Hop til hovedindhold

Skoleindskrivning

Rudersdal Kommunes skoler glæder sig til at byde nye skolebørn og deres forældre velkomne.

Den digitale skoleindskrivning i Rudersdal Kommune er afsluttet. Har du endnu ikke fået indskrevet dit barn til skolestart i august 2024, bedes du hurtigst muligt henvende dig til den skole, du ønsker dit barn indskrevet på.

Værd at vide om indskrivning og skolestart

 • I Rudersdal Kommune ligger otte skoler fordelt på seks skoledistrikter: 

  • Holte Skole
  • Ravnholm Skole
  • Skovlyskolen
  • Trørødskolen
  • Vedbæk Skole
  • Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Søholmskolen

  Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Søholmskolen er som en femårig forsøgsordning samlet som et skoledistrikt. Læs mere om dette længere nede på siden. 

  Uanset om du vælger en folkeskole eller en privatskole til dit barn, er det vigtigt, at dit valg bliver registreret i den digitale indskrivning.

  Frit skolevalg

  Jeres adresse afgør, hvilken distriktsskole, dit barn tilhører. Dit barn har krav på at blive optaget på distriktsskolen, men da vi i Danmark har frit skolevalg, kan du også søge om indskrivning på en anden skole end distriktsskolen - også uden for Rudersdal Kommune. 

  Frit skolevalg betyder dog ikke, at du er garanteret plads på den skole, du søger.

  Som udgangspunkt bestræber vi os på at opfylde alle ønsker. Om dit barn kan komme ind på den ønskede skole afhænger af antallet af ledige pladser på skolen og antallet af ansøgere. I Rudersdal Kommune sker fordelingen ud fra følgende politisk vedtagne kriterier:

  1. Hensynet til familiens skoleønske. Pladserne fordeles så vidt muligt efter forældrenes 1. ønske, men i et overordnet hensyn til, at ingen børn skal have længere end 2,5 kilometer til skole. 
   Hvis der er skoler, som flere har ønsket, end der er kapacitet til på skolen, fordeles pladserne efter de to kriterier Søskende på skolen og Afstand mellem hjem og skole.
  2. Søskende på skolen. Børn med søskende, som allerede går på skolen, har fortrinsret og får tildelt pladser først. 
   Søskende defineres som biologiske halv- og helsøskende samt børn med samme folkeregisteradresse.
  3. Afstand mellem hjem og skole. Der kan være situationer, hvor andre børn end dem, der bor tættest på skolen, tildeles pladser først for at sikre, at ingen har en skolevej på mere end 2,5 kilometer, medmindre forældrene selv har ønsket det. Derfor er det ikke blot afstanden fra familiens hjem til den ønskede skole, der er afgørende for tildelingen af pladser. Også afstanden til andre skoler samt andre familiers afstand til skolen inddrages i fordelingsprocessen.

  Skriv din adresse i herunder for at finde dit barns distriktsskole.

 • Ja. Børnene starter i SFO den 1. maj 2024, og det er derfor vigtigt, at du melder dit barn ind i SFO'en på den skole, du indskriver dit barn på. Du kan melde dit barn ind i SFO'en samtidig med, at du indskriver dit barn til skole. 

  Fristen for indmeldelse i SFO er udløbet. Har du endnu ikke meldt dit barn ind, bedes du hurtigst muligt kontakte Pladsanvisningen på mail dagtilbud@rudersdal.dk eller telefon 46 11 43 08. 

  OBS: For Birkerød Skole, Søholmskolen og Rude Skov Skole gælder det, at får dit barn plads på en anden skole end jeres 1. prioritet, sørger forvaltningen for at flytte jeres SFO-indmeldelse til den skole, I tilbydes plads på. 

  Meld dit barn ind i SFO

  Hvis dit barn går i en af kommunens daginstitutioner eller dagpleje, bliver dit barn automatisk udmeldt herfra den 30. april 2024.

 • Du modtager et velkomstbrev fra den skole, dit barn har fået plads på, i starten af februar 2024.

 • Rudersdal Kommunes dagtilbud og skoler har stort fokus på at skabe genkendelighed og sammenhæng for børnene, så overgangen fra børnehave til skole bliver god, tryg og fuld af læring. 

  Dette fokus er centralt i projektet kaldet "ASK og LIV - naturen bygger bro." ASK og LIV fungerer som bindeled mellem dagtilbud og skole, og alle børn engageres i ASK og LIV-universet i de sidste måneder i børnehaven og i deres første skoleår. 

  Målet er, at børnenes kompetencer til at forlade det kendte og turde det nye styrkes.

  Allerede nu kan du spørge lederen eller pædagogerne i dit barns dagtilbud, hvis du vil vide mere om, hvordan vi giver dit barn en god overgang til skole. 

