Hop til hovedindhold

Fritagelse for Digital Post

Du kan søge om at blive fritaget for Digital post. Borgerservice på Hovedbiblioteket i Birkerød kan hjælpe dig med at søge om fritagelse.

Du skal udfylde en blanket, som du kan hente her og udfylde, inden du kommer.

Fritagelse for digital post

Du kan kun møde op i Borgerservice, hvis du har bestilt tid på forhånd. Det kan du gøre her: 

Tidsbestilling​

Hvem kan fritages for Digital Post?

  • Hvis du skal fritages for digital post, skal du opfylde mindst én af følgende betingelser:

    • Du lider af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som hindrer dig at modtage Digital Post fx demens eller en hjerneskade.
    • Du har ikke adgang til computer eller internet.
    • Du bor eller opholder dig ikke længere fast i Danmark.
    • Du har ikke mulighed for at få MitID af andre grunde.

    Fritagelsen er permanent.

  • Hvis du ikke selv kan møde op i Borgerservice, kan du give en pårørende fuldmagt til at søge om fritagelse for Digital Post på dine vegne. Den pårørende skal medbringe en underskrevet fuldmagtsblanket og gyldig billedlegitimation.

    Fuldmagtsblanketten

Har du svært ved det digitale?

  • Som udgangspunkt skal du benytte digital selvbetjening, når du søger boligydelse, folkepension eller familieydelser.

    Har du svært ved det digitale, kan du møde op i Borgerservice i Birkerød og få hjælp til at blive fritaget for at bruge digitale selvbetjeningsløsninger. Du kan bestille en tid til Borgerservice her.

    Tidsbestilling​

  • Hvis du har svært ved det digitale, kan du få hjælp forskellige steder i kommunen, blandt andet i Borgerservice, på bibliotekerne eller i Ældre Sagen, hvis du er medlem.

    Få hjælp til IT