Hop til hovedindhold

Dit hjem - vores arbejdsplads

Når du modtager sygepleje, praktisk hjælp og/eller personlig pleje i dit hjem, er medarbejderne fra hjemmeplejen og sygeplejen også på arbejde i dit hjem. Du kan derfor på denne side finde viden om, hvordan vi sikrer et sundt arbejdsmiljø for medarbejderne, når de kommer i dit hjem.

Et godt samarbejde

Når du modtager hjælp eller støtte i dit hjem, er det gode samarbejde mellem dig og medarbejderen vigtigt for os. Vi ønsker at understøtte dig i at klare dig bedst muligt i din hverdag. Derfor er du med til at tilrettelægge indholdet af den hjælp eller støtte du modtager i hjemmet. I den forbindelse, er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke opgaver medarbejderen må løse, og hvilke fysiske forhold medarbejderen må arbejde under.

Dit hjem som arbejdsplads

 • Når du modtager hjælp i hjemmet, skal vi sikre, at arbejdsforholdene i dit hjem er i orden for medarbejderen. Ved dit første besøg vil du og en medarbejder derfor i fællesskab, gennemgå dit hjem for at sikre, at arbejdsforholdene for medarbejderen lever op til kravene.  I gennemgangen vil i se nærmere på:

  • Pladsforhold i boligen afhængig af hvilken hjælp du har behov for.
  • Behov for hjælpemidler og arbejdsredskaber
  • Vurdering af sundhedsskadelige stoffer i f.eks. rengøringsmidler.
  • Derudover skal i sammen sikre det psykiske arbejdsmiljø er sundt for både medarbejderen og dig.

  Nogle krav er generelle, hvor andre afhænger af den type hjælp, du modtager i hjemmet. Er der behov for justeringer i dit hjem, vil I, i fællesskab, vurdere, hvordan dette kan gøres bedst muligt. Det er vigtigt, at medarbejderens arbejdsforhold er i orden, og at du kan føle dig tilpas i dit hjem.

 • Modtager du hjælp eller støtte i hjemmet, er der nogle generelle krav til de fysiske forhold i dit hjem. Disse er lavet for at sikre, at medarbejderen har gode forudsætninger for at udføre sit arbejde godt i mange år.

  Rudersdal Kommunes Hjemmepleje er en røgfri arbejdsplads. Det er derfor en forudsætning for at modtage hjælp eller støtte i hjemmet, at du ikke ryger når medarbejderen arbejder i dit hjem. Hvis du normalt ryger i dit hjem, håber vi, at du vil lufte ud, inden medarbejderen kommer til jeres aftalte besøg.

  Det er vigtigt at medarbejderen kan orientere sig uden for din bolig ved ankomst. Derfor skal der være tilstrækkelig udvendig belysning ved indgangen til dit hjem.

  Ved sne og glatte veje er det ligeledes dit ansvar at sikre, at der er ryddet for sne og saltet, så medarbejderen kan komme sikkert og forsvarligt frem til din dør.

  Hvis du har husdyr, må de ikke forstyrre medarbejderen, som arbejder i dit hjem. Hvis husdyret forstyrrer kan medarbejderen bede om, at dit dyr skal opholde sig i et andet rum eller i et bur, så længe medarbejderen er til stede.

 • Skal du modtage praktisk hjælp i hjemmet, vil du og medarbejderen i fællesskab se på hvilke opgaver, der skal løses i dit hjem.

  For at undgå arbejdsskader og sikre medarbejderens fysiske arbejdsforhold, må medarbejderen ikke flytte tunge møbler eller kravle under senge. Hvis i aftaler, at medarbejderen skal aftørre skabe eller lignende over rækkehøjde, skal du stille en sikker og stabil stige til rådighed. Der er også krav til hvilke arbejdsredskaber, medarbejderen må bruge, for at udføre hjælpen i dit hjem.

  Du skal stille gulvskrubbe eller moppe, klude, spande, fejekost og fejeblad til rådighed.

  En gulvskrubbe eller moppe skal kunne justeres i længden fra mindst 150 cm. til ca. 180 cm. Den skal være af en type, så medarbejderen ikke skal bukke sig ned til spanden, og den skal kunne glide ubesværet hen over dit gulv, så vi forebygger rygskader hos medarbejderen.

  Hvis du får hjælp til støvsugning, skal din støvsuger være med pose, have en god sugeevne og være nem at køre rundt med. Selve støvsugerskaftet skal være mindst 1,6 meter langt. Medarbejderen må ikke støvsuge på trapper, medmindre støvsugeren er beregnet til at kunne bæres på ryggen.

  Når du køber rengøringsmidler, beder vi dig om at vælge produkter, som er miljøvenlige og som ikke er mærket med et orange faremærke.

  Rengøringsmidler kan indeholde stoffer, der kan give allergiske reaktioner eller som er usunde at indånde. Medarbejderen kan hjælpe dig med at vælge de rette produkter.

 • Når du modtager personlig pleje eller sygepleje i dit hjem, kan der også være behov for hjælpemidler. Medarbejderen vil sammen med dig se på, hvad der er behov for. Det kunne for eksempel være, at finde plads til en plejeseng, hvis du har behov for personlig pleje, når du ligger i sengen.

  Du skal selv sørge for indkøb af produkter til personlig pleje, hvis du modtager hjælp til personlig pleje i hjemmet.