  Find Ask og Liv her

 • Birkerød Skole, Søholmskolen og Rude Skov Skole tilhører ét samlet skoledistrikt. Det betyder, at børn, der skal starte i skole og bor i distriktet, ikke tilhører en bestemt skole, men kan ønske indskrivning på alle tre skoler.

  Her kan du læse, hvordan pladserne på de tre skoler fordeles, hvis det ikke er muligt at tilbyde alle børn plads på den skole, forældrene har ønsket.

  Når vi fordeler pladserne på de tre skoler, sker det efter disse principper:

  1. Hensynet til familiens skoleønske
  2. Søskendegaranti
  3. Nærhed

  Hensynet til familiens skoleønske

  Pladserne fordeles så vidt muligt efter forældrenes 1. ønske, men i et overordnet hensyn til, at ingen børn skal have længere end 2,5 kilometer til skole, med mindre familien selv har ønsket det. 

  Hvis der ved fordelingen er skoler, som flere har ønsket, end der er kapacitet til på skolen, fordeles pladserne efter de to øvrige principper, søskendegaranti og nærhed. 

  Søskendegaranti

  Børn med søskende på skolen i indskrivningsperioden er omfattet af søskendegaranti og tildeles derfor pladser på skolen først. Søskende defineres som biologiske halv- og helsøskende samt børn med samme folkeregisteradresse. 

  Nærhed

  Der kan være andre børn end de børn, der bor tættest på skolen, der får tildelt pladser først. Dette sker for at sikre, at ingen børn ved indskrivningen til 0. klasse får mere end 2,5 kilometer til skole, medmindre forældrene selv har ønsket skolen. Dermed er det ikke kun afstanden fra familiens bopæl til den ønskede skole, der er afgørende for at få plads på skolen. Også afstanden til andre skoler og de øvrige familiers afstand til skolen indgår i fordelingen.

  Hvis det ikke er muligt at tildele dit barn plads på den skole, du har angivet som 1. ønske, prøver vi at tildele plads på dit 2. ønske. Hvis det heller ikke er muligt, tilbydes dit barn plads på dit 3. ønske. 

  Øvrige faktorer i fordelingen af pladser

  Ud over familiens skoleønske, søskendegaranti og nærhed tages der i fordelingen af pladser hensyn til følgende:

  • Rudersdal Kommunes egne borgere går forud for andre.
  • Børn fra andre kommuner eller skoledistrikter tilbydes kun plads i klasser, der efter fordeling af kommunens egne børn har færre end 24 elever. For skoler/afdelinger med eller under to spor er denne grænse 23 elever.
  • Klasserne skal have en ensartet størrelse, så tæt på 24 elever som muligt.

  Baggrund

  Sammenlægningen af Birkerød Skole, Søholmskolen og Rude Skov Skoles distrikter er en femårig forsøgsordning, godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet. Forsøget startede i 2023/24 og løber til og med 2027/28. 

  Samlingen udspringer af elevtalsprognosen for 2022-2034, der viser, at det forventede stigende elevtal i Rudersdal Kommune fordeler sig ujævnt på tværs af kommunen. Særligt Birkerød Skole er udfordret af, at skolen ikke kan rumme det stigende elevtal i distriktet, mens der er færre elever, end der er plads til, på de nærliggende skoler Rude Skov Skole og Søholmskolen.

 • Fire af kommunens otte skoler er fordelt på to matrikler og har børnehaveklassetilbud på begge afdelinger. Det drejer sig om Holte Skole, Ravnholm Skole, Rude Skov Skole og Søholmskolen.

  Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende kriterier for optagelse i et skoledistrikt med to matrikler:

  1. Søskendegaranti. Børn med søskende på skolen i indskrivningsperioden er omfattet af søskendegaranti og er dermed sikret plads på samme afdeling som sin ældre bror/søster. Søskende defineres som biologiske halv- og helsøskende samt børn med samme folkeregisteradresse. 
  2. Nærhed. Pladserne fordeles så vidt muligt efter forældrenes 1. ønske, men i et overordnet hensyn til, at ingen børn skal have længere end 2,5 kilometer til skole. Dermed er det ikke kun afstanden fra familiens bopæl til den ønskede afdeling, der er afgørende for at få plads. Også de øvrige familiers afstand til skolen indgår i fordelingen.

  Børne- og Skoleudvalget tager forbehold for, at der, af hensyn til optimal klassedannelse og kapacitet i børnehaveklasserne, ekstraordinært kan foretages mindre justeringer af en skoles distrikt efter skoleindskrivningen er afsluttet og inden skoleårets start.

