Hop til hovedindhold

Søg om miljøgodkendelse

Virksomheder med en risiko for væsentlig miljøpåvirkning af omgivelserne skal miljøgodkendes før etablering og udvidelser af produktionen.

En miljøgodkendelse indeholder typisk vilkår for virksomhedens indretning og drift, som sikrer, at virksomheden kan drives uden i væsentlig grad at påvirke miljøet i omgivelserne.

Om miljøgodkendelser

 • De virksomheder, der skal miljøgodkendes, kan du finde på en liste i bilagene 1 og 2 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed – se herunder. De er samtidig reguleret efter kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven.

  Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Retsinformation)

  Bemærk, at der for en lang række virksomhedstyper er formuleret standardvilkår for miljøgodkendelse. Disse vilkår findes i Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed:

  Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (Retsinformation)

  Særligt for maskinværksteder

  For maskinværksteder over 1000 kvadratmeter gælder, at de ikke længere skal miljøgodkendes. De har fremover kun pligt til at anmelde sig via Byg og Miljø, før de etablerer, udvider eller ændrer produktionen. Læs mere:

  Maskinværksteder og fabrikker (Miljøstyrelsen)

  Er du i tvivl om hvad du skal gøre, eller vil du gerne have en dialog med os, inden du går i gang med ansøgningen, er du meget velkommen til at kontakte os i Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø, tom@rudersdal.dk.

 • Hvis du skal etablere en godkendelsespligtig produktionen på din virksomhed, skal du indsende en ansøgning om miljøgodkendelse. Har du allerede en miljøgodkendelse, men ønsker at udvide eller ændre produktionen på din virksomhed, skal du søge om en revideret godkendelse.

  En godkendelsespligtig virksomhed må ikke starte produktionen, før vi har givet eller revideret godkendelsen.

  Du skal derfor indsende ansøgningen i så god tid, at du kan nå at få godkendelsen, inden din virksomhed etableres eller produktionsændringen gennemføres.

 • Du skal sende din ansøgning om miljøgodkendelse eller revision af miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening Byg og Miljø. Det er et krav i lovgivningen.

  Søg om miljøgodkendelse (Byg og Miljø)

  I Byg og Miljø bliver du guidet igennem, hvilke oplysninger ansøgningen mv. skal indeholde. Du kan også slå op i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 og 4, hvor det er beskrevet, hvilke oplysninger din ansøgning skal indeholde.

 • Hvis projektet er omfattet af krav om VVM-screening, skal du samtidig oplyse dette via Byg og Miljø.

  Forholdet til VVM (Miljøstyrelsen)

 • Hvis virksomheden skal aflede processpildevand, skal du samtidig også ansøge om tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak. Det skal du også gøre gennem Byg og Miljø. Læs mere om tilladelse til at aflede spildevand:

  Tilladelse til at aflede spildevand

  • Miljøgodkendelse for mindre miljøbelastende virksomheder: 130 dage
  • Miljøgodkendelse for store og komplekse virksomheder: 200 dage
  • Miljøgodkendelse for mindre landbrug (§10): 110 dage

  Vær opmærksom på at tiderne er gennemsnitstider. Enkelte sager kan godt tage længere tid.

  Det skyldes, at tidsfristerne er servicemål indgået som del af en aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling mellem regeringen og KL.