Hop til hovedindhold

Søg fripladstilskud

Forældre med en indtægt under en vis grænse kan søge fripladstilskud i skolefritidsordning og skoleklub.

Vejledning til ansøgning

 • Du skal bruge MitID og vide, hvad din og din ægtefælle/samlevers aktuelle månedlige indkomst er.

  • Hvis du eller din ægtefælle/samlever er selvstændig erhvervsdrivende, skal dette kunne dokumenteres via forskudsopgørelsen, årsopgørelsen eller for eksempel regnskaber fra en selvstændig erhvervsvirksomhed.
  • Har du eller din ægtefælle/samlever ekstra indtægter ud over lønindkomst, skal du vedhæfte dokumentation for den ekstra indkomst. Det kan være fra udlejning af bolig, fra aktier eller indkomst, der ikke er skattepligtigt her i landet.

  Den slags indtægter har du pligt til at oplyse os om.

  Din ægtefælle/samlever skal give samtykke til, at oplysningerne i ansøgning er korrekte, før I kan sende ansøgningen til behandling af vedkommendes personoplysninger.

  Du kan se indtægtsgrænser på fripladsskalaen

 • Du kan først søge fripladstilskud, når du har meldt dit barn ind i SFO eller SFK. 

  Meld dit barn ind

  Vær opmærksom på, at der ikke kan søges med tilbagevirkende kraft, med mindre det drejer sig om nyoptagelse, så kan du søge senest 2 måneder efter, at dit barn er startet.

Fakta om fripladstilskud

 • Hvis du får bevilget fripladstilskud, bliver det indregnet i din månedlige betaling. 

 • Fripladstilskuddet træder i kraft fra den 1. i måneden efter, at vi har modtaget din ansøgning, hvis du vel at mærke er berettiget til tilskuddet.

  Eksempel: Hvis vi modtager din ansøgning den 15. maj, vil dit tilskud gælde fra den 1. juni.

 • Dit fripladstilskud og dermed forældrebetalingen kan ændre sig fra måned til måned. Det kan ske, hvis din og din ægtefælle/samlevers indtægt svinger med mindst fem trin på fripladsskalaen fra måned til måned. I 2023 svarer det til cirka 1.790 kr. om måneden eller cirka 21.459 kr. om året.

  Vi regulerer automatisk og løbende

  Vi får besked fra SKAT, hvis din lønindkomst ændrer sig. Det betyder, at din forældrebetaling løbende og automatisk bliver genberegnet. Har du betalt for meget eller for lidt, får du besked via Digital post. Beløbet vil blive reguleret ved næste måneds forældrebetaling.

  Forældrebetaling kan skifte fra måned til måned for følgende grupper:

  • Studerende med varierende indkomst
  • Dagpengemodtagere, der skifter mellem 4 og 5 ugers udbetalinger i en måned
  • Lønmodtagere med tillæg, ekstraarbejde eller ved særlig feriegodtgørelse
  • Honorarlønnede, timeløns- eller vikaransatte med varierende indkomst

    

  Hvis du får feriepenge

  Feriepenge medregnes, når de optjenes, og ikke når de udbetales. Det kan få betydning for dit økonomiske fripladstilskud den måned, dine feriepenge bliver udbetalt til feriekonto. Kort sagt: Feriepengene vil blive modregnet i fripladstilskuddet den måned, de opgives til SKAT.

 • Er du enlig forsørger, hæves indtægtsgrænsen for, hvornår du kan få bevilget friplads.

  Se indtægtsgrænserne i fripladsskalaen

  Er du i tvivl om, hvorvidt du reelt er enlig forsøger, kan du se i vejledningen på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside, hvornår man bliver betragtet som enlig forsørger

  Se, om du betragtes som enlig forsørger eller samlevende

  Hvis I går fra hinanden, skal du selv søge tilskud som enlig.

  Få styr på reglerne i guiden Når I går fra hinanden​

 • Hvis din indtægt ændrer sig varigt, anbefaler vi, at du søger nyt tilskud.

  Hvis din indtægt er steget over indtægtsgrænsen på fripladsskalaen i tre sammenhængende måneder, stopper tilskud automatisk.

  Du skal søge fripladstilskud på ny, hvis du igen ønsker at modtage tilskud og din indkomst er indenfor indtægtsgrænsen.

  Se indtægtsgrænserne i fripladsskalaen

 • Rudersdal Kommune giver ikke økonomisk fripladstilskud til børn, der går i SFO og SFK på privatskole.

  Dette er en politisk beslutning jf. friskoleloven og kan derfor kun påklages til Kommunalbestyrelsen og ikke behandles i Ankestyrelsen.

 • Du har pligt til at oplyse os, hvis der sker ændringer i din husstandssammensætning, civilstatus eller andre forhold, der har betydning for dit økonomiske fripladstilskud. Det kan for eksempel være, hvis du får en samlever, der bidrager til husholdningen.

  Du har dog ikke pligt til at oplyse om indkomstændringer, medmindre det er oplysninger om indkomst fra selvstændig virksomhed eller oplysninger om indkomster, som ikke er skattepligtige her i landet.

 • Vi efterregulerer dit fripladstilskud én gang om året.

  Vi får oplysninger fra SKAT, årsopgørelse og øvrig relevant dokumentation om din økonomi. Når vi efterregulerer, medtager vi også mindre indkomstændringer, som ikke har ført til regulering i løbet af året.

  I årsreguleringen er der taget højde for en eventuel månedlig genberegning.

 • Din økonomiske friplads overføres ikke automatisk fra en kommune til en anden, så når du er til- eller fraflyttet Rudersdal Kommune, skal du ansøge igen.

  Du skal altid ansøge om økonomisk friplads i din bopælskommune, selvom du beholder pladsen i din gamle kommune, da det er bopælskommunen, der opkræver forældrebetalingen.