Hop til hovedindhold

Statsborgerskab og grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2019 også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skal skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Fra 2020 afholder Rudersdal Kommune to gange om året en grundlovsceremoni. 

Grundlovsceremonierne finder sted i Rådssalen på Rudersdal Rådhus, Øverødvej 2, Holte. 

Tilmelding

Næste grundlovsceremoni vil blive afholdt torsdag den 12. september 2024 kl. 16.00.

Tilmelding vil være muligt umiddelbart efter vedtagelse af ny lov i juni 2024.

For at deltage i grundlovsceremonien, skal du indsende erklæring vedr. eventuelle strafbare forehold til Udlændinge- og Integrationsministeriet senest 10 hverdage inden du skal deltage i ceremonien. Find erklæring nedenfor.

 

Har du spørgsmål til grundlovsceremonien?

 • Kommunerne kan alene holde grundlovsceremoni for ansøgere, som har bopæl i kommunen. Kun i helt særlige tilfælde kan kommunen henvise en ansøger til at deltage i nabokommunens grundlovsceremoni.

  Du kan kun deltage, hvis du har bopæl i Rudersdal Kommune.

 • Du skal indsende ”Udlændinge- og Integrationsministeriets oplysningsskema om eventuelle strafbare forhold begået her i landet eller i udlandet" til ministeriet inden din deltagelse i en ceremoni.

  Find skemaet og kontakt (Udlændinge- og Integrationsministeriet)

  På erklæringen skriver du datoen for, hvornår du deltager i en grundlovsceremoni. Ministeriet skal have modtaget erklæringen, inden du deltager i grundlovsceremonien, og kan sendes til indfoedsret@uim.dk.

 • Til ceremonien skal du medbring gyldig legitimation med foto.

  Vælg mellem:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end et EU-/EØS-medlemsland eller Schweiz, og hvori der er isat en opholdssticker.

  Hvis du ikke har denne form for legitimation, kan du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet for at få tilladelse til at bruge en anden slags legitimation

  Husk, at hvis du har foretaget navneændring, skal du medbringe dokumentation for dette til ceremonien.

 • Det er muligt at tage op til to gæster med.

 • Ja, du må gerne tage billeder til ceremonien.

 • Ceremonien afholdes for at højtideliggøre og markere det øjeblik, hvor borgere erhverver dansk statsborgerskab.

  Til ceremonien får deltagerne udleveret en erklæring, hvorpå de skriver under på at ville overholde dansk lovgivning, herunder grundloven mv. Herefter udveksler borgmesteren et håndtryk med borgeren, og udleverer et statsborgerretsbevis til vedkommende. Når beviset er udleveret, skal erklæringen underskrives af en repræsentant for kommunalbestyrelsen. Borgeren er hermed blevet dansk statsborger.

  Efter ceremonien sender kommunen alle de underskrevne erklæringer til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

 • Hvis du er omfattet af en af de tidligere love om indfødsrets meddelelse, har du fået tilsendt en ”Erklæring til erhvervelse af indfødsret i kongeriget Danmark ved grundlovsceremoni”. Denne erklæring vil dog blive udleveret til dig under grundlovsceremonien, og du skal derfor ikke selv medbringe den.

  Det eneste, du skal medbringe, er gyldig legitimation med foto. Hvis du er omfattet af en af de tidligere love om indfødsrets meddelelse, har ministeriet sendt en erklæring sammen med beskeden om, at denne skal medbringes til ceremonien. Reglerne er dog ændret, og alle vil derfor få en ny erklæring udleveret under selve ceremonien.

  Ved generelle spørgsmål om din ansøgning samt tilknyttede dokumenter og regler henviser Rudersdal Kommune til Udlændinge- og Integrationsministeriets Indfødsretskontor.

  Kontaktoplysninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets Indfødsretskontor (Udlændinge- og Integrationsministeriet)