Hop til hovedindhold

Beskyttelsesrum i Rudersdal

Rudersdal Kommune har en række sikrings- og beskyttelsesrum som til dagligt bl.a. bruges som P-kældre, depoter eller lignende. Såfremt en krig skulle true Danmark, kan beskyttelsesrummene gøres klar til brug.

Hvad er et sikrings- og beskyttelsesrum?

Sikringsrum er lokaler i bygninger, der er særligt kraftigt konstruerede og kan anvendes ved krig. Rummene er blevet opført i mange bygninger efter 2. verdenskrig og er tiltænkt benyttelse af de personer, der enten bor eller arbejder i den pågældende bygning. Desuden findes der flere offentlige beskyttelsesrum, som til daglig bruges som P-kældre, depoter eller lignende

Antal og tilstand

Der er på nuværende tidspunkt ingen samlet offentlig tilgængelig oversigt over beskyttelses- og sikringsrum, da der ikke er nogen konkret krigstrussel mod Danmark. Det betyder at rummene ikke er eller skal være klargjorte og dermed ikke tjener noget beskyttelsesformål. 

Fælles for rummene er, at de ikke fremstår i brugsklar stand, men kan befales klargjort, såfremt en krig skulle true Danmark, og forsvarsministeren fremsætter varsel herom. Ved klargøring af rummene vil myndighederne oplyse yderligere, herunder opsætte skilte til nærmeste sikring- eller beskyttelsesrum, udsende informationsmateriale mv. i forhold til rummenes beliggenhed etc. Indtil der kommer yderligere information fra Beredskabsstyrelsen er der derfor ikke anledning til at foretage sig yderligere.

Det kan oplyses, at der i Rudersdal er registreret knap 59.000 pladser ifølge hvad, der i BBR er angivet som sikringsrum.

Find sikringsrum i kommunen

På kortet herunder kan du fremsøge sikringsrum i Rudersdal Kommune. Bemærk, at kortet kun viser sikringsrum i bygninger. Fritliggende sikringsrum optræder ikke på kortet.