Hop til hovedindhold
TEMA

De fysiske rammer i vores børnehuse

Alle børnehuse i kommunen skal give børnene sunde og pædagogisk udfordrende rammer, som lever op til målene om trivsel, læring, udvikling og dannelse i Børne- og Ungepolitikken samt i Dagtilbudsloven.

I Dagtilbudsområdet udviklede vi i 2011 en udviklingsplan for børnehusenes fysiske rammer og placering, der fortsat står som grundsten for udvikling af daginstitutionernes fysiske rammer. Planen revideres år for år i forhold til de aktuelle behov og økonomiske muligheder. Som forælder får du indflydelse på udviklingsplanen gennem din forældrebestyrelse.

Visionen for vores børnehuse

 • Et nyt formål for dagtilbuddet

  Dagtilbuddenes formål adskiller sig fra forældreopgaven. Formålet står i Dagtilbudsloven fra 2018. Her står blandt andet, at alle daginstitutioner og dagpleje for børn indtil skolestart skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. Dette gøres ved, at:

  • institutionerne skal bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst
  • give børn et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø
  • give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati
  • udvikle børns selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber
  • sikre integration i det danske samfund

  Med de nye formål og krav til det pædagogiske arbejde er også et behov for at etablere daginstitutionsbygninger, der er indrettet til opgaven, og som kan understøtte behovet for pædagogisk, økonomisk og ledelsesmæssig bæredygtighed.

  Daginstitutioner i gamle villaer

  Indtil slutningen af 1980’erne var daginstitutionsområdet kendetegnet ved at være et supplement til hjemmets opdragelse og fungerede som en tryg pasningsforanstaltning, når forældrene var på arbejde.

  En del institutioner blev oprettet af forældregrupper eller selvejende organisationer, og de blev ofte etableret i mindre villaer eller midlertidige pavilloner. Også de kommunale institutioner blev ofte indrettet i bygninger, der kunne skaffes billigt, eller som var bygget til andre formål end daginstitutionsbrug.

  Bygningerne skal understøtte loven

  I 2015 blev Rudersdal Kommunes Børne- og Ungepolitik vedtaget. Politikken beskriver blandt andet dagtilbuddenes fælles værdier og målsætninger på en række områder.

  Dertil har Kommunalbestyrelsen truffet en række beslutninger for om-, til- og nybyggeri og kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. Beslutningerne indeholder blandt andet en vision for forbedring af bygningsmassen, så den bedre kan understøtte lovens krav til det pædagogiske arbejde.

 • De huse, hvor børn går i dagtilbud, skal give børnene sunde og pædagogisk udfordrende rammer, og de skal understøtte det pædagogiske arbejde. 

  Derfor vedtog Kommunalbestyrelsen i 2008 ”Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering”.

  Visionen beskriver blandt andet, at alle daginstitutioner skal indrettes med forskellige læringsmiljøer i overensstemmelse med de pædagogiske læreplaner, og at daginstitutionerne skal være bæredygtige både pædagogisk, ledelsesmæssigt og økonomisk. 

  Alle daginstitutioner i Rudersdal Kommune skal leve op til Visionen. For at sikre at børnehusene lever op til Visionen, etableres der nye børnehuse, og bygninger, der ikke lever op til Visionen renoveres, sælges eller opsiges som lejemål.

  Læs hele visionen her

  I Visionen er der blandt andet fokus på, at institutionerne skal være pædagogisk, ledelsesmæssigt og økonomisk bæredygtige, og at de skal være fleksible fx. i forhold til børnesammensætning og forskellige former for dagtilbud.

  Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering

 • Når det skal vurderes, hvor mange daginstitutionspladser, der er brug for i kommunen, anvender kommunen prognoser, der beskriver de fremtidige behov for pladser. Prognoserne er det bedste grundlag for at tilpasse antallet af daginstitutionspladser i kommunen, så der hverken mangler plads, eller er tomme pladser i børnehusene.

  Jo større sikkerhed, der er om behovet, desto tættere bliver tilpasningen. Det vil sige, at kapaciteten i børnehusene for det enkelte år tilpasses meget tæt til børnetallet, mens der er mere luft i den fireårige plan og en endnu større margen i forhold til den 10-årige prognose over børnetallet. Da ”Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering” blev vedtaget, var børnetallet faldende i kommunen. Det betød, at der var tomme pladser i flere børnehuse, og derfor blev ca. 750 overskydende pladser afviklet fra 2007 til 2016. Ved at sammenlægge institutioner og lukke utidssvarende bygninger, har Dagtilbudsområdet sparet over fem millioner kroner siden 2008.

