Hop til hovedindhold

Olietank – sådan gør du

På denne side kan du orientere dig om, hvad du skal gøre, hvis du opdager en olietank på din grund, ønsker at afblænde eller fjerne en olietank eller overvejer at anskaffe en ny.

Der gælder forskellige regler og anbefalinger, hvis du vil afblænde eller fjerne en olietank. Opdager du en olietank på din grund, skal du især være opmærksom på, om der er tale om en ældre olietank (20-50 år gammel), da du her kan risikere, at den forurener jord og grundvand.

Læs mere om regler og anbefalinger nedenfor.

Overvejer du at anskaffe en ny olietank, skal du være opmærksom på, at det som udgangspunkt kun er muligt, hvis du ikke kan tilsluttes naturgas eller fjernvarme. Læs mere nedenfor.

Sløjfning og anmeldelse af olietank

 • En tanks levetid fastsættes ud fra dens fabrikationsår, som dokumenteres med tankattesten, der følger med fra producenten. Læs mere om udskiftning af olietanke hos Miljøstyrelsen:

  Spørgsmål og svar om udskiftning af olietanke (Miljøstyrelsen)

  Olietanke har en levetid på 20-50 år afhængig af type. En nedgravet tank, der tages varigt ud af brug, skal afblændes eller graves op. En overjordisk tank skal enten fjernes eller blændes af.

  Hvis du er i tvivl, om du har dokumentation for type og fabrikationsår på din olietank, kan du spørge din skorstensfejer eller oliefyrstekniker til råds.

  Du har det fulde ansvar for, at der ikke kan ske olieforurening af omgivelserne, og at olietanken er lovlig.

  Lovlige tanke er automatisk forsikrede i Topdanmarks Olieforureningsforsikring mod evt. forurening fra tanken.

  Forsikringen ophører seks måneder, efter olietanken er taget ud af brug.

 • Ønsker du at sløjfe en olietank, der er placeret i eller uden for dit hus, skal den enten fjernes eller blændes af. De fleste vælger at fjerne tanken og normalt er det et VVS-firma, der udfører arbejdet.

  Bliver tanken stående, skal den tømmes og blændes af.

  Hvis tanken fjernes

  • Tanken skal tømmes og renses, inden den fjernes.
  • Tanken skal afleveres på en godkendt modtagestation.
  • Du skal afmelde tanken hos Rudersdal Kommune ved at udfylde et skema, der skal underskrives af enten ejendommens ejer eller den ansvarlige for olietankens opgravning. Skemaet sendes til Teknik og Miljø, tom@rudersdal.dk
  • Du skal informere os om din fremtidige opvarmningsform. Brug skemaet til afmelding af olietank.

  Hent skema til afmelding af olietank

  Hvis tanken bliver stående

  • Tanken skal bundsuges for olierester til maks. 1 cm.
  • Tanken kan synes af Klima, Natur og Miljø, inden den proppes af. Syn kan tidligst ske 24 timer, efter tanken er bundsuget.
  • Afpropning af påfyldningsstuds med slutmuffe.
  • Afmontering af rørføring.
  • Du skal afmelde tanken hos Rudersdal Kommune ved at udfylde et skema, der skal underskrives af enten ejendommens ejer eller den ansvarlige for olietankens opgravning. Skemaet sendes til Teknik og Miljø, tom@rudersdal.dk
  • Du skal informere os om din fremtidige opvarmningsform. Brug skemaet til afmelding af olietank.

  Hent skema til afmelding af olietank

  Hvis du vil bestille syn af en olietank, skal du skrive til Rudersdal Kommune. Skriv til nedenstående mailadresse:

  drift@rudersdal.dk

  HUSK at give disse oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Tlf.nr
  • Beskrivelse af hvor tanken ligger
  • Evt andre bemærkninger
 • Ønsker du at sløjfe en nedgravet olietank, skal den enten graves op eller blændes af.

  Vi anbefaler at du bestiller et syn i forbindelse med nedgravning eller afblændning.

  Ønsker du at afblænde tanken, skal du bestille et syn til før afblændningen, så vi kan tjekke, at tanken ikke blændes af med olierester i. 

  Skal tanken i stedet graves op, anbefaler vi, at du bestiller et syn tidsnok til, at vi kan komme forbi, inden udgravningen fyldes, og tanken fjernes.

  Skriv til nedenstående mailadresse:

  drift@rudersdal.dk

  HUSK at give disse oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Tlf.nr
  • Beskrivelse af hvor tanken ligger
  • Evt andre bemærkninger

  Hvis olietanken skal graves op

  • Skal Rudersdal Kommune syne tank og udgravning, inden udgravningen fyldes, og tanken fjernes.
  • Du skal afmelde tanken hos Rudersdal Kommune ved at udfylde et skema. Skemaet skal underskrives af enten ejendommens ejer, eller den ansvarlige for olietankens opgravning. Skemaet sendes til Teknik og Miljø, tom@rudersdal.dk.
  • Bemærk: Hvis du vælger at få tanken gravet op, er du omfattet af en forsikring, som dækker villaolietanke, hvis der vises sig forurening ved opgravningen. I disse tilfælde vil forsikringen dække udgifterne til oprensning. Muligheden gælder op til seks måneder, efter at du har stoppet anvendelsen af tanken / fyret.
  • Du skal informere os om din fremtidige opvarmningsform – se afmeldingsskema.

