Hop til hovedindhold

Dagcenter Sjælsø

På Plejecenter Sjælsø ligger Dagcenter Sjælsø.

Dagcenter Sjælsø er normeret til 22 daggæster, hvor vi kan tilbyde 5 halvdagspladser.

 

Dagcenter Sjælsøvang er normeret til 14 daggæster samt aftenklub 4 dage om ugen med plads til 6 daggæster.

Dagcenter Sjælsøvang er dag- og aftenklubtilbud til hjemmeboende borgere som er diagnosticeret eller under udredning for demens. Aktivklubben er en del af tilbuddet i Dagcentret Sjælsøvang. 

 

I begge dagcentre har du mulighed for vedligeholdende træning, socialt samvær og aktiviteter i en god atmosfære. Aktiviteterne foregår i og uden for huset. I dagcentrene er der medarbejdere, der støtter dig, og vi har fokus på din trivsel og livskvalitet.

Kontakt til Dagcenter Sjælsø

 • Sjælsøvang 1

  Kontaktes på tlf.nr. 46 11 16 94

  Sjælsøvang 2

  Kontaktes på tlf.nr. 46 11 16 96

   

  Træffes mellem kl. 08.00-15.00

  Mail: daghjemmet-sjaelsoe@rudersdal.dk

Praktiske informationer for nye brugere

 • Dagcenter/klub er et visiteret tilbud til dig og din familie. Du kan blive visiteret hvis du har brug for:
  • Deltage i aktiverende tilbud
  • Deltage i socialt samvær
  • Deltage i vedligeholdende træning, eller
  • Hvis du og/eller dine pårørende har behov for aflastning

  Vi tilpasser antallet af fremmødedage alt efter dig og dine pårørendes behov. 

  Når du er visiteret er du velkommen til at kontakte dagcentret for at lave en aftale om opstart.

  Medarbejderne vil være behjælpelig med praktisk hjælp, hvis du har brug for det i løbet af dagen.

  Hver eneste dag er tilrettelagt forskelligt. Således at der er en vifte af tilbud og muligheder. Vi gør vores bedste for, at skræddersy dit dagcenter- og klubtilbud i samarbejde med dig og evt. din pårørende.

   

  Du er altid velkommen til at ringe til os, for at høre nærmere om dagcentertilbuddet og du er også velkommen til at komme på besøg.

 • Priser pr. 1. januar 2024.

  Dagcenter inkl. mad: 98,00 kr. pr. dag.  

  Kørsel begge veje:  28,00 kr. pr. dag 

  Til sammen: 126 kr. pr. dag

   

  Dagcenter inkl. mad 98,00 kr. pr. dag

  Kørsel 1 vej 14 kr. pr. dag 

  Til sammen: 112 kr. pr. dag

   

  Sjælsøvang aften inkl. mad koster kr. 37 pr. dag.

   

  Du betaler kun for de dage du fremmøder.
  Du opkræves første gang med en regning, denne kan så tilmeldes betalingsservice igennem banken. Så bliver den fremover trukket automatisk.
  Ved særlige arrangementer eller ture ud af huset, kan der blive tale om en ekstra betaling.

 • Efter aftale med Nordsjællands Brandvæsen, kan du bliver hentet i hjemmet og får hjælp af chaufføren hvis det er nødvendigt.

  Dagskørsel;

  Du skal være klar fra kl. 9.00 og chaufføren ringer til dig ca. 10 minutter før ankomst på din adresse.

  Hjemkørsel mellem kl. 14.45 og kl. 15.00.

  Ved halvdagsplads er hjemkørsel kl. 13.00.

  Aftenkørsel:

  Du skal være klar 13:30 og chaufføren ringer til dig ca. 10 minutter før ankomst på din adresse. 

  Hjemkørsel er kl.19.30 

   

  Du er velkommen til selv at transportere dig til og fra daghjemmet.

  Vi sørger for al koordinering med  kørselsafdelingen.

Hverdagen på Dagcenter Sjælsø

 • Dagcenter Sjælsø:

  Dagcentret er åbent for daggæster i tidsrummet  mandag til fredag 10.00-14.45.

  Dagcenter Sjælsø har også 5 halvdagspladser mandag til fredag ml.10.00-13.00.

   

  Dagcenter Sjælsøvang

  Fra mandag til torsdag er der åbent fra kl. 14.30 til kl. 19.30

 • Hvis du er forhindret i at komme på dagen, beder vi om, at du ringer besked mellem kl. 8.00 og 8.30.
  Har du planer om ferie eller andet, vil vi gerne orienteres i god tid.

  Dagcenter tlf. 46 11 16 93

  Dagcenter Sjælsøvang tlf. 46 11 16 95

 • Formiddag tilbyder vi kaffe, the og koldt at drikke ad libitum. Der er også mulighed for at få et stykke friskbagt brød. 

  Kl 12.00 tilbydes varm mad som er tilberedt på Plejecenter Sjælsøs køkken Der er altid to retter; et hovedmåltid og en dessert eller forret.
  Hvis der er mad, du ikke kan tåle, er det vigtigt vi får besked om dette.

  Til måltidet serveres vand eller saft. Det er muligt at tilkøbe vin til maden.

  Om eftermiddagen tilbyder vi kaffe/te med kage.

Om Dagcenter Sjælsø

 • Værdighedspolitik

  Rudersdal Kommunes værdighedspolitik afspejler den vision og de værdier, som kommunen lægger til grund, når borgere har brug for hjælp fra Sundhed og Forebyggelse. Værdighedspolitikken er samtidig et værdibaseret redskab for de ansatte i deres daglige arbejde.

  Værdighedspolitik

  Borgerdialogspolitik

  Rudersdal Kommune er borgernes fællesskab. En god dialog mellem borgere, politikere og medarbejdere er afgørende for fællesskabets udvikling.
  Kommunalbestyrelsen tror på, at den gode dialog skaber bedre løsninger og bidrager til at gøre Rudersdal Kommune til en attraktiv kommune. Formålet med dette kodeks for den gode dialog er at fremhæve de værdier, som kommunen som myndighed og servicevirksomhed vil lægge vægt på i dialogen med borgerne.

  Borgerdialogspolitik

 • Som noget nyt, har vi udarbejdet Strategiske indsatser for Plejecenter Sjælsø. 

 • Dagcenter Sjælsø har et daggæst-råd bestående af op til 7 medlemmer.

  Daggæst-rådet mødes 4 gange årligt. Mødet varer 1½ time og der udarbejdes dagsorden og referat.

  Rådet drøfter bl.a. politik på daghjemsområdet og hvilken indflydelse politikken har på hverdagen.

  Ideer og ønsker til kommende aktiviteter drøftes også her.

Hvem er vi på Dagcenter Sjælsø og Dagcenter Sjælsøvang?

 • Dagcenter Sjælsø og Sjælsøvang har en bred tværfaglig medarbejderstab. Medarbejderne har forskellige sundhedsfaglige og pædagogiske uddannelser. Det skaber den bedste forudsætning for, at se det hele mennesker og tilbyde dygtig faglige indsatser/observationer og aktiviteter. 

  Følgende faggrupper er repræsenteret: tekstilformidler, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent, samt ergoterapeut, fysioterapeut og musikterapeut.