Hop til hovedindhold

Dagcenter Rønnebærhus

Dagcenter Rønnebærhus er beliggende på Rønnebærvej 15 i Holte, tæt på Holte Midtpunkt og Vejlesø. Vi deler hus med aktivitetscentret Rønnebærhus, som vi har et tæt samarbejde med.

Daghjemmet Rønnebærhus

Rønnebærvej 15
2840 Holte
Tlf. 46 11 50 90

Leder: Freddy Lillelund

 

 

 

Vi har plads til 25 dagcentergæster hver dag. I alt cirka 60 personer kommer i løbet af ugen. De fleste kommer én eller to gange om ugen; enkelte kommer tre eller fire gange.  Der er seks medarbejdere og en daglig leder.

Vi har store, lyse og fleksible lokaler samt en dejlig have, som bruges flittigt, når vejret tillader det.

Dagen i dagcentret tilrettelægges i tæt samarbejde mellem personale og daghjemsgæster og vi lægger vægt på, at alle oplever at have stor indflydelse på deres dag i dagcentret.

Kontakt

 • Du kan kontakte dagcentret på telefonnr. 46 11 50 90.

  Det er bedst, at ringe mellem kl. 8-9 eller mellem kl. 14-15. Vi besvarer telefonopkald hele dagen.

Praktisk information for nye brugere

 • Daghjem er et visiteret tilbud og du kan blive visiteret til daghjem, hvis du har brug for hjælp og støtte til at:

  • deltage i aktiverende tilbud
  • deltage i socialt samvær
  • deltage i træning eller
  • hvis du og/eller dine pårørende har behov for at du kommer ud blandt andre.

  Du har mulighed for at komme flere dage om ugen alt efter behov og ønsker. Før du kan komme i dagcenter, skal du henvende dig til Sundhed og Forebyggelse.

  Herefter får du besøg af en medarbejder, der i samarbejde med dig og dine eventuelt pårørende beskriver din nuværende situation.
  Derefter træffer medarbejderen på baggrund af en konkret vurdering afgørelse om, hvorvidt du kan visiteres til en plads i dagcenter.

 • Priser pr. 1. januar 2023.

  Dagcenter incl. mad koster 94,00 kr. pr dag.
  Det er muligt at tilkøbe mælk, sodavand, øl eller et glas vin.

  Kørsel begge veje koster 27,00 kr. pr. dag.
  Kørsel 1 vej koster 13,50 kr. pr. dag.

  Du betaler kun for de dage du fremmøder.

  Du opkræves første gang med regning, denne kan så tilmeldes betalingsservice igennem banken. Så bliver den fremover trukket automatisk.

  Ved særlige arrangementer eller ture ud af huset, kan der blive tale om ekstra betaling.

 • Du har mulighed for at blive hentet og bragt til dagcentret. Du vil blive hentet mellem kl. 9 og 10 og skal være klar fra kl. 9. Du vil være hjemme igen cirka kl. 15. Vi sørger for at lave aftale med kørslen, inden du begynder i dagcentret.

 • Dagcentret er åbent:

  Mandag til fredag kl. 10-14.30. 

  Vi har lukket på helligdage.

Hverdagen på Dagcenter Rønnebærhus

 • I Dagcenter Rønnebærhus er der mange forskellige aktiviteter.

  Vi har lagt en månedsplan og har samtidig opmærksomhed på alle dagcentergæsters ønsker og behov. Aktivitetsplanen er derfor i praksis foranderlig og forskellig fra måned til måned og fra dag til dag.

  Du har mulighed for at deltage i gymnastik alle ugens dage.

  Ud over vores faste aktivitetsprogram afholder vi særlige arrangementer, som kan være årstidsbestemte fester eller temafester, dans og fællessang m.m. 

  Vi har vores egen bus og har derfor mulighed for at arrangere ture ud af huset, hvilket vi ofte benytter os af.

 • Dagcenter Rønnebærhus er Rudersdal kommunes tilbud til blinde og svagtseende borgere med behov for en dagcenterplads.

   

  De fysiske rammer i dagcentret er indrettet, så det er nemt for blinde og svagtseende at finde rundt og færdes sikkert. Der er bl.a. afmærkning på fælles gangarealer, badeværelser m.m.  Personalet har kendskab til at støtte borgere med synshandicap bedst muligt i hverdagens aktiviteter. F.eks. under måltider.

   

  Personalet tilbyder individuel guidning til færden såvel på indendørs- som udendørs arealer og individuel hjælp og støtte til at deltage i aktiviteter og træning.

 • Hvis du er forhindret i at komme, beder vi dig om at give besked så hurtigt som muligt på telefon 46 11 50 90.

 • Når du ankommer til dagcenteret, får du brød, kaffe eller the.

  Ved middagstid spiser vi varm mad. Maden bliver lavet fra bunden med inspiration fra årstidens råvarer, som overvejende er økologiske. Der er altid to retter: et hovedmåltid og enten en forret eller dessert.

  Kokken tager særligt hensyn til småtspisende og/eller personer med synkebesvær.

  Til måltidet serveres vand. Det er endvidere muligt at tilkøbe vin, øl eller sodavand til maden.

  Om eftermiddagen får du kaffe eller the samt kage.

Om Dagcenter Rønnebærhus

 • Værdighedspolitik

  Rudersdal Kommunes værdighedspolitik afspejler den vision og de værdier, som kommunen lægger til grund, når borgere har brug for hjælp fra Sundhed og Forebyggelse. Værdighedspolitikken er samtidig et værdibaseret redskab for de ansatte i deres daglige arbejde.

  Værdighedspolitik

  Borgerdialogpolitik

  Rudersdal Kommune er borgernes fællesskab. En god dialog mellem borgere, politikere og medarbejdere er afgørende for fællesskabets udvikling.
  Kommunalbestyrelsen tror på, at den gode dialog skaber bedre løsninger og bidrager til at gøre Rudersdal Kommune til en attraktiv kommune. Formålet med dette kodeks for den gode dialog er at fremhæve de værdier, som kommunen som myndighed og servicevirksomhed vil lægge vægt på i dialogen med borgerne.

  Borgerdialogpolitik

Om organisationen – hvem er vi?

 • Centerleder Eva Sørensen
  Dagcenterleder  Freddy Lillelund

  Der er seks medarbejdere med følgende faglige baggrund:
  Social og sundhedsassistent
  Social og sundhedshjælper
  Ergoterapeut
  Fysioterapeut
  Pædagog