Hop til hovedindhold

Sundhedstilbud til skolebørn

Alle skolebørn bliver tilknyttet Sundhedstjenesten via skolens sundhedsplejerske. Det overordnede formål er at sikre, at alle børn er sunde og raske, så de kan lære og trives gennem hele deres skoletid. Hvis der er behov for det, kan kommunelægens tilbud også blive inddraget.

Skolesundhedsplejersken og kommunallægen

 • Alle skolebørn møder sundhedsplejersken til individuelle undersøgelser, samtaler og klasseundervisning på forskellige klassetrin. Forældre orienteres på forhånd via Aula, og man er altid velkommen til at kontakte skolens sundhedsplejerske for spørgsmål.

  • 0. klasse: Individuel indskolingsundersøgelse med mor og/eller far
  • 1. klasse: Sundhedssamtale i små grupper
  • 3. klasse: Sundhedssamtale i små grupper
  • 5. klasse: Klasseundervisning om pubertet
  • 6. klasse: Individuel undersøgelse og samtale
  • 8. klasse: Individuel undersøgelse og samtale
  • 9. klasse: Sundhedseksperimentarium og individuel udskolingsundersøgelse hos kommunallægen

  Undervejs i skoleforløbet laver sundhedsplejersken individuelle funktionsundersøgelser af barnets højde, vægt, syn og hørelse i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

  Ved samtalerne taler eleverne typisk med sundhedsplejersken om emner som kost og motion, søvn, trivsel, humør, kammerater, familie, pubertet, rygning, alkohol, rusmidler, seksualitet og kærester; alt afhængig af elevens alder og livssituation. 

  Formålet er, at eleverne bliver opmærksomme på deres egen sundhed og trivsel samt på de valg, de træffer, som har betydning for sundheden.

 • Kommunallægen tilbyder udskolingsundersøgelser af alle elever i 9. klasse. Kommunallægen kan også foretage ekstra undersøgelser i løbet af skoletiden, hvis elev, forældre, sundhedsplejerske eller skole vurderer, at der er brug for det.

  Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen 

  Træffes efter aftale. 

  Telefon: 72 68 40 44

 • Hvert år udarbejdes der en sundhedsprofil for eleverne i indskolingen og 6., 8. og 9. årgang.

  Hvorfor sundhedsprofiler?

  Formålet med sundhedsprofilerne er at følge trivsel og sundhedsadfærd blandt skoleelever i Rudersdal Kommune. Profilerne kan benyttes som et redskab i forbindelse med forebyggende og sundhedspædagogiske tiltag og giver mulighed for at målrette og evaluere indsatsen.

  Sundhedsprofilerne udarbejdes for den samlede årgang på hver skole og for hele kommunen, og det vil ikke være muligt at se besvarelser for den enkelte elev.

  Indsamling og behandling af oplysninger

  Indskolingen

  I forbindelse med indskolingsundersøgelsen hos sundhedsplejersken udfylder forældrene et elektronisk spørgeskema om barnets sundhed og trivsel.

  Nogle af spørgsmålene i spørgeskemaet vil i anonymiseret form indgå i en samlet sundhedsprofil for børn i indskolingen på alle kommunens skoler. 

  6. og 8. klasse

  I 6. og 8. klasse inviteres eleverne til individuel sundhedssamtale hos skolens sundhedsplejerske.

  Sundhedssamtalen tager udgangspunkt i et elektronisk spørgeskema om sundhed og trivsel, der udfyldes i forbindelse med samtalen og gemmes i elevens journal, som kun sundhedsplejersker og kommunallæge har adgang til.

  Nogle af spørgsmålene i spørgeskemaet vil i anonymiseret form indgå i en sundhedsprofil for 6. og 8. årgang på skolen og en samlet profil for 6. og 8. årgang på alle kommunens skoler. 

  Udskolingen

  I forbindelse med udskolingsundersøgelsen i 9. klasse hos kommunallægen udfylder eleverne et elektronisk spørgeskema om trivsel, helbred og livsstil. Der spørges ikke om cpr–nummer, navn og adresse, og besvarelserne kan ikke knyttes til den enkelte elev. 

  Besvarelserne indgår i en sundhedsprofil for 9. årgang på skolen og en samlet profil for 9. årgang på alle kommunens skoler.

Børn og overvægt

 • Børn og overvægt

  Som en del af sundhedsplejerskens arbejde vil hun være opmærksom på, om jeres barns sundhed og trivsel er præget af overvægt. Hvis hun vurderer, at det er aktuelt for jeres barn, vil hun tage kontakt til jer for at indgå i en dialog om, hvordan barnet kan støttes bedst muligt.

  Sundhedstjenesten tilbyder blandt andet individuelt tilrettelagt forløb for overvægtige børn med det formål at forbedre barnets sundhed og trivsel. Forløbet foregår i samarbejde med forældrene.

  Hvis du gerne vil have en samtale om dit barns eventuelle overvægt, er du altid velkommen til at kontakte sundhedsplejersken på dit barns skole.

 • Jump4Fun er et motionstilbud for børn mellem 6 og 16 år og deres familier.

  De børn, der deltager, kan få boostet deres selvtillid, få nye venner eller måske tabe et par kilo.

  I Jump4Fun bliver der arbejdet med at udvikle bevægelsesglæde, selvværd, kropsbevidsthed, motorik, muskelstyrke og kondition. 

  Kontakt sundhedsplejersken på dit barns skole, hvis du er interesseret i at høre mere.

  Du kan også kontakte Jump4Fun direkte via Tina Devald på 24 78 67 45

  Du kan deltage i Jump4Fun aktiviteter i Rudersdal hos henholdsvis Skjold Birkerød Gymnastik og Søllerød Svømmeklub.

  Læs mere om Jump4fun i Rudersdal Kommune

  Du kan også læse mere på Jump4Funs hjemmeside