Hop til hovedindhold

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Vi giver dig mulighed for at modtage et forebyggende hjemmebesøg fra du fylder 65 år. Du kan få råd og vejledning om sundhed og forebyggelse samt information om aktiviteter og muligheder i dit lokalområde.

Forebyggende hjemmebesøg

 • Et forebyggende hjemmebesøg er et tilbud om et møde med dig og en forebyggelseskonsulent fra Det Forebyggende Team i Sundhed og Forebyggelse. Konsulenten kommer hjem til dig, og I får en snak om dit seniorliv. Under samtalen har du mulighed for at reflektere over dit seniorliv og stille spørgsmål om de ting, der optager dig. Du kan drøfte emner, der har betydning for dit helbred og din trivsel. Emnerne kan fx være bolig, helbred, økonomi, aktiviteter, fællesskaber og ensomhed.

  Forebyggelseskonsulenten, som besøger dig, kan også fortælle dig om hvilke muligheder og aktiviteter, der er i kommunen. Det vigtigste er, at samtalen er relevant for dig, så derfor bestemmer du, hvad der er vigtigt at tale om.

  Samtalen er fortrolig, og den forebyggende medarbejder har tavshedspligt.

 • Alle 75- 80 årige borgere har ret til et tilbud om et forebyggende hjemmebesøg, og når du er fyldt 82 år, har du ret til et tilbud hvert år. Når du fylder 75 år modtager du automatisk et brev med tilbud om at deltage i et inspirationsmøde om livet som senior. Du kan her også vælge at modtage et forebyggende hjemmebesøg i eget hjem.

  Hvis du bor alene og er 70 år, har du også ret til et tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.

  Derudover har du også mulighed for at modtage et forebyggende hjemmebesøg fra 65-års alderen, hvis: 

  • Din ægtefælle eller samlever er alvorligt syg
  • Din ægtefælle eller samlever er død inden for de seneste måneder
  • Din ægtefælle eller samlever er flyttet på plejehjem inden for de seneste måneder
  • Du er blevet udskrevet fra hospitalet og ikke har kontakt til hjemmeplejen eller et af kommunens genoptræningscentre
  • Du føler dig socialt isoleret
  • Du lige er flyttet til kommunen
  • Du har fået en eller flere sygdomme, som påvirker din livsførelse
  • Du selv vurderer, at du har dårlig trivsel
 • Hvis du har spørgsmål eller vil aftale en tid til et forebyggende hjemmebesøg, kan du kontakte Det Forebyggende Team på tlf.: 46 11 50 70.

  Telefonen er åbent alle hverdage mellem kl. 08.30-09.30, undtagen onsdag, hvor der er lukket. Det er muligt at lægge besked på telefonsvareren døgnet rundt, når telefonerne er lukkede.