Hop til hovedindhold

Dine muligheder for tilskud, støtte og fradrag til el og varme

Læs mere om dine muligheder for tilskud, støtte og fradrag for el og varme generelt og i forbindelse med energirenoveringer, herunder skift af varmekilde, isolering af klimaskærm og som optimering af boligens drift.

Muligheder for tilskud og fradrag

 • Helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere med flere, kan via Bygningspuljen søge om tilskud til energirenoveringer.

  For private boligejere er tilskuddet skattefritaget.

  Bygningspuljen har til formål at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark.

  Puljen fungerer efter først-til-mølle-princippet og fornys årligt fra år 2020 frem til år 2026.

  Tilskud til tre slags projekter

  Der ydes generelt tilskud til tre indsatsområder:

  1. Skift af varmekilde
  2. Isolering af klimaskærm
  3. Optimering af boligens drift

  De konkrete energiforbedringer i tilskudsordningen er defineret ud fra en såkaldt positivliste. Positivlisten samt information om de forskellige tilskudssatser finder du på Spar Energi's hjemmeside;

  Læs mere om tilskud til (Spar Energi)​

  På Spar Energi's hjemmeside findes der også en tilskudsberegner, som kan give et overslag over, hvad du kan forvente at kunne få i tilskud, og generel hjælp til ansøgningen.

  Send ansøgning via styrelsens Tilskudsportal

  Vær opmærksom op, at du skal indsende din ansøgning via Energistyrelsens Tilskudsportal

  Log ind på Tilskudsportalen (Spar Energi) 

  Har du spørgsmål om Bygningspuljen, kan du kontakte Energistyrelsens rådgivningstjeneste SparEnergi.dk på tlf. 31 15 90 00 eller mail info@sparenergi.dk.

  Bemærk: Det er muligt at få tilskud via puljen til en varmepumpe, hvis du bor i et område, der er udlagt til naturgas. Det er ikke muligt at få tilskud via puljen til en varmepumpe, hvis du bor i et område, der er udlagt til fjernvarme.

 • Ønsker du at udskifte dit oliefyr eller naturgasfyr, men er du ikke selv klar til at investere i en varmepumpe, kan varmepumpe på abonnement være en mulighed.

  Med den såkaldte skrotningsordning kan leverandøren  af varmepumpen få tilskud til at etablere en varmepumpe hos dig. Leverandøren står for både ansøgning om tilskud og alle de praktiske forhold omkring installation, drift og service efterfølgende.

  Læs mere om, hvordan du kan få varmepumpe på abonnement  (Spar Energi)

  Vær opmærksom på, at du for at kunne vælge denne løsning skal bruge en installatør, der er med på Spar Energi's oversigt over godkendte "VE-installatører".

  Gå til oversigt over godkendte VE-installatører (Spar Energi)​

  Har du spørgsmål om til varmepumpe på abonnement med støtte via Skrotningsordningen, kan du kontakte Energistyrelsens rådgivningstjeneste SparEnergi.dk på tlf. 31 15 90 00 eller e-mail info@sparenergi.dk.

  Bemærk: Det er ikke muligt at få tilskud til varmepumpe via Bygningspuljen, hvis du vælger varmepumpe på abonnement.

 • Fjernvarmepuljen giver støtte til udrulning af fjernvarmenet i nye områder besluttet udlagt til fjernvarme og støttes med et fast beløb på op til 20.000 kr. per husstand for det antal husstande, som udgør minimumstilslutningen.

  Minimumstilslutningen er defineret som det antal husstande, der skal tilkobles for at give balance i selskabsøkonomien for konverteringsprojektet. Støtten udbetales til fjernvarmeselskaberne.

  Det er forventningen, at støtten anvendes til at sænke forbrugerpriserne for de forbrugere, der tilslutter sig fjernvarmen, da det kan sikre en højere tilslutningsandel i konverteringsprojektet, hvilket medfører en bedre selskabsøkonomi for fjernvarmeselskabet.

 • Ved afkobling af gasnettet opkræver det statslige gasdistributionsselskab EVIDA et afkoblingsgebyr på ca. 8.000 kr., der dækker de faktiske omkostninger ved afkoblingen.

  Afkoblingsordningen kan finansiere omkring 55.000 private husholdningers afkobling fra gasnettet, hvilket skal reducere omkostningerne forbundet med udskiftning af gasfyr.