 • Hvert år overvejer Dagtilbudsområdet, hvordan antallet af daginstitutionspladser skal tilpasses i kommunen. I de år, hvor der skal træffes større beslutninger om ændringer, nedsættes der lokale arbejdsgrupper, som arbejder med forslagene til årets revision af udviklingsplanen. Medlemmer i de lokale arbejdsgrupper er repræsentanter fra ledere, medarbejdere og bestyrelser i området. Forslaget til revision af udviklingsplanen sendes også i høring i forældrebestyrelserne, inden den behandles i Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 • Som supplement til udviklingsplanen har Børne- og Skoleudvalget vedtaget en vejledning til indretning af børnehuse. I vejledningen er der inspiration til, hvordan husene kan indrettes, så de sikrer gode læringsmiljøer for børnene. 

  Et vigtigt princip er at skabe ”det lille kendte sted i det store børnehus”, ved at børn og forældre er tilknyttet en bestemt afdeling i huset. Et andet grundlæggende kendetegn er at have et hjerterum, som er husets mødested og samlingspunkt for de store, fælles aktiviteter. 

Tidslinje

I tidslinjen kan du se, hvilke ændringer, der er foretaget år for år. 

2010 - 2022

 • Dronninggård

  Etablering af vuggestue på bygningens første sal og sammenlægning med underetagens børnehave, som også blev renoveret, så den lever op til Visionen. 

  Bøgehøjen

  Ny ruminddeling i børnehuset.

  Skovlyhuset

  Ombygning af grupperum.

  Fr. Clausens Vænge

  Renoveret for at fjerne PCB.

  Vedbæk Børnehus

  Etablering af produktionskøkken i børnehuset, hvor der hver dag laves økologisk mad til børnene i dette og flere andre børnehuse.

 • Karethen

  Gennemgribende ombygning og renovering, hvor der bl.a. blev etableret grupperum og hjerterum i overensstemmelse med Visionen.

  Tusindbenshuset

  Sammenbygning af huset og ændring af rum.

  Ellesletten

  Etablering af vuggestue i institutionen med nyt baderum og puslerum samt en liggehal.

  Vængebo

  Ny garderobe samt renovering af gulvet og nyt fyr.

 • Pilegården

  Gennemgribende ombygning og etablering af køkken i forbindelse med at institutionen Lyngbakken blev sammenlagt med Pilegården.

  Fredsholm

  Ombygning og renovering af bygningen i forbindelse med af Fredsholm blev sammenlagt med Solstrålen, som er fraflyttet og istandsat.

  Sjælsø

  Renovering af huset med fokus på at forbedre fællesrummet gennem akustik og lys.

  Skovstjernen

  Etablering af et planlagt grupperum i institutionen fra 2004.

  Kastaniebakken

  Etablering af nyt fællesrum.

  Karethen

  Renovering af atriumgård som et led i den renovering, der begyndte i 2011.

  Tusindbenshuset

  Nyt tag.

 • Lyngborghave

  Lyngborghave blev opført som en ny institution ved sammenlægning af de tre institutioner Tryllehuset, Baghuset og Eventyrhuset, der alle havde hjemme i midlertidige pavilloner. Lyngborghave er opført i overensstemmelse med visionen og har sit eget produktionskøkken.

  Nærum Menighedsbørnehave

  Ombygning og udvidelse med en ekstra bygning ved etablering af vuggestue i Nærum Menighedsbørnehave.

  Gerners Børnehus (Nu Bistrup Have):

  Ombygning, renovering og tilbygning af det, der nu er børnehaveafdelingen i Bistrup Have.

  Mølleåen

  Etablering af skovgruppe med opsætning af garderober og ændringer af rummene i huset.

  Dronninggård

  Etablering af skovgruppe i institutionen.

  Fredsholm

  Etablering af et ekstra toilet med adgang fra legepladsen.

  Karethen

  Gulvbelægning og belysning blev renoveret.

  Kildedalsvej/Kongebroen (Nu Flyttet til Bakkevej)

  Gulvbelægning renoveret.

  Skovlyhuset

  Gulvbelægning og belysning

  Tusindbenshuset

  Ny gulvbelægning i børnehaveafdelingen.

  Mariehøj

  Forbedringer af belysning i institutionen.

  Kohavehuset (Nu Trørød Børnehus)

  Påbegyndt renovering med udbedring af el-installationer. Huset blev dog hurtigt vurderet i for dårlig stand til at renovere.

  Elverhøj

  Udbedring af svamp.

 • Hele dagtilbudsområdet

  Gennemgang af samtlige daginstitutioner.

  Honningkrukken

  Etablering af produktionskøkken, hvor der hver dag laves økologisk mad til børnene i Honningkrukken og flere andre børnehuse.

  Dronninggård

  Renovering af gulvbelægning og belysning i vuggestueafdelingen.

  Natur- og Skovbørnehaven

  Fraflytning af lokaler i Sjælsøhallen.