  Vil du vide mere om, hvordan børnene fordeles på skoler med to afdelinger? Se filmen herunder. 

 • Hvis du flytter til Rudersdal Kommune og ønsker, at dit barn skal gå i en folkeskole i kommunen, skal du kontakte den skole, du gerne vil indskrive dit barn på. 

  Det gælder både, hvis du ønsker at indskrive dit barn på distriktsskolen (den lokale folkeskole), og hvis du ønsker at indskrive dit barn på en anden folkeskole i kommunen.

  Skolen sørger herefter for at indskrive dit barn. Vær opmærksom på, at dit barn kun kan blive optaget på en anden folkeskole end distriktsskolen, hvis der er plads på skolen.

  Hvis I endnu ikke er flyttet til kommunen, kan I forud for indskrivningen blive bedt om at fremvise købs- eller lejekontrakt som dokumentation for, at I flytter til Rudersdal Kommune.

  Find jeres distriktsskole her

  Overgangen fra dagtilbud til skole

  Rudersdal Kommune har stort fokus på at skabe en følelse af genkendelighed og tryghed for børnene, når de går fra børnehave til skole. Dette fokus er centralt i projektet kaldet "ASK og LIV - naturen bygger bro." ASK og LIV fungerer som bindeled mellem dagtilbud og skole, hvor alle børn engageres i ASK og LIV-universet, både i de sidste måneder i børnehaven og i deres første skoleår. 

  Hvis du flytter til Rudersdal Kommune med et barn, der skal starte i skole, anbefaler vi, at du udforsker onlineuniverset Ask og Liv sammen med dit barn. Dette giver dit barn mulighed for at blive bekendt med det univers, de vil deltage i sammen med deres nye kammerater. I onlineuniverset kan I læse historier, prøve nogle af forløbene og integrere ASK og LIV i jeres leg. 

  Find Ask og Liv her

  Desuden er det en god idé, at du og dit barn besøger den nye skole før skolestart. Dette vil yderligere styrke den genkendelige atmosfære, der er afgørende for at give dit barn en tryg start på skolen. 

  Vi opfordrer dig til at kontakte skolen og aftale et besøg, hvor dit barn kan udforske legepladsen og de fysiske omgivelser og måske møde en af de voksne, der vil tage imod børnene i SFO eller børnehaveklassen. Vi ser frem til at byde jer velkommen til Rudersdal Kommune.

Tidlig skolestart

 • Ifølge Folkeskoleloven skal et barn begynde i skole i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år. Forældre har mulighed for at lade deres barn begynde i skole et år tidligere, det vil sige i det kalenderår, hvor barnet fylder fem år. Det kræver dog, at barnet fylder fem år inden den 1. oktober, og at barnet kan følge undervisningen i børnehaveklassen.

  Tidlig skolestart skal ske ud fra en konkret og individuel vurdering af det enkelte barn og begrundes i barnets udvikling og modenhed i forhold til at starte i skole et år tidligere.

  Vil dit barn have gavn af at starte et år tidligere i skole, kan du ansøge om tidlig skolestart.

 • Er du i tvivl, om dit barn er klar til at starte i skole, kan du som udgangspunkt altid tale med dit barns børnehus om det. Det pædagogiske personale kender dit barn godt og har kendskab til de forventninger, der stilles i skolen. 

  Tidlig skolestart skal begrundes i forhold til barnets udvikling. 

  Årsager til tidlig skolestart kan for eksempel være, at du og det pædagogiske personale vurderer, at barnet er vokset fra sine jævnaldrende i børnehaven. Barnet er emotionelt mere modent og har måske mistet interessen for at lege de samme lege som dem og foretrækker i stedet at være sammen med voksne, fordi barnet er mere motiveret for læring. Barnet søger måske også selskab med ældre børn og trives bedre sammen med dem. 

 • Hvis det vurderes, at dit barn har gavn af at starte i skole et år tidligere end planlagt, kan du ansøge om tidlig skolestart.

  Ansøgning om tidlig skolestart

  Når du har udfyldt skemaet, skal du sende det til dit barns børnehus, som også udfylder skemaet og derefter sender det til Skoleområdet inden den 15. november.

  Ansøgningen skal indeholde en vurdering, hvor det begrundes, hvorfor der ansøges om tidlig skolestart. Børnehusets leder har ansvar for, i samarbejde med dig/jer og barnets pædagog, at skrive vurderingen. 

  Når ansøgningen er sendt, vil den ønskede skole invitere dig/jer og eventuelt jeres børnehus til en samtale, hvor det vurderes, om barnet vil have gavn af at starte tidligere i skole. De fleste ønsker om tidlig skolestart bliver afklaret ved samtalen på skolen.