  Hent skema til afmelding af olietank

  Hvis olietanken skal blændes af

  • Tanken skal bundsuges for olierester til maks. 1 cm.
  • Rudersdal Kommune skal syne tanken, inden den proppes af. Synet kan tidligst ske 24 timer efter tanken er bundsuget. Brug skemaet til at bestille syn hos Rudersdal Kommune.
  • Påfyldningsstuds på tanken skal afproppes med en slutmuffe under terræn. Et autoriseret VVS-firma skal udføre arbejdet.
  • Eventuel brønd omkring påfyldning skal fjernes.
  • Udluftning skal fjernes og have slutmuffe under terræn.
  • Olietanke i kørselsarealer eller tæt ved bør enten sandfyldes eller opgraves.
  • Du skal afmelde tanken hos Rudersdal Kommune ved at udfylde et skema, der skal underskrives af enten ejendommens ejer eller den ansvarlige for olietankens afblænding. Skemaet sendes til Teknik og Miljø, tom@rudersdal.dk
  • Du skal informere os om din fremtidige opvarmningsform. Brug skemaet til afmelding af olietank.

  Hent skema til afmelding af olietank

 • Vi anbefaler at du bestiller et syn hos kommunen i forbindelse med afblænding af olietanken eller hvis olietanken skal fjernes. Rudersdal Kommune tilbyder gratis syn, når en olietank skal sløjfes.

  Synet er ikke et krav, men vi anbefaler, at du får det foretaget for at undgå risikoen for, at der sker forurening af jord eller grundvand.

  Ved afblænding af olietank

  Ønsker du at afblænde en olietank, kan du bestille et syn som skal udføres før afblændingen af olietanken. Ved synet tjekker en miljømedarbejder fra kommunen, at tanken ikke blændes af med olierester.

  Det gælder både for nedgravet olietanke og olietanke, der er placeret over jorden. Synet kan tidligst ske 24 timer, efter tanken er bundsuget.

  Skriv til nedenstående mailadresse hvis du ønsker et gratis syn fra kommunen:

  drift@rudersdal.dk

  HUSK at give disse oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Tlf.nr
  • Beskrivelse af hvor tanken ligger
  • Evt andre bemærkninger.

  Når en nedgravet tanke fjernes

  Ønsker du at fjerne en olietank, kan du bestille et syn, hvor kommunen kommer ud og undersøger, om tanken har forurenet den omkringliggende jord. Synet er ikke et krav, men en anbefaling.

  Du bestiller synet ved at skrive til nedenstående mailadresse:

  drift@rudersdal.dk

  HUSK at give disse oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Tlf.nr
  • Beskrivelse af hvor tanken ligger
  • Evt andre bemærkninger
 • Det er kun tilladt at installere et nyt oliefyr, hvis du bor i et område uden mulighed for kollektiv forsyning (naturgas eller fjernvarme). Du må dog gerne installere en ny olietank, så længe oliefyret ikke udskiftes. 

  Indtast adresse og husnummer herunder for at se mulighederne på ejendommen. Mørk blå er lig med, at der er tilslutningspligt til at blive tilknyttet fjernvarme.

  I visse tilfælde kræves, at du anmelder / får en godkendelse fra Rudersdal Kommune, inden du etablerer din olietank. Tanken skal derfor altid anmeldes senest fire uger før etableringen.

  Du skal anmelde tanken hos Rudersdal Kommune ved at udfylde et skema, der skal underskrives af enten ejendommens ejer eller den ansvarlige for olietankens opgravning. Skemaet sendes til Teknik og Miljø, tom@rudersdal.dk.

  Hent skema til anmeldelse af olietank

  Inden tanken etableres, skal du desuden være opmærksom på følgende:

  Ny overjordisk tank, der placeres udendørs

  • Tanken tæller med som udhus og skal derfor godkendes af Byplan (vi sender kopi af anmeldelsen videre til Byplan).
  • For tanke af plastic gælder særlige regler i forhold til brandsikring. Spørg din tankleverandør til råds.
  • Hvis den nye tank placeres samme sted som den ældre, skal den stadig anmeldes.

  Ny overjordisk tank, der placeres indendørs

  • Der er særlige regler i forhold til brandsikring, både for tanke af stål og plast. Spørg din tankleverandør til råds.

  Ny nedgravet olietank

  • En ny nedgravet olietank må ikke være placeret nærmere end 25 meter fra en drikkevandsboring og 50 m på andre vandboringer. Kontakt Teknik og Miljø, tom@rudersdal.dk for yderligere information.
  • Hvis den nye tank placeres i samme udgravning som den ældre, skal den stadig anmeldes.
  • Der kan være kloakrør, kabler eller lignende i jorden. I byggesagen kan finde kloaktegninger m.m. ved at kontakte Byplan, Rudersdal Kommune, byplan@rudersdal.dk.

  Når den nye olietank er etableret, skal du sende en kopi af tankattesten til Teknik og Miljø, tom@rudersdal.dk. Tankattesten, som du får af leverandøren af olietanken, er vigtig, da den er dokumentation for tankens alder og type.

 • BBR er forkortelsen for Bygning og Boligregistreret. I BRR registreres forskellige forhold om din grund, herunder oplysninger om olietank.

  Har du fået afblændet eller fjernet en olietank, skal du sørge for, at det bliver registreret i BBR. Det gøres du ved at indsende de tilgængelige dokumenter omkring tanken samt udfylde og underskrive et afmeldingsskema om tanken.

  Hent skema til afmelding af olietank

  Dokumenterne samt skemaet sendes til Teknik og Miljø, tom@rudersdal.dk.

  Herefter kan vi opdatere dine oplysninger omkring olietanken.

Lovgivning

Regler for lovlige olietanke

Læs om reglerne for lovlige olietanke i Miljøministeriets bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Find bekendtgørelsen på Retsinformation: