Hop til hovedindhold
TEMA

Digital dannelse starter i dagtilbuddet

Teknologi er et vilkår i det moderne børneliv. I Rudersdal Kommunes dagtilbud går vi kritisk på opdagelse i teknologiens verden sammen med børnene.

Pædagog og barn leger med robotter

På opdagelse i teknologien sammen med børnene

Danske børn er blandt de flittigste brugere af digitale medier. Det gælder også de yngste. I Rudersdal Kommune er det derfor en fælles opgave for dagtilbud, skole og forældre at understøtte børns leg, læring, fællesskaber og dannelse i en digital virkelighed. For børn har ikke nødvendigvis forudsætninger for at vurdere kvaliteten af det, de laver med digitale medier. Det skal de lære, i et trygt miljø, og i samspil med hinanden og med voksne.

I videoen her kan du se, hvordan vi går på opdagelse i teknologiens verden sammen med børnene:

Sådan arbejder vi med digitale medier i dagtilbud

 • På dagtilbudsområdet sætter vi det digitale i spil sammen med børnene. Fælles for alle vores aktiviteter er, at der altid er kompetente voksne til at understøtte forståelsen for børnene, starte dialoger og facilitere et godt samvær, fællesskab og læring.

  Når det pædagogiske personale er nysgerrige og eksperimenterende, får børnene en mere nuanceret forståelse af og viden om brugen af digitale redskaber. Det kan f.eks. være, når vi sammen med børnene:

  • Laver vendespil med billeder, børnene selv har taget
  • Laver stop-motion-film med det legetøj, der findes i børnehuset
  • Zoomer ind på de insekter, der findes i skovbunden. 
 • Digitale redskaber skal ikke bare understøtte børnenes læring. Aktiviteter med digitale teknologier skal også understøtte børnenes dannelse og udviklingen af digital dømmekraft. Det kan vi eksempelvis gøre, når:

  • Børn og medarbejdere spørger om lov til at tage eller bruge billeder, der f.eks. skal på Aula. I dag er det  blevet helt naturligt, at der bliver taget billeder, når der bliver gynget højt på den store gynge eller når alle børnene har nissehuer på til julefesten. Her kan det pædagogiske personale inddrage børnene, når de taler om, hvornår det er i orden at tage billeder af hinanden, hvem må vi dele billederne med osv.  
 • Den pædagogiske anvendelse af digitale redskaber kan bidrage til både kreativitet, bevægelse og fællesskabsaktiviteter. Det kan eksempelvis være, når:

  • Vi sammen med børnene laver baglæns-videoer eller leger kamera-fangeleg og fotosafari. Det kan være i kombination med en skovtur, strandtur, sprog- og musik-lege
  • Vi opfordrer til eksperimenter og nuanceret tænkning, hvor kreativiteten kan udfoldes. Det kan være, når vi taler om, hvordan man tager et godt billede og hvad et godt billede er, eller når vi finder på nye sjove måder at bruge slowmotion og baglæns-videoer.
Børn leger med iPad

Fra skærmtid til skærmbrug

Det handler ikke om at overføre hjemmets brug af digitale redskaber til dagtilbud, men at de anvendes som redskaber, når det er relevant. Derfor skal vi også bevæge os væk fra skærmtid til skærmbrug. Det er ikke tidsforbruget der er afgørende, men hvordan og med hvem skærmtiden bruges.

- Pelle Ahm Ussing, pædagogisk konsulent

Meget mere end bare en skærm

Forestillingen om skærme, iPads og digitale teknologier er ofte forbundet med passiv aktivitet. Men de digitale teknologier kan så meget mere. Se hvordan Christian arbejder med digitale værktøjer i Skovbørnehaven Mølleåen:

Vi bruger digitaliseringen med omtanke

De nye teknologier giver mange pædagogiske muligheder, men det er også vigtigt, at vi bruger digitaliseringen med omtanke. Der er brug for digital dømmekraft – og her spiller medarbejdere i Rudersdal Kommunes dagtilbud en vigtig rolle i at støtte børnene i at navigere i det digitale univers. Vi forholder os til og følger blandt andet en lang række af Børns Vilkårs skærmanbefalinger til fagprofessionelle, hvorfor vi går nysgerrigt og eksperimenterende til værks og har fokus på den faglige udvikling. Det foregår f.eks. gennem IT-netværk, sidemandsoplæring og workshops med pædagoger og børn, hvor vi øver i praksislignende kontekster. Når vi bruger digitale redskaber i børnehøjde, skal det altid have et pædagogisk formål. 

Se i videoen her, hvordan Pia arbejder med digitale værktøjer i sit børnehus, Himmelbjerget:

Børnehavedreng i skoven

Pas på mig, jeg er ny på nettet

Dagtilbudsområdet har deltaget i et samarbejde med Medierådet, som bl.a. har til formål at oplyse og rådgive om børn og unges digitale dannelse, herunder at fremme et sikkert online miljø for de alleryngste. Børnehusene Bakkevej, Bistrup Have, Himmelbjerget, Mølleåen, Mariehøj og Skovstjernen har  medvirket i det nationale projekt "De første digitale skridt", hvor blandt andet børn, forældre og pædagoger kan blive klogere på og inspireret til at håndtere digital dannelse i småbørnshøjde.

Baggrundsinformation

Pointer fra rapporten "Hvem sidder dér bag skærmen... og hvem hjælper?"

 • Selvom børn møder digitale værktøjer i knap 80 % af landets institutioner, er de daglige seancer under fem minutter lange, og det er sjældent at se børn deltage i mere end et kvarters digitale aktiviteter.
 • I institutioner, der anvender digitale værktøjer, bruges disse hovedsagligt til lærings-og udviklingsmål (53%), og ofte som supplement til den øvrige indsats (36%), mens 27% rapporterer, at digitale medier indgår i børns leg.
 • Børns omgang med teknologi er præget af leg og sociale dynamikker, der overordnet er sammenlignelige med, hvad man ser i ikke-digitale aktiviteter.
 • Over halvdelen af institutionerne, der arbejder med digitale værktøjer, har oplevet (oftest positive) effekter som følge af dette, såsom mere digitalt kompetente børn og børn, der bliver motiverede for bestemte aktiviteter.

Se rapporten "Hvem sidder dér bag skærmen ... og hvem hjælper" her.