  Hvis der er tvivl, om hvorvidt dit barn er klar til skole, kan han eller hun deltage en dag i en børnehaveklasse, hvor for eksempel en psykolog eller en logopæd også er med.  

  Det er skolelederen, der beslutter, om barnet kan begynde tidligere i skole. Det sker efter råd fra for eksempel børnehaveklasselederen, logopæd eller andre fagfolk.

  Hvis dit barn vurderes klar til skole, skriver skolen dit barn ind i den digitale skoleindskrivning. 

  Ønskes der skole efter frit skolevalg, skal du afgive tre ønsker til skole i prioriteret rækkefølge. 

  Du får svar på, hvilken skole dit barn bliver optaget på, efter den endelige klassedannelse er på plads primo februar.

  Ansøgningen behandles i Skoleområdet, og du modtager svar på ansøgningen  senest januar.

Udsættelse af skolestart

 • Ifølge Folkeskoleloven skal et barn begynde i skole i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. I Rudersdal Kommune tilbydes alle kommende 0. klasseelever plads i SFO 1. maj. 

  Jf. § 34 i Folkeskoleloven kan skolestart udskydes med et år, når det er begrundet i barnets udvikling. Det er Rudersdal Kommune, der fastsætter proceduren for udsættelse af skolestart.

  Som udgangspunkt er Rudersdals Kommunes skoler parate til at modtage børnene, når de har alderen til det. Vores skoler tager hensyn til, at børn har forskellige forudsætninger og behov, udvikler sig i forskelligt tempo og lærer på forskellige måder. Derfor tilrettelægger skolerne undervisningen på en måde, så den rummer udfordringer for alle børn. Skolerne yder specialpædagogisk bistand til børn, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning.

  Du har som forælder mulighed for at søge om udsættelse af dit barns skolestart et år på baggrund af en vurdering af barnets modenhed og udvikling i forhold til at starte i skole. 

  Udsættelse af skolestart sker ud fra en konkret og individuel vurdering af det enkelte barn og ud fra en forventning om, at barnet det efterfølgende år vil kunne følge undervisningen i skolen. 

 • Er du i tvivl, om dit barn er klar til at starte i skole, kan du som udgangspunkt altid tale med dit barns børnehus om det. Det pædagogiske personale kender dit barn rigtig godt og har kendskab til de forventninger, der stilles i skolen. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) indgår også gerne som sparringspartner i forhold til at vurdere, om dit barn vil profitere af et år mere i børnehuset.

  Udsættelse af skolestart begrundes i forhold til dit barns udvikling.

  Årsager til udsættelse af skolestart kan være en forsinket udvikling, som forventes at kunne indhentes med en fokuseret pædagogisk indsats et år mere i børnehuset. Forsinkelsen kan for eksempel være på grund af sygdom, meget for tidlig fødsel eller midlertidige sociale vanskeligheder i familien, der påvirker barnets trivsel og udvikling i en grad, hvor barnet vil profitere af at blive i sine nuværende rammer et år mere.

  Har dit barn gavn at et ekstra år i børnehuset, kan du ansøge om skoleudsættelse. Ansøgningen laver du i samarbejde med dit barns børnehus. Ansøgningen skal indeholde en vurdering, som blandt andet begrunder, hvorfor du ønsker at ansøge om udsættelse af skolestart. 

  Børnehusets leder har ansvar for i samarbejde med dig og barnets pædagog at skrive en vurdering af behovet for udsættelse af skolestart. Der skal i vurderingen indgå en kort beskrivelse af, hvordan et ekstra år i børnehuset vil understøtte dit barns udvikling og progression i forhold til at kunne påbegynde skole året efter, og hvordan dit barns udvikling og behov kan tilgodeses i den yngre børnegruppe, som barnet vil blive en del af.

 • Du skal kontakte dit børnehus og i samarbejde med dem udfylde ansøgningsskemaet (børnehuset har skemaet). Private børnehuse kan rekvirere skemaet hos forvaltningen (se kontaktinfo nederst på siden). 

  Det er børnehuset, der sender ansøgningsskemaet til Skoleområdet. 

  Ansøgningsfristen er den 15. november.

  Du kan forvente at modtage svar på din ansøgning senest januar. 

  Beslutningen er endelig, og du kan ikke klage over den. 

  Indskriv dit barn til skolestart

  Selvom du søger om udsættelse af skolestart, er det vigtigt, at du fortsat indskriver dit barn til skolestart. 

  Forvaltningen sørger for at fjerne dit barn fra indskrivningen, hvis ansøgningen om udsættelse godkendes.  

  Du skal ikke vælge Ønsker udsat skolestart, når du indskriver dit barn. Du skal derimod vælge den skole/de skoler, du ønsker plads på.