Hop til hovedindhold

Borgerrådgivningen

Borgerrådgivningen kan hjælpe dig som borger med at finde vej i det kommunale system.

Du kan få hjælp til fx at forstå et brev eller en afgørelse, men borgerrådgiveren kan også hjælpe dig med at finde ud af, hvem du skal tale med i kommunen. 

Du kan også kontakte Borgerrådgivningen, hvis du har brug for hjælp til at klage over din sagsbehandling.

Her kan du møde Rudersdal Kommunes borgerrådgiver:

Information om Borgerrådgivningen

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte Rudersdal Kommunes borgerrådgiver.

  Du kan henvende dig skriftligt, via Digital Post, eller telefonisk. Ring til Borgerrådgivningen på tlf. 46 11 11 05, eller skriv i Digital Post: 

  Send sikker mail med Digital Post (borger.dk)

  Telefontid: Mandage, tirsdage og fredage kl. 10-15, samt torsdage kl. 10-17.

  Borgerrådgivningen er lukket om onsdagen.

   

  Borgerrådgivningen har ferielukket i uge 7 - (12.2-16.2)

  Hvornår får du svar

  Da funktionen varetages af én enkelt person, vil der desværre være tidspunkter, hvor borgerrådgivningen ikke kan træffes på grund af møder, undervisning, ferie eller sygdom.

  Hvis Borgerrådgivningen ikke har mulighed for at besvare dit opkald, kan du altid få lagt en telefonbesked. Borgerrådgiveren vil herefter vende tilbage til dig snarest muligt. Der kan dog gå længere tid i tilfælde af ferie, sygdom og lignende. 

  Brug digital post til fortrolige oplysninger

  Vær opmærksom på, at hvis du vil sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, skal du sende en sikker e-mail til Borgerrådgivningsfunktionen via dette link (kræver MitID): 

  Send sikker mail i Digital Post (borger.dk)

  Databehandling

  Når du henvender dig til Borgerrådgivningen, vil du blive bedt om at oplyse dit CPR-nummer. Databehandlingen foregår i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning. Du kan læse nærmere om, hvordan vi behandler dine data. 
  Sådan behandler vi dine data

 • Borgerrådgivningen er et gratis tilbud til alle borgere i kommunen. Borgerrådgivningens vigtigste funktion er at styrke dialogen mellem borger og kommune og at bidrage til at sikre borgerens retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling.

  Formålet med at have en borgerrådgiver er:  

  • at understøtte en god forvaltningskultur og sikre borgernes retssikkerhed i den kommunale forvaltning,
  • at rådgive og vejlede borgere,
  • at give borgerne en tydelig indgang og mulighed for uvildig rådgivning om sagsbehandling i kommunen,
  • at finde løsninger på komplekse problemstillinger. 

  Borgerrådgivningens primære fokus er myndighedsområdet inden for de store velfærdsområder: Social Myndighed og Rådgivning, Sundhed og Forebyggelse samt Borger- og Erhvervsservice. 

   

  Borgerrådgivningen skal medvirke til, at erfaringer fra dialogen med borgerne bliver til læring for kommunens forvaltning.

   

 • I Borgerrådgivningen kan du få hjælp til:

  • at forstå afgørelser eller breve samt til at forstå konsekvenserne af en afgørelse
  • at finde og kontakte relevante afdelinger, enheder og medarbejdere i Rudersdal Kommune samt vejledning i, hvor man som borger skal henvende sig med en konkret sag eller et specifikt spørgsmål
  • hvordan du skal klage over en afgørelse
  • og vejleding i, hvordan du kan klage over serviceoplevelsen i dit møde med kommunens medarbejdere.

  Borgerrådgivningen kan også være med til at sikre den gode dialog, hvis du oplever, at du bliver misforstået eller ikke hørt af din sagsbehandler/administrative myndighed.

 • I borgerrådgivningen kan du ikke få hjælp til:

  • at behandle klager over kommunens afgørelser
  • at behandle klager over det politisk vedtagne serviceniveau
  • at behandle klager, hvis der er en anden klageinstans, der skal tage sig af de pågældende sager
  • at behandle klager over ansættelsesforhold
  • at være bisidder eller partsrepræsentant for borgerne. 
 • Borgerrådgivningen er uafhængig af kommunens myndighedsafdelinger og refererer direkte til kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune. 

  Borgerrådgiveren vil i sit arbejde først og fremmest søge at sikre en god og konstruktiv dialog mellem borgeren og forvaltningen. 

  Læs mere

  Vil du læse mere, er du velkommen til at rekvirere vedtægten for Rudersdal Kommunes Borgerrådgivning samt Borgerrådgiverens beretning for 2021.

  De kan rekvireres via Borgerrådgivningen.