Hop til hovedindhold

Specialundervisning for voksne

Specialundervisning er til dig, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Om specialundervisning for voksne

 • Specialundervisning er til dig, som har brug for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning,  der kan afhjælpe eller begrænse virkningerne af din funktionsnedsættelsen.  

  Din funktionsnedsættelse kan for eksempel være:

  • hørevanskeligheder
  • synsvanskeligheder
  • talevanskeligheder
  • bevægelsesvanskeligheder.
  • udviklingshæmning
  • psykiske vanskeligheder

  Dine vanskeligheder kan være medfødte eller opstået senere i livet som følge af fx sygdom, eller en ulykke.

 • Specialundervisning for voksne er et tilbud til voksne med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Tilbuddet indeholder undervisning og specialpædagogisk bistand. Det skal give dig nye muligheder for et mere aktivt liv og øge din deltagelse i samfundslivet. 

  Specialundervisningen er tidsbegrænset og har en klar målsætning. De nødvendige læremidler, herunder undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler bliver stillet gratis til rådighed. 

 • Formålet med undervisningen er at lære dig, hvordan du kan afhjælpe og begrænse virkningerne af din funktionsnedsættelse gennem for eksempel særlige metoder og hjælpemidler. Målet er at øge din mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet.

 • Hvis du vil søge om specialundervisning, kan du henvende dig til et af kommunikationscentrene i Region Hovedstaden.

  Kommunikationscentret Hillerød 
  Tlf. 72 32 38 00

  Kommunikationscentret i Region Hovedstaden 
  Tlf. 45 11 46 00

  Du kan også blive henvist til et af kommunikationscentrene via din egen læge eller en speciallæge.

  Er du ordblind, skal du henvende dig til et voksenuddannelsescenter (VUC).