Hop til hovedindhold

Anmeld B-boring

Du skal anmelde etablering af B-boringer til Rudersdal Kommune.

B-boringer er boringer til midlertidig grundvandssænkning, dvs. boringer, hvorfra der skal pumpes mindre end 100.000 kubikmeter pr. år i højst to år, og som ligger mere end 300 meter fra et vandforsyningsanlæg.

Om B-boringer

 • B-boringer er:

  • Boringer til midlertidig grundvandssænkning, dvs. boringer, hvorfra der skal pumpes mindre end 100.000 kubikmeter pr. år i højst to år, og som er beliggende mere end 300 meter fra et vandforsyningsanlæg.
  • Miljøtekniske boringer uden filterrør eller forerør eller miljøboringer, som er filtersat i op til nogle få måneder.
  • Geotekniske boringer, geoprobe boringer og rammeboringer.
  • Råstofboringer.
  • Andre boringer uden filterrør eller forerør.
 • Borearbejdet kan påbegyndes 14 dage, efter vi har modtaget anmeldelsen, medmindre vi har gjort indsigelser forinden.

  Boreentreprenøren skal sikre sig, at borearbejdet er anmeldt, inden borearbejdet udføres.

  Der skal gives besked til Rudersdal Kommune om det præcise tidspunkt for arbejdets påbegyndelse, så vi kan føre tilsyn med boringen.

  Dette gælder dog ikke for geotekniske boringer.

 • Hvis boringen ikke falder ind under kriterierne for B-boringer, skal du kontakte Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø, tom@rudersdal.dk.