Hop til hovedindhold
TEMA

Cykelsti på Hørsholm Kongevej

En enig kommunalbestyrelse har godkendt, at der etableres cykelsti på Hørsholm Kongevej. Nu begynder et omfattende myndighedsarbejde og detailprojektering, før selve anlægsarbejdet kan gå i gang i 2024.

En cykelsti skal gøre det mere sikkert og dermed mere attraktivt at bruge cyklen til og fra arbejde, så mange flere vælger den i stedet for at tage bilen.

Vurderingen er, at en cykelsti vil give omkring 1.000 daglige cyklister på strækningen.

Estimatet baserer sig dels på tal fra Danmarks Statistik om pendlere til og fra Rudersdal Kommune, dels på det faktum at der i nærheden af Hørsholm Kongevej er en række destinationer, som kan nås på cykel i stedet for bil. Det gælder i høj grad DTU Science Park.

Tilsagn fra cykelpuljen til cykelprojekt på Hørsholm Kongevej (vedtagelse på møde i kommunalbestyrelsen 29.6.22)

Optagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 29.6.22 (punkt 22)

Status på cykelsti på Hørsholm Kongevej (orientering på Klima- og Miljøudvalgets møde 16.8.23)

Omfattende forarbejde

Tilsagnet om at sige ja til støtten fra cykelpuljen er i hus, og det betyder, at forarbejdet for alvor kan gå i gang, før der kan tages hul på selve anlægsarbejdet i 2024.

På strækningen gennem Rude Skov er der fredninger, historiske fund og dyreliv, som kræver ekstra opmærksomhed.

Rudersdal Kommune er derfor allerede i tæt dialog med en række myndigheder for at sikre, at cykelstien kan etableres med hensyntagen til den omkringliggende skov, natur og kulturhistorie.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Janni Elkjær, jelh@rudersdal.dk