Hop til hovedindhold

Brændeovn - sådan gør du

Find gode råd til, hvordan du bruger din brændeovn bedst muligt, så du udnytter ovnen og undgår at udsende skadelig røg.

De stigende priser på gas og el gør, at flere vælger at bruge deres brændeovn som varmekilde. I den forbindelse et par gode råd her, til hvordan du bruger den bedst muligt, så du udnytter ovnen og undgår at udsende skadelig røg.

Røgen fra brændeovne indeholder nemlig en del sundhedsskadelige partikler, som medvirker til luftforurening. Det er derfor meget vigtigt, at du fyrer korrekt i brændeovnen, så forurening mindskes mest muligt, og røgen ikke generer beboere eller naboer.

Husk at brændeovn kræver, at du er tilmeldt skorstensfejning - se nedenfor hvordan.

På Miljøstyrelsens hjemmeside 'Brændefyringsportalen' kan du finde mere uddybende information om bl.a. korrekt brændefyring, valg af brænde, problemer med røg og meget mere.

Alt det praktiske

 • Du kan fjerne en stor del af de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn i optændingsfasen, ved at tænde op i toppen.

  De fire råd

  1. Tænd op fra toppen

  Flammerne skal arbejde sig oppe fra og ned som et stearinlys. Brug småt brænde - pindebrænde - til optænding. Optænding fra toppen kan nedsætte udsendelsen af partikler fra optændingen med 50 til 80 procent.

  2. Brug kun rent tørt træ

  Vådt træ ryger meget. Du må ikke fyre med affald, aviser, reklamer, behandlet træ, paller eller lignende.

  3. Sørg for rigeligt luft

  Skru først ned for luften, når flammerne bliver lysere. Fyr lidt ad gangen og brug ikke for store stykker træ.

  4. Røgen skal være næsten usynlig

  Gå udenfor og tjek, at der hverken er for meget røg, eller at det lugter grimt. Brændeovne øger mængden af partikler i hjemmet. Husk derfor at lufte ud.

  Find mere information om korrekt fyring på:

  Vejledning til god fyringsteknik (Brændefyringsportalen)

 • Du må fyre med

  • tørt, rent træ

  Du må også bruge avispapir, men kun til optænding.

  Du må ikke fyre med

  • imprægneret eller overfladebehandlet træ, f.eks. fra paller,
  • affaldstræ, der kan indeholde rester af maling, lak eller lim.
  • husholdningsaffald og kulørte tryksager, som f.eks. æggebakker, plastemballager, magasiner og tilbudsaviser.
  • byggeaffald.

  Du kan læse mere om brændselstyper på brændefyringsportalen via nedenstående link.

  Valg af brændsel (Brændefyringsportalen)

 • Vær opmærksom på, at det ikke er lovligt at samle eller sanke brænde i de kommunalt ejede skove. På nedenstående side kan du se, hvilke skove der er kommunalt ejede.

  Rudersdals skove

  For at sanke brænde eller skove i de statslige skove skal du købe et sankekort eller tilladelse til at skove via Naturstyrelsens hjemmeside.

  Gå til Naturstyrelsens side for sankekort og selvskovning​

  Hvorfor lader vi grene og stammer ligge i skovbunden i de kommunale skove?

  Bunker af grene i skovbunden der får lov at ligge urørt i mange år er vigtige ly og levesteder for smådyr. Mange insekter er helt afhængig af gammelt træ til at udvikle sig til biller og sommerfugle, og fungerer også som for de større dyr som et uforstyrret sted at vokse op for skovens råvildt.

 • Hvis du har en pejs eller brændeovn i din bolig, skal din skorsten typisk renses en-to gange om året.

  Rudersdal Kommune har indgået aftale med to skorstensfejere. Du kan finde deres kontaktoplysninger på denne side: 

  Skorstensfejning (Miljøstyrelsen)

  Fyr kun med tørt, rent træ. Vådt træ brænder dårligt og giver ufuldstændig forbrænding, der let afsætter sod i skorstenen. En skorstensbrand opstår, når et sodlag på indersiden af skorstenen samt i ovnens røgrør antændes.

  Benyt aldrig grill, terrassevarmer, bålfad eller anden form for åben ild indendørs, da det kan give kulilteforgiftning.

 • Oplever du at være generet af røg fra brændeovne eller andre anlæg til brændefyring, bør du starte med at tale med den nabo, der har brændeovnen. Måske er vedkommende slet ikke klar over, at skorstenen ryger for meget.

  Det er tit den letteste vej til at gøre noget ved problemet. Du kan finde gode råd til dialog med naboen på Miljøstyrelsens hjemmeside:

  Brændefyringsportalen

  Hvis det ikke giver resultat, kan du sende en klage til kommunens miljømyndighed ved at udfylde et klageskema på denne side:

  Anmeld støj og røg

 • Hvis du har købt hus efter 1. august 2021, skal du skrotte din gamle brændeovn.

  Du bliver som boligkøber fra den 1. august 2021 forpligtet til at oplyse, om der står en brændeovn eller en pejseindsats i den bolig, du har købt. Hvis ovnen er produceret før 1. januar 2003, er det lovpligtigt at skifte eller skrotte brændeovnen / pejseindsatsen.

  Hvis boligen har en ovn, der er produceret 1. januar 2003 eller derefter, skal du som ny boligejer dokumentere ovnens alder. Vil du vide mere om ejerskifteordningen, kan du læse mere på www.skiftellerskrot.dk.

  Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside her:

  Brændefyringsportalen

 • Fyr kun med tørt, rent træ. Vådt træ brænder dårligt og giver ufuldstændig forbrænding, der let afsætter sod i skorstenen. En skorstensbrand opstår, når et sodlag på indersiden af skorstenen samt i ovnens røgrør antændes.

  Benyt aldrig grill, terrassevarmer, bålfad eller anden form for åben ild indendørs, da det kan give kulilteforgiftning.