Hop til hovedindhold

Dagtilbuddene Rudersdal - Lærken

Lærken er et dagtilbud, som tilbyder samvær og aktiviteter for voksne over 18 år med autismespektrum-forstyrrelse. Lærken ligger midt i naturskønne omgivelser i Ebberød, der er omkranset af Rude Skov.

Om Lærken

 • I Lærken kommer der voksne over 18 år med autismespektrum-forstyrrelse.

 • I Lærken er vi sammen om mange aktiviteter. I det daglige har alle opgaver, som er tilpasset den enkelte.

  Vi har også faste daglige aktiviteter, som fx sang, musik, historielæsning, og vi går ofte ture i Rude Skov.

  Herudover har vi aktiviteter ud af huset, som fx

   

  • Ture i egen bus

  • Besøg i svømmehal

  • Besøg i gymnastiksal

  • Ridning

  • Folkedans

 • Lærken hører til på 2. sal i et handicapvenligt hus på 3 etager med elevator.

  Lærken råder over to større fællesrum med køkkenfaciliteter. I tilknytning til fællesrummene er der flere mindre rum, hvor man kan søge hen i mindre grupper eller alene.

  Lokalerne er indrettet med henblik på bedst mulig opfyldelse af brugernes konkrete behov og ønsker.

  Der er i alt 13 pladser i Lærken.

 • For at komme i Lærken skal du være over 18 år og have en autismespektrum-forstyrrelse. Hvis du vil være med, skal du søge om det i din kommune.

  Bor du i Rudersdal Kommune, kan du kontakte Social Myndighed og Rådgivning tlf. 46 11 50 00

Baggrundsinformation

 • I Lærken arbejder brugere og medarbejdere sammen om at skabe trygge rammer for samvær og aktivitet. De stabile rammer er med til at sikre fokus på både træning, udvikling og vedligeholdelse af kompetencer.

  Vi bevæger os, går ture og foretager os mange ting. De gode oplevelser er samtidig en forudsætning for at skabe ro og rum til at træne og udvikle fx personlig kommunikation og sociale kompetencer.

  Hverdagen er præget af livsglæde og en positiv ånd. Det gør Lærken til et dejligt sted at være for både brugere og medarbejdere.

 • Lærken hører organisatorisk til Center for Sociale Indsatser i socialområdet i Rudersdal Kommune. 

  Kontakt:
  Daglig leder Jens P. Sorring
  E-mail: jpso@rudersdal.dk
  Tlf. 46 11 36 54