Hop til hovedindhold

Måltal for søgning til erhvervsskoler

Rudersdal Kommunes måltal for elever, der søger og gennemfører en erhvervsuddannelse

Rudersdal Kommunes måltal og handleplan for at styrke det ellers høje niveau for elever, der søger og gennemfører ungdomsuddannelser, er vedtaget i Børne- og Skoleudvalget:

  • At fastholde niveauet for søgning til de gymnasiale uddannelser.
  • At reducere andelen af elever, der ikke søger en ungdomsuddannelse.
  • At øge det nuværende niveau på ca. 6 %, der søger erhvervsuddannelserne med én procent over en fireårig periode til 10 %.
  • At søgningen til erhvervsuddannelserne ligger stabilt omkring 10 % efter 2025.

Via linket nedenfor kan du se den aktuelle søgning til ungdomsuddannelserne i Rudersdal Kommune sammenholdt med regions- og landstal. Endvidere beskrives de forskellige indsatser og vejledningsopgaverne forud for de unges valg til ungdomsuddannelserne.

Søgning til erhvervsuddannelser i 2022 og måltal for 2023