Hop til hovedindhold

Har du fået en hjerneskade?

Har du været udsat for en ulykke, sygdom, blodprop eller hjerneblødning, der har gjort skade på hjernen, kan du og dine pårørende få hjælp i kommunen.

At blive ramt af en hjerneskade kan være svært for både dig, som er ramt, og dine pårørende. Følgerne kan være af forskellig art. Nogle er synlige som fx lammelser, og andre er mindre synlige, som fx nedsat evne til at huske, planlægge eller koncentrere sig.

Du og dine pårørende er velkommen til at kontakte kommunens hjerneskadekoordinator for at få råd og vejledning tlf. 46 11 50 00.

Hvor kan jeg få hjælp og vejledning?

 • Vi har et tværfagligt hjerneskadeteam i kommunen. Formålet med teamet er at sikre kvalitet og sammenhæng i rehabiliteringsforløbet for borgere mellem 15 år og til folkepensionsalderen med moderate til svære hjerneskader, hvor forløbet er præget af stor kompleksitet.

  Det kan fx være følgende typer hjerneskader:

  • Apopleksi, traumatisk hjerneskade eller anden erhvervet hjerneskade
  • Hjerneskade affødt af sygdomme som sclerose og Parkinson.
    

   

 • Det kan være svært at gennemskue, hvilke tilbud der findes og i hvilken rækkefølge, de kan sættes i værk.

  Hjerneskadekoordinator er tovholder og koordinator i rehabiliteringsprocessen, hvis der er mange fagfolk involveret. Det er også hjerneskadekoordinatoren, der forelægger din sag for Hjerneskadeteamet, når du har givet samtykke til, at Hjerneskadeteamet drøfter din sag.

  Hjerneskadekoordinatoren hjælper dig til at få et målrettet og sammenhængende forløb, hvor der sker relevant informationsudveksling mellem dig, kommunen, hospitalet og eventuelt specialiserede centre. Koordinatoren kan også deltage på møder med kommunens fagpersonale, hvor forløbet løbende planlægges.

 • Er du på arbejdsmarkedet, og lever du med følgerne af en hjerneskade, kan du deltage i en netværksgruppe, hvor du kan møde andre i samme situation.

  Tid og sted

  Netværksgruppen mødes hver 6. uge om tirsdagen fra kl. 15.00 – 16.30 i Lyngby-Taarbæk Kommunes Trænings- og rehabiliteringscenter, Lyngby Hovedgade 1B, 1. sal, 2800 Lyngby. Den eksakte datoliste udleveres ved opstart.

   

  Tilmelding

  Er du interesseret i at deltage i netværksgruppen kan du kontakte hjerneskadekoordinatoren på tlf. 46 11 50 00.

 • Er du pårørende til en person under folkepensionsalderen?

  Er du tæt på en person med hjerneskade, som er mellem 15 år og folkepensionsalderen, kan du deltage i en pårørendegruppe, hvor du kan tale med andre pårørende til hjerneskaderamte. Forløbet strækker sig over fem gange med opstart i september og februar.

  Tid og sted

  Pårørendegruppen mødes månedligt, den sidste torsdag i måneden kl. 16.00 – 18.00 i Lyngby Taarbæk Kommunes Trænings- og rehabiliteringscenter, Lyngby Hovedgade 1B, 2800 Lyngby. Gruppen er i mødelokale 3 på 1. sal.

  Tilmelding

  Tilmelding skal ske til hjerneskadekoordinatoren på telefon 46 11 50 00

   


   

  Indgang til pårørendegruppe for hjerneskadet
 • Efter du er udskrevet fra hospital med en genoptræningsplan, vil du få tilbudt genoptræning og rehabilitering efter individuelt vurderet behov. Hospitalet har ansvaret for at vurdere dette, herunder rehabiliteringens specialiseringsgrad.

  Læs mere nedenfor

  Genoptræning og rehabilitering (Sundhedsstyrelsen)

  Hvis du ikke har en genoptræningsplan fra hospitalet kan du komme i kontakt med træningsvisitator fra Sundhed og Forebyggelse, tlf.  46 11 50 00.

 • Er du udskrevet til genoptræning i kommunalt regi, vil du blive tilknyttet Rehabiliteringscenter Skovbrynet i Holte. På Skovbrynet kan du være indlagt til døgngenoptræning eller komme til ambulant genoptræning, hvor forløbet tilrettelægges i Skovbrynets faciliteter og i din egen bolig. 

  Genoptræningscentret Skovbrynet tilbyder et tværfagligt rehabiliteringsforløb, der bliver tilrettelagt ud fra faglige vurderinger. Skovbrynet har tilknyttet ergoterapeut, fysioterapeut og logopæd. På døgnrehabilitering er der også tilknyttet sygeplejersker og social og sundhedsassistenter, hvor plejepersonale og terapeuter har fokus på 24 timers rehabilitering. Dette betyder, at du vil modtage rehabilitering fra dit tværfaglige team igennem alle døgnets vågne timer. Skovbrynet har endvidere tilknyttet en neuropsykolog fra Cervello.

   

  Når det er relevant i dit forløb foregår rehabiliteringen i tæt samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger og evt. i samarbejde med eksterne specialiserede hjerneskadetilbud. 

  Hvis du er i den erhvervsaktive alder vil Skovbrynet samarbejde med Jobcentret om at styrke dine muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Hjerneskadekoordinatorerne deltager i møder på Skovbrynet, når det vurderes relevant.

  Alle forløb er individuelt tilpassede og på baggrund af en faglig vurdering, vil vi sammen med dig tage stilling til den videre plan for dit forløb. Varighed, intensitet og indhold kan derfor være forskelligt fra borger til borger. Indsatser tilrettelægges på baggrund af en faglig vurdering.

  Eksempler på tilbud:

  • Træningshold med fokus på kondition, balance og styrke.
  • Træningshold med fokus på målrettede bevægelser, eksempelvis specifik gangtræning eller funktion af arme.
  • Individuel træning af kroppens funktioner, træning af synkefunktion, evnen til at planlægge og strukturere.
  • Taletræning og kognitiv træning.
  • Morgenmadsgruppe, frokostgruppe, erfaringsudvekslingsgrupper.
  • Individuel træning i relevante hverdagsaktiviteter. Eksempelvis at tage tøj på, spise og tilberede egen mad eller klare praktiske opgaver i hjemmet. 

  Hvor længe varer forløbet?

  Varigheden af dit forløb afhænger af dine individuelle behov og bliver afsluttet, når andre tilbud kan være mere relevante for dig.

  Transport

  Tilbuddet omfatter som udgangspunkt ikke kørsel, men ved særlige behov er der mulighed for kørsel. 

Økonomi og beskæftigelse

 • Er du sygemeldt og på sygedagpenge, og har du spørgsmål til din økonomiske situation i den forbindelse, kan du ringe til Borgerservice på 46 11 00 00.

  Du vil få en sygedagpenge-sagsbehandler i Jobcentret, som løbende følger op på din sag. Er du i den erhvervsaktive alder, lægger du og din sagsbehandler sammen en plan for, hvordan du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

 • Hvis du ikke kan modtage sygedagpenge men har brug for anden økonomisk hjælp, skal du møde op personligt på Jobcentret, Stationsvej 36, 3460 Birkerød. Er du ikke i stand til at møde op personligt, kan du kontakte Jobcentret på mail: beskaeftigelse@rudersdal.dk

Baggrundsinformation

Vejviser til anden hjælp

Der findes en række organisationer og andre, hvor du kan få viden, rådgivning og tilbud til personer med hjerneskade. Du finder dem på Socialstyrelsens hjemmeside: