hvor du bor midlertidigt
  • Du er gravid eller står over for en familieforøgelse
  • Du er flyttet til udlandet fra Rudersdal Kommune, men gerne vil flytte tilbage til Rudersdal Kommune igen
  • Udlejers pligt til genhusning ved sanering

  Forsikringsselskabers pligt til genhusning ved brand.

 • Ventelisten kan være lang, hvorfor det er vigtigt, at du selv aktivt fortsætter med din boligsøgning. Får du anvist en bolig af Rudersdal Kommune, skal du være opmærksom på, at du ikke selv har mulighed for at vælge, hvor du ønsker at bo. Såfremt du takker nej til én tilbudt bolig, bliver du slettet fra ventelisten. 

 • Det er desværre et meget begrænset antal boliger, hvor det er tilladt at have husdyr. Dette bør du være opmærksom på, inden du ansøger om at komme på venteliste til en akutbolig i Rudersdal Kommune.

 • Du står selv for betaling af depositum/indskud og dertilhørende udgifter.

  Du har mulighed for at søge om indskudslån og boligstøtte via www.borger.dk

 • Hvis du vurderer, at du opfylder kravene, og ønsker du at blive skrevet op på akut-boliglisten, er der to måder at gøre det på. Det afhænger af, om du i forvejen har en sagsbehandler i kommunen:

  1. Hvis du har en sagsbehandler i kommunen, skal du kontakte sagsbehandleren.

    
  2. Hvis du ikke har en sagsbehandler i forvejen, skal du kontakte Borgerservice på tlf.: 46 11 00 00.