Hop til hovedindhold

Ledsageordning for voksne

Er du mellem 18 og 67 år, og kan du ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har du mulighed for at få ledsagelse til aktiviteter. Ledsageordningen kan give dig med et handicap større handlefrihed, så du på linje med andre kan komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter.

Ledsagerordning

 • Du kan anvende ordningen til besøg i fx biograf, teater og restaurant, eller til ture i naturen og besøg til familie, venner m.m. Udover selve ledsagelsen kan du få hjælp med overtøjet, kørestolen, samt ved toiletbesøg. Ledsageren skal ikke give socialpædagogisk bistand, være kontaktperson, støtteperson eller besøgsven. Ordningen omfatter heller ikke praktisk bistand i hjemmet.

 • Ordningen er til personer over 18 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Ordningen gælder ikke for personer med psykiske vanskeligheder, eller som har nedsat funktionsevne begrundet i sociale forhold. Du kan heller ikke anvende ordningen, hvis du har en BPA-ordning. 

 • Du skal betale dine egne udgifter til selve aktiviteten og betale transport for både dig selv og din ledsager. Hvis du ønsker at ledsageren er til stede under en aktivitet, der koster penge, skal du betale ledsagerens udgifter. Det er muligt at få et beløb på op til 837 kr. årligt til befordring og andre aktiviteter, der skal betales for, fx biograf- eller restaurantbesøg. Beløbet udbetales som udgangspunkt en gang årligt og er skattefrit. Udbetalingen sker på baggrund af sandsynliggjorte udgifter.

 • Den enkelte kommune kan beslutte, om den udbetaler tilskud til ledsageordning. Gør kommunen det, kan du selv fungere som arbejdsgiver for ledsageren. Det udbetalte tilskud til ledsagelse er skattefrit for modtageren af ledsageordningen. Kommunen kan tilbyde din ledsager instruktion i bl.a. løfteteknik. Kommunen er ikke forpligtet til at udbetale tilskud.

  Hvis kommunen gør brug af muligheden vil den i hvert enkelt tilfælde vurdere, om en ny ansøger til ordningen kan få denne mulighed. Selvom kommunen tilbyder ledsagelse som kontant udbetaling, kan du afvise tilbuddet. Nogle kan mene, det er et stort ansvar og en omfattende administration. Hvis det er tilfældet, skal kommunen ansætte din ledsager. 

 • Som hovedregel kan du få 15 timers ledsagelse om måneden. Får du i forvejen ledsagelse efter andre regler, nedsættes de 15 timer. Ledsagetid er den tid, der går til den enkelte opgave. Ledsagers befordring til og fra de enkelte opgaver bliver ikke indregnet, når den finder sted inden for lokalområdet. På rejser uden for lokalområdet skal du være opmærksom på følgende:

  • Ledsagers hjemrejse fratrækkes dine ledsagetimer. 
  • Ventetid eller overnatning beregnes som forbrug af ledsagetimer.
 • Hvis du har ønsker, som kræver længere og sammenhængende tid til ledsagelse, fx til en rejse, har du mulighed for at spare timer sammen. Du kan opspare op til 90 timer inden for 6 måneder. Brug af opsparet tid er dog betinget af ledig kapacitet. Har du et sådant ønske, skal du indgå en aftale med ledsageren og kommunen om forhold som fx aktivitetens indhold, opgavens art og betaling for ledsageudgifter. Timer, der er opsparet, men ikke brugt, bortfalder efter 6 måneder. Du kan ikke få forskud på ledsagetimer.

 • Hvis du er berettiget til ledsagelse, kan du selv udpege en ledsager. Kommunen skal herefter godkende og ansætte personen. Der bliver normalt ikke ansat personer med en meget nær tilknytning til den, der skal have ledsagelse.