Hop til hovedindhold

Aktindsigt og indsigt i sager

Du har som borger en række muligheder og rettigheder i forhold til at se sager i kommunens arkiver.

 • Aktindsigt efter offentlighedsloven giver alle borgere ret til at få indsigt i de dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen i Rudersdal Kommune. Offentlighedsloven indeholder visse begrænsninger i aktindsigten.
 • Aktindsigt efter forvaltningsloven drejer sig om, at du som borger er part i en sag, hvor Rudersdal Kommune har truffet eller vil træffe en afgørelse. Reglerne om aktindsigt giver ikke alene adgang til oplysninger om dig som part i en sag, men også oplysninger om andre parter. Forvaltningsloven indeholder visse begrænsninger for aktindsigt.
 • Indsigtsretten drejer sig om indsigt i personoplysninger om dig selv i it-systemer og manuelle registre. Denne ret kan både omhandle en bred indsigt og være målrettet tidsmæssigt eller til konkrete områder eller sager. Databeskyttelsesloven indeholder visse begrænsninger i indsigtsretten.

Læs mere og se, hvordan du anmoder om aktindsigt eller indsigt.

Aktindsigt

 • Hvis du anmoder om aktindsigt efter offentlighedsloven, skal du rette henvendelse til det forvaltningsområde, hvor du mener, at sagen hører til.

  ‌Find kontaktinfo‌

 • Hvis du anmoder om aktindsigt i din egen sag, altså som part efter forvaltningsloven, skal du rette henvendelse til det forvaltningsområde, hvor du mener, at sagen hører til.

  ‌Find kontaktinfo‌

 • Hvis vi ikke har besvaret din aktindsigt inden syv arbejdsdage, efter at vi har modtaget din anmodning om aktindsigt, skal vi give dig besked om årsagen til, at afgørelsen endnu ikke er truffet, og om, hvornår du kan forvente at få endeligt svar.

  Klage

  Hvis du ikke har modtaget endeligt svar senest 14 arbejdsdage, efter at vi har modtaget din anmodning om aktindsigt, kan du klage over sagsbehandlingstiden.

  Du kan også klage, hvis du ikke er enig i den afgørelse, vi har truffet om, hvilke dokumenter eller oplysninger du kan få aktindsigt i. 

  Hvis du ønsker at klage over sagsbehandlingstiden eller afgørelsen om aktindsigt, skal du igen rette henvendelse til det forvaltningsområde, der har behandlet sagen. Vi vil herefter genbehandle sagen og videresende den til klageinstansen inden syv arbejdsdage, hvis den oprindelige afgørelse fastholdes, eller hvis sagen endnu ikke er færdigbehandlet.

  Hvis du har fået en klagevejledning i en afgørelse, skal du dog følge denne vejledning.

  Mere information

  Har du spørgsmål om aktindsigt, kan du kontakte det forvaltningsområde, som behandler sagen. 

Indsigt

 • Du kan søge om indsigt i de personoplysninger, der behandles om dig i Rudersdal Kommunes it-systemer. Reglerne om indsigtsret findes i Databeskyttelsesforordningen med supplerende bestemmelser i Databeskyttelsesloven.

  Du kan kontakte os skriftligt eller personligt. 

  Anmod om indsigt​

  Jo mere præcist, du evt. beskriver hvad du ønsker indsigt i, jo hurtigere kan vi betjene dig. Det kan fx være, hvis du kun ønsker indsigt inden for særlige områder eller for nærmere afgrænsede tidsperioder. 

  Du får en kvittering fra os, når vi har modtaget din anmodning. Vi sender derefter anmodningen videre til de afdelinger i kommunen, der ligger inde med oplysningerne.

 • Din anmodning vil blive besvaret uden unødig forsinkelse, og i alle tilfælde senest 30 dage fra vi modtog din anmodning. Du modtager svaret i din e-Boks, og svaret vil bestå af en eller flere pdf-filer.

  Hvis der er tale om omfattende og komplekst materiale, kan kommunen forlænge sagsbehandling 60 dage yderligere. Du skal dog fortsat have svar inden for 30 dage, og vil samtidig få at vide, hvad der ligger bag forlængelsen, samt hvornår du kan forvente et endeligt svar.

  Er du fritaget for at modtage digital post fra det offentlige, vil du modtage svar med posten.

  Hvis du vil anmode om indsigt igen

  Rudersdal Kommune er forpligtet til at underrette borgerne, hvis der indhentes nye oplysninger om dem. Gentagne anmodninger på de samme oplysninger, inden for en kort tidsperiode, kan derfor enten afvises eller opkræves et gebyr. Det er Rudersdal Kommune, der er dataansvarlig og derfor har bevisbyrden for, at anmodningen er overdreven eller grundløs. Kommunen er forpligtet til at vejlede dig i din anmodning.