Hop til hovedindhold

Sådan får du en varmepumpe

Find vejledning og gode råd til hvad du bør være opmærksom på, inden du investerer i en varmepumpe.

Hent vejledning om luft til vand-varmepumpe

Overvejer du at få en varmepumpe? Download vejledningen og få info og gode råd om individuel luft til vand-varmepumpe.

Vejledning til varmepumpe

Du kan selv orientere dig om, hvilke varmepumper der er på markedet via www.Sparenergi.dk.

Herunder får du en række gode råd, før du vælger en varmepumpe.

Gode råd før du vælger en varmepumpe

 • Køb en støjsvag varmepumpe. Støjen fra varmepumper er angivet som dB (decibel), du kan tjekke varmepumpens støjniveau i varmepumpens datablad – jo højere dB, des mere støjer varmepumpen. Søg på varmepumpens fulde navn og ”datablad”.

  Du skal dog være opmærksom på, at varmepumpens dB kan være angivet som middelværdi eller ”silent mode” (lydløs) og det lydniveau er ikke retvisende.

  Du kan ikke selv måle en varmepumpes støjniveau med din mobiltelefon eller støjmåler. Varmepumpeproducenten har som oftest selv fået foretaget en akkrediteret måling af deres varmepumper ved maksimal kapacitet.

  Din montør kan hjælpe dig med at finde varmepumpens dB niveau for den maksimale kapacitet.

 • For at kunne installere en luft til vand varmepumpe, skal man have et vandstrengssystem med radiatorer eller gulvvarme i sit hus.

  Langt de fleste huse kan sagtens få en varmepumpe, men hvis radiatorerne er små og huset er dårligt isoleret, kan man være tvunget til at købe en dyrere varmepumpe, der kan lave en højere fremløbstemperatur.

  Det er derfor en god idé at overveje, om det kan betale sig at få skiftet vinduer eller få efterisoleret huset, hvis huset er gammelt og der ikke er foretaget løbende renoveringer af huset.

  Dette vil også forlænge varmepumpens levetid og sikre en billigere drift af varmepumpen.

 • Det er en god idé at bruge en VE-godkendt montør. VE står for vedvarende energi, og du vælger således en montør, som har dokumenterede kompetencer til at installere et vedvarende energianlæg.

  De kan hjælpe dig med at sikre, at du får mest muligt ud af varmepumpen, og at styringen af dit anlæg er indstillet korrekt.

  Du kan finde en VE-godkendt montør der opererer i dit lokalområde på  Sparenergi.dk

 • En buffertank eller akkumuleringstank er den beholder, som det varme vand opbevares i. Det er en god idé at vælge en stor tank, der er godt isoleret.

  På denne måde sikrer du dig, at varmepumpen ikke starter og stopper hele tiden, fordi der ikke er så meget varmt vand i systemet.

  Du forlænger dermed også levetiden på varmepumpen. Din montør kan hjælpe dig med at vælge den rigtige størrelse og type tank. Hvis tanken er større, kan varmepumpen også styres til at køre på de mest optimale tidspunkter i døgnet.

 • En varmepumpe har en ventilator-del der placeres udendørs, og det er denne ventilator der støjer. Det er derfor vigtigt at tænke over ,hvor denne placeres.

  Det byggetekniske afstandskrav for placering af ventilator-delen er 2,5 meter til skel. Vi anbefaler dog, at varmepumpen som minimum placeres fem-ti meter fra skel, men det er ikke et byggeteknisk afstandskrav.

  Du og din montør kan tjekke støjudbredelsen fra den ønskede varmepumpe med energistyrelsens støjberegner for varmepumper.

  Energistyrelsens støjberegner

  Varmepumpen må som tommelfingerregel ikke støje mere end 35 dB i naboskel, hvis du bor i et villakvarter.

  Du kan kontakte Teknik og Miljø på tom@rudersdal.dk for at finde ud af, hvilken dB støjgrænse der gælder for din bolig, hvis du ikke bor i et villakvarter.

  Det er også en god idé, at du tænker over, hvor varmepumpen placeres i forhold til dine naboers støjfølsomme soveværelser samt udendørs opholdsarealer.

 • Du kan vælge at få støjdæmpet din varmepumpe, når du installerer den, for at sikre at der ikke opstår støjgener. Dette kan f.eks. gøres med en støjskærm, en lydsluse eller ved at købe en lyddæmper til varmepumpen, som producenten selv har designet.

  Du kan læse mere om støjdæmpning af varmepumper i Energistyrelsens vejledning ”Styr på støjen” her:

  Energistyrelsens vejledning ”Styr på støjen”

 • Det er en god idé at lave en serviceaftale, så din varmepumpe bliver tjekket f.eks. 1 gang om året. Dette sikrer, at driften af din varmepumpe bliver tjekket og justeret, hvis din varmepumpe f.eks. har uhensigtsmæssigt mange start og stop.

  Derudover er det en god idé selv at være opmærksom på, om der er nogle unormale forhold som fx manglende varme i systemet eller et højere lydniveau fra den udendørs ventilatordel.

  I sådanne tilfælde kan du kontakte den installatør, du har lavet en serviceaftale med.

 • Du kan få tilskud til at installere en varmepumpe på op til 30.000 kr. fra bygningspuljen, der åbner op for ansøgning om efteråret.

  Søg via Bygningspuljen (energistyrelsen)

  Når du har fået installeret din varmepumpe og rettet din boligs oplysninger i BBR, Bygnings- og Boligregistret, kan du ansøge dit elselskab om at få reduceret din elafgift. Nogle selskaber har en blanket du selv kan udfylde og indsende til kommunen til underskrift.

  Kommunen skal underskrive, at oplysningerne fra BBR er korrekte. Du kan sende blanketten til tom@rudersdal.dk.   

  Hvis du ikke køber din egen varmepumpe, men i stedet vælger en abonnement-løsning, kan du få tilskud på op til 25.000 kr. til varmepumpen, hvis du samtidigt skrotter dit olie- eller naturgasfyr.

  Du kan læse mere om dette på Sparenergi.dk

 • Det er værd at overveje, om en varmepumpe på abonnement er den bedste løsning for din husstand. Det kan fx være, at du bor i et område, der på sigt får tilbudt fjernvarme, men der fx går mere end fem år, før det etableres.

  Når du vælger en varmepumpe på abonnement, betaler du et engangsbeløb for oprettelse, et månedligt abonnement og for dit forbrug.

  Du behøver ikke sætte dig ind i teknologien, du slipper for uforudsete udgifter og skal ikke selv stå for drift og service, da det er inkluderet i dit abonnement. 

  Læs mere om varmepumpe på abonnement (Spar Energi)​

  Nb. Hvis du skal erstatte et fyr med en varmepumpe på abonnement, kan du via Energistyrelsens Skrotningsordning få op til 25.000 kr. i tilskud til en varmepumpe på abonnement.