Hop til hovedindhold

Flytning til udlandet

Flytter du til udlandet i mere end seks måneder, skal du registrere dig som udrejst i Folkeregisteret.

Flytter du til udlandet i mindre end seks måneder, skal du ikke anmelde udrejse, forudsat at du har fuld råderet over din hidtidige bolig. Det vil sige, at du ikke låner, fremlejer eller lejer den ud.

Udlandsophold

 • Flytter du til udlandet i mere end seks måneder, skal du registrere dig som udrejst i Folkeregisteret. Det gør du på selvbetjeningsløsningen ”Anmeld udrejse”.

  Hvis du på grund af dit arbejde opholder dig mest i udlandet i en periode på mere end seks måneder, men stadig tilbringer hovedparten af dine weekender, fridage og ferier på din bopæl i Danmark, kan du have ret til at forblive registreret her i landet. Den samme regel gælder for din ægtefælle/samlever og børn, hvis de er fulgt med dig til udlandet.

  Folkeregisteret afgør, om du fortsat kan forblive registreret i Danmark, hvis du opholder dig mere end seks måneder i udlandet. Typisk opfylder faggrupper som for eksempel lastbilchauffører kriterierne, fordi de ofte er hjemme i weekenderne.

 • Er opholdet i udlandet 6 måneder eller mindre, har du ret til fortsat at være registreret som boende på din adresse. Det vil sige, at du ikke skal anmelde flytning til folkeregistret, men det forudsætter, at du i hele perioden har fuld rådighed over din egen hidtidige bolig. Det vil sige, at du ikke låner eller lejer din bolig ud.

 • Hvis du flytter fra Danmark til et andet nordisk land, skal du både melde flytning til os – og til den kommune, du flytter til. Flytter du til Grønland, skal du dog kun anmelde det i Grønland.

  Du må kun være tilmeldt Folkeregistret ét sted.

  Sådan anmelder du udrejse til en dansk kommune

  Når du anmelder flytning til os, skal du gøre det, inden du rejser. Brug selvbetjeningsløsningen her på siden.

  Sådan anmelder du flytning til den nye kommune

  Flytter du til Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne eller Grønland fra Danmark, skal du sørge for at melde din ankomst til den nye bopælskommune.

 • Du har ikke automatisk ret til danske sociale ydelser, når du arbejder i udlandet. Det gælder, selvom du er dansk statsborger, bor og betaler skat i Danmark og har en dansk arbejdsgiver.  

  Du skal derfor søge om at være omfattet af dansk social sikring for at kunne få sociale ydelser fra danske myndigheder.

  Du kan se på borger.dk, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til din sociale sikring, når du bor i udlandet.

  Social sikring i udlandet (borger.dk)

 • Henvend dig til Skat, når du har meldt flytning. Skat tager stilling til, om du skal være fuldt skattepligtig i Danmark, begrænset skattepligtig eller slet ikke skal betale skat til Danmark.

  Du kan orientere dig på skat.dk 

  Udlandsforhold (Skat)​

 • Så skal du søge om at blive optaget på folketingsvalglisten. Det kan du gøre undervejs i vores selvbetjeningsløsning, når du anmelder udrejse. Du kan også gøre det efterfølgende.

  Ansøg om optagelse på folketingsvalglisten (Borger.dk)

  Du skal bruge MitID.

  Hvilke valg kan du stemme til?

  Du har mulighed for at stemme ved folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa Parlamentsvalg i Danmark, selvom du opholder dig i udlandet og er meldt udrejst til Folkeregistret. 

  Krav til danske vælgere i udlandet

  Hvis du vil stemme til valg i Danmark, skal du være dansk statsborger, være fyldt 18 år og dit ophold i udlandet må kun være midlertidigt. Ønsker du at stemme til valg i Danmark, skal du søge om optagelse på folketingsvalglisten.

Huskeliste, når du flytter til udlandet

Flytter du fra Danmark til udlandet, skal du blandt andet huske at gøre følgende:

 • Anmeld din flytning til udlandet - digitalt
 • Henvend dig til SKAT, når du har meldt flytning til udlandet.
 • Vær opmærksom på, at den offentlige sygesikring kun dækker i forbindelse med ferie og studierejse.
 • Sørg for, at du har social sikring i det nye land, hvis du rejser dertil for at arbejde.
 • Søg om optagelse på folketingsvalglisten.

Udlandsophold

Orienter dig om regler og love

Skal du flytte til udlandet, kan du orientere dig om regler, love - og Udenrigsministeriets danskerliste, hvor du kan lade dig registrere. Gør du det, bliver du orienteret, hvis der sker naturkatastrofer, terroraktioner eller lign.

Orienter dig på borger.dk