 • Frejavej/Kongebroen (Nu Bakkevej)

  Opførsel af den nye institution Bakkevej, der følger Visionens rammer. 

  Kohavehuset (Nu Trørød Børnehus)

  Opførsel af den nye institution Trørød Børnehus med spændende arkitektoniske rammer, der lever op til Visionen. Huset stod færdigt i 2016.

  Troldehøj

  Gennemgribende renovering af Troldehuset, hvor vuggestuen holder til.

  Søvej

  Forbedring af belysning i hele villaen.

 • Birkemosen

  Totalrenovering i forbindelse med dagplejeomlægningen. Huset er genindrettet i overensstemmelse med Visionen med et hjerterum og god plads til pædagogiske aktiviteter.

  Abildgården

  Renoveret som vikarhus for dagplejen. For at rumme dagplejebørnene blev der etableret et aktivitetsrum og nye puslefaciliteter.

  Bistrup Have

  Renovering for at skabe plads til dagplejebørn i huset.

  Kejlstruplund

  Renovering i forbindelse med dagplejeomlægningen og etablering af vuggestue i institutionen. Samtidig blev køkkenet renoveret, fordi institutionen blev en del af kommunens frokostordning. 

  Fr. Clausens Vænge

  Etablering af lokaler til Pandagruppen, som er for særligt sensitive børn.

  Stenhøjgårdsvej

  Gennemgribende renovering med bl.a. nyt køkken og etablering af garderober og et hjerterum.

  Troldehøj

  Tilføjelse af den ekstra bygning, Troldehytten, som blev istandsat til de ældste børnehavebørn.

  Tudsen

  Renovering og PCB-sanering af Tudsens nye lokaler på Ravnholm Skole (afd. Nærum).

  Bøgehøjen

  Forbedringer af akustikken i børnehuset.

 • Egebakken Vuggestue

  ​Ny vuggestue etableret i renoverede lokaler på Ravnholm Skole (afd. Vangebo).

 • Fredsholm

  Ny vuggestue etableret.

  Firkløveren

  Åbning af vuggestueafdeling i midlertidige lokaler.

  Skovmærket

  Lukning af institutionen.

  Dronninggård

  Renovering af gulve samt etablering af klimatiltag til forebyggelse af vandindtrængning.

 • Egebakken

  Børnehaveafdeling indviet.

  Den Grønne Ært

  Ny vuggestue etableret.

  Firkløveren

  Flytter til totalrenoveret hus.

  Skovlyhuset

  Gennemgribende renovering og ny tilbygning etableres.

  Nærum Menighedsbørnehave

  Gennemgribende renovering og ny tilbygning etableres.

  Honningkrukken

  Huset totalrenoveres.

  Søvej

  Udskiftning af gulvbelægning. 

 • Den Grønne Ært

  Børnehave etableres.

  Nordvanggårdsvej

  Ombygning af hus.

  Rudegårds Allé

  Indvendig renovering og nyt ventilationsanlæg.

  Nærum Menighedsbørnehus

  Total renovering og udvidelse færdiggjort.

 • Bøgehøjen, Højbjerggårdsvej og Dronninggård Børnehus

  Etablering af udetoiletter.

  Bistrup Have

  Renovering af børnehaven.

  Nordvanggård / Himmelbjerget

  Ombygning færdiggøres.

  Smørhullet / Møllevangen

  Opstart af totalrenovering og udvidelse af børnehuset.

  Svanen

  Etablering af midlertidigt børnehus på Sophie Magdelenes Vej 4

  Naturhuse

  Indvendig renovering af naturhusene Bistrup Hus, Høsterkøb Hus og Villaen på Rønnebærvej (Natur- og kulturhuset)

 • Vedbæk Børnehus

  Renovering af klimaskærm.

  Møllevangen

  Totalrenovering og udvidelse færdiggjort.

  Gøngehuset (nu Maglemosen)

  Opstart af byggeri af nyt Svanemærket modulbygget børnehus til 90 børn. 

  Ravnsnæsvej 103

  Opstart af byggeri af nyt bæredygtigt børnehus. Læs mere om byggeriet her.

 • Maglemosen

  Byggeri af nyt Svanemærket børnehus i to etager til 90 børn 

  Tudsen

  Totalrenovering af Skovbørnehavens lokaler på Fruerlund 9

  Troldehøj

  Nye køkkener i begge bygninger

   

På kortet kan du se institutionerne i Dagtilbudsområdet. Klik på et punkt for at læse om huset. Beskrivelsen kommer frem under kortet.

Gul = Nybygget / Rød = Renoveret / Blå = Eksisterende

Baggrundsinformation

Tidligere revisioner af Udviklingsplanen Dagtilbudsområdet

Ønsker du at se de tidligere revisioner af Udviklingsplanen, kan Dagtilbudsområdet kontaktes.