Hop til hovedindhold

Meld dit barn ud af dagtilbud

Har dit barn ikke længere brug for sin plads i dagpleje eller institution, er det dit eget ansvar at melde dit barn ud. Eksempelvis hvis du flytter til en anden kommune.

Vær opmærksom på, at du først kan tage imod en ny plads, når dit barn er stoppet i sin nuværende dagpleje eller institution.

Sådan melder du dit barn ud

 • Brug ovenstående link og hav dit NemID/MitID klar. Du vil blive ledt igennem Digital Pladsanvisning. 

 • Du skal melde dit barn ud med en måneds varsel til udmeldelse d. 15. eller den sidste dag i måneden.

 • Skal dit barn starte i skole, bliver det automatisk meldt ud af sin daginstitution eller dagpleje, hvis den er kommunal eller selvejende.

  Udmeldelse sker 30. april, da alle daginstitutionsbørn i kommunen starter i skolefritidsordning, SFO, den 1. maj.

  Skal dit barn starte i privatskole eller i en skole udenfor kommunen, har du mulighed for at forlænge dit barns indmeldelse i børnehave til og med juli måned. Kontakt Pladsanvisningen for nærmere information.

 • Går dit barn i privat institution, privat pasningsordning eller i en udenbys institution, skal du selv melde dit barn ud. Det gør du ved at rette henvendelse til den private institution, pasningsordning eller udenbys institution, som herefter retter henvendelse til Rudersdal Kommune. Vær opmærksom på, at en privat pasningsordning eller institution kan have flere måneders frist for udmeldelse. 

  Gør du ikke det, kommer du til at betale de ekstra udgifter, der er forbundet med at optage to pladser.

 • Nej, hvis du har meldt dit barn ud, så kan du ikke fortryde.

Sådan flytter du dit barn

 • Så har du selv ansvar for at melde dit barn ud af dets nuværende plads i daginstitution eller dagpleje. Gør du ikke det, kommer du til at betale de ekstra udgifter, der er forbundet med at optage to pladser.

  Du melder dit barn ud via knappen, du finder øverst her på siden.

 • Du har ret til at beholde den plads, dit barn er indskrevet i, selv om du flytter fra kommunen. Men husk at give både Pladsanvisningen og den nye bopælskommune besked om det.

  Du skal dog betale eventuelle ekstra udgifter, som ligger ud over det beløb, den nye bopælskommune giver i tilskud til pladsen.