Hop til hovedindhold

Bliv lægdommer (domsmand/nævning)

Nævninge og domsmænd betegnes under et for lægdommere. De er med til at dømme i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere.

Hver fjerde år indstiller kommunen lægdommere. Ansøgning om optagelse på grundlisten for perioden 2024-2027 er lukket. Næste ansøgningsfrist for optagelse på grundlisten forventes at være i 1. kvartal 2027. Ansøgningen foregår via en digital blanket her på siden ca. 1 måned før ansøgningsfristen.

Hvis du har tilmeldt dig grundlisten for perioden 2024-2027, kan du forvente svar fra Østre Landsret i september 2023, hvis du udpeges. Får du ikke et svar fra Østre Landsret, betyder det, at du ikke er udtrukket. Du står dog stadig på grundlisten og kan blive udtrukket senere indenfor perioden.

Om at blive domsmand/nævning

 • Nævninge og domsmænd bliver udtaget for fire år ad gangen.  Lægmandsperioden starter midt i en valgperiode - 2 år efter kommunalbestyrelsen er tiltrådt. Kommunalvalg afholdes hvert 4. år i november, hvorefter den nye kommunalbestyrelse tiltræder den førstkommende 1.januar. Lægdommere tiltræder præcis 2 år efter denne dato. 

  Det er et borgerligt ombud, og det vil sige, at du med nogle få undtagelser er forpligtet til at virke som domsmand eller nævning, hvis du bliver udtaget.

 • Personer, der udtages til grundlisten:

  • skal bo i Rudersdal Kommune
  • skal være uberygtede
  • skal være dansk statsborger og have stemmeret til Folketinget
  • må ikke fylde 80 år udgangen af den periode, du udpeges til
  • ikke må lide af åndelig eller legemlig svaghed, der gør dem ude af stand til at varetage en nævnings og domsmands pligter
  • skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • Ministre,
  • Ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende underordnede myndigheder,
  • Ansatte ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område,
  • Advokater og advokatfuldmægtige og
  • Præster i folkekirken og andre trossamfund.
 • Alle kommuner i retskredsen skal indlevere en grundliste til Østre Landsret.

  Et udvalg i Rudersdal Kommune vælger de personer, der kommer på det, man kalder grundlisten. Personerne vælges blandt de borgere, der har ansøgt om at komme på kommunens grundliste inden for tidsfristen og som opfylder krav for at blive optaget på grundlisten. Listen skal afspejle, hvordan befolkningen er sammensat. Det hensyn kan få betydning for, hvem der bliver udtaget, hvis flere er interesserede.

  Rudersdal Kommune sender grundlisten til Østre landsret, som laver nævninge- og domsmandslister. Det sker ved lodtrækning blandt de personer, kommunerne indstiller på grundlisten.