Hop til hovedindhold

Miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder

Inden du går i gang med et bygge- og anlægsarbejde eller en nedrivning, bør du læse forskriften for at udføre midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter.

Inden du går i gang med et bygge- og anlægsarbejde eller en nedrivning, bør du læse forskriften for at udføre midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter.

Forskriften gælder al bygge- og anlægsaktivitet af erhvervsmæssig karakter i kommunen og skal begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer ved disse aktiviteter.

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Jo tidligere en bygherre sætter sig ind i de miljømæssige forhold ved byggeriet, jo bedre er muligheden for at gennemføre arbejdet med så få gener som muligt for omgivelserne. Så er risikoen også mindre for, at vi som miljømyndighed må standse arbejdet, fordi miljøreglerne ikke overholdes.

Ved planlægning af ethvert bygge- og anlægsarbejde vejleder Natur, Park og Miljø gerne om, hvordan miljøgener kan forebygges, og hvilke regler der gælder.

Om miljøforhold ved byggerier

  • Støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsaktiviteter må kun udføres i følgende tidsrum:

    • Hverdage: kl. 7-18
    • Lørdag: kl. 7-14
  • I særlige tilfælde og for en kort, nærmere angivet periode, kan vi give dispensation fra forskriften.

    Hvis du som bygherre mener, at reglerne i forskriften ikke kan overholdes, skal du skrive til Teknik og Miljø, tom@rudersdal.dk, og bede om dispensation i god tid, inden arbejdet begynder.