  Hvis du modtager sygepleje i hjemmet, medbringer sygeplejersken selv sygeplejeremedier. Har du behov for hjælp til at dosere din medicin, vil sygeplejersken i samarbejde med dig vurdere hvordan medicinen bestilles fra gang til gang. Du skal selv sørge for indkøb af doseringsæsker til 2 uger. Nærmere aftaler laver du med sygeplejersken.

 • Hvis en medarbejder kommer til at ødelægge noget i forbindelse med arbejde i dit hjem, vurderes det i hvert tilfælde, om skaden skal dækkes af dig eller af Rudersdal Kommune. Der kan være krav om dokumentation for den beskadigede genstands værdi. Hvis den beskadigede genstand har nedsat værdi som følge af slitage eller ælde, nedsættes erstatningen tilsvarende. Naturlig slitage på eksempelvis vvs-installationer, hårde hvidevarer eller lignende dækkes som udgangspunkt ikke.

  Hvis du har særligt værdifulde effekter i dit hjem, skal de være dækket af din forsikring eller opbevares sikkert. Arbejdsgiverforsikringen dækker kun almindelig tingskade.

 • Du vil som udgangspunkt få tildelt et team af medarbejdere, som bestræber sig på altid at komme til jeres aftalte tid. Hvis du har en mobiltelefon, kan du desuden få en sms op til 48 timer inden dit besøg med tidspunkt for det forestående besøg fra hjemmeplejen eller sygeplejersken – det kunne eksempelvis være en reminder om besøg til medicindosering eller rengøring. Hvis der opstår uforudsete situationer, hvor medarbejderen bliver mere end en halv time forsinket, får du besked telefonisk.

  Det er en forudsætning, at du selv er til stede i hjemmet for at modtage hjælp. Hvis du er forhindret i at være hjemme til jeres aftalte tidspunkt, skal du give besked til din hjemmeplejeleverandør eller sygeplejerske. Kontaktoplysninger finder du bagerst i denne pjece.

  Medarbejderen vurderer og planlægger i samarbejde med dig, hvad du aktuelt har behov for hjælp til og I prioriterer sammen hyppighed, tidspunkt og konkrete opgaver, således at hjælpen afhænger af dine aktuelle behov.

  Hvis du aflyser din hjælp mindre end 24 timer før aftalt, har du ikke krav på at få erstatningshjælp, men kan aftale med distriktet hvad der er muligt. Hvis din planlagte praktiske hjælp falder på en helligdag eller en officiel fridag, bliver du tilbudt et alternativt besøg. Vi finder en dato for det alternative besøg senest 5 dage før det planlagte besøg. Det alternative besøg leveres tidligst 5 hverdage før og senest 5 hverdage efter det planlagte besøg. Hvis du holder ferie i en længere periode, bliver du ikke tilbudt erstatningshjælp.

  Hvis du er væk i længere tid, skal du give besked til distriktet.

  Hvis du skal på ferie, familiebesøg eller lignende i Danmark og har behov for at tage din hjælp med, bedes du kontakte Rådgivning og Visitation i Sundhed og Forebyggelse i god tid inden, så de kan bestille den nødvendige hjælp i din feriekommune.

  Ved behov for at få sygepleje med på ferie, skal du kontakte sygeplejerskerne i distriktet, så de kan bestille den rette sygepleje i din feriekommune.

 • Hvis en medarbejder ikke kan komme ind til dig til aftalt tid, og der er mistanke om, at der er sket dig noget, er personalet forpligtet til at undersøge sagen nærmere ved eksempelvis at ringe til dine pårørende eller hospitalet.

  Hvis du modtager daglig hjælp eller sygepleje og har nødkald, nøgleboks eller elektronisk dørlås og ikke åbner op til et aftalt besøg, vil to medarbejdere låse sig ind i din bolig for at undersøge, om du skulle være kommet noget til. Hvis ikke du er hjemme kontaktes dine pårørende eller hospitaler i nærområdet.

  Hvis du modtager daglig hjælp eller sygepleje og ikke har nødkald, nøgleboks eller elektronisk dørlås og ikke åbner til aftalt besøg, kontaktes du via telefon. Hvis vi ikke kan komme i telefonisk kontakt med dig, eller på anden måde finde frem til dig, kontakter vi inden for indeværende vagt (dagvagt, aftenvagt/nattevagt) en låsesmed, og går med politi ind i dit hjem for at undersøge, om der skulle være sket dig noget. 

  Hvis du modtager dagligt videoopkald fra hjemmeplejen, men ikke besvarer dette, er ovenstående arbejdsgange også gældende, afhængig af om du har nødkald, nøgleboks eller elektronisk lås eller ej.

  Hvis du kun får hjælp en gang om ugen eller sjældnere og ikke har kendte helbredsmæssige problemer, vil vi, dagen igennem, forsøge at kontakte først dig, så dine pårørende, derefter andre leverandører og sidst hospitalet.

  Hvis vi fortsat ikke kan få kontakt med dig næste morgen, kontakter vi en låsesmed og går med politi ind i dit hjem for at undersøge, om der skulle være sket dig noget. 

  Får du hjælp to gange om ugen eller mere, vil vi kontakte en låsesmed samme dag og undersøge, i følgeskab med politiet, om du er tilstede i dit hjem.

  I alle tilfælde, hvor der er behov for en låsesmed, skal du selv betale regningen. Omkostninger for afbrydelse af eventuel alarm i hjemmet betaler du